Janneke Janssen

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Janneke Janssen

Waarom ben je docent geworden?

Het kwam op mijn pad, ik heb het omarmd.

Ik word graag geïnspireerd

Ik leer graag van de mensen om mij heen, ik word graag geïnspireerd door de mensen om mij heen! Docent zijn is een andere en hele mooie aanvullende uitdaging. Vanuit de overtuiging dat samen leren, weten en ervaren meer verrijkt. Het inspireert mij om praktijkervaring te delen en samen te brengen met visie, om er met elkaar naar te mogen kijken en van elkaar te mogen leren.

Dat alles vanuit de overtuiging dat het werken in gezinssytemen 'iets' van je vraagt als coach, anders dan individuele coaching. Het gaat niet los van elkaar, iedereen maakt deel uit van een gezinssyteem. Hier open naar kijken, met verwondering, dat inspireert mij!

Het beste uit jezelf halen

We leven in een maatschappij waar controle en beheersen overheerst. Controle in ons dagelijkse leven, op werk, op scholen, verzekeringen en onze emoties. Een spanningsveld waar voor mij uitdaging in zit om te balanceren tussen het leven in deze maatschappij en het behouden van levenskwaliteit. Het beste uit jezelf te halen, helderheid te hebben in wie je bent en wat je wilt. Zijn wie je bent, in jouw puurheid en jouw essentie!

Beter mens

Sonnevelt voelt als een warm bad, met gelijkgestemden, het maakt mij een beter mens om met aandacht en liefde naar mezelf en de mensen om mij heen te kijken. Voorheen als student en nu als docent.

Mijn achtergrond

Voordat mijn eigen praktijk werd geboren en ik daarnaast van baan veranderde, heb ik gewerkt in de ambulante specialistische gezinsbehandeling, de kinderpsychiatrie en op behandelgroepen. Tijdens mijn laatste baan, het werk in de ambulante specialistische gezinsbehandeling merkte ik dat het werken binnen complexe gezinssystemen, vaak met dwang en drang, samen met productie en protocollen mij steeds meer tegen ging staan. Ik heb altijd vanuit mijn hart gewerkt en voelde mij daar steeds meer in beperkt. Het ging energie kosten in plaats van energie geven en ik miste de intrinsieke motivatie van mensen om vanuit kwetsbaarheid naar zichzelf en hun gezinssyteem te kunnen en willen kijken.

Na de opleiding Levenscoach bij Sonnevelt, Traumaverwerking (EMDR) en Hooggevoeligheid bij Open Fields werk ik nu binnen mijn eigen praktijk met individuele coaching, gezinscoaching en traumaverwerking. Omdat mijn overtuiging is dat met de gehele transitie in de zorg er een verschuiving gaat plaats vinden in de hulpverlening, werk ik ook bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zo kan ik de verbinding behouden tussen werken binnen de reguliere zorg en werken vanuit een holistische visie, met de  eigen-wijsheid van de mens zelf en het ont-wikkelen van oude patronen.

Mijn vakgebied

Ik heb het eigenlijk best druk met werk waar ik energie van krijg, zowel binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), werken binnen mijn eigen praktijk voor individuele, gezinscoaching & traumaverwerking en als vertrouwenspersoon bij een organisatie. Allemaal met de gemeenschappelijke deler dat ik werk vanuit bezieling en verwondering met individuele trajecten of met gezinssystemen. En dat naast mijn eigen liefdevolle gezin waar ik dagelijks van geniet!