Kindercoach | Sonnevelt Opleidingen

Kindercoach

Werken als kindercoach

Wil je graag werken als kindercoach? Als ouder wil je graag, dat kinderen blij en gelukkig door het leven kunnen gaan. Soms loopt het echter anders. Een kind kan last hebben van buikpijn, piekeren, stress of verdriet. Ouders voelen zich dan nogal eens machteloos. Gelukkig is er veel te doen in dergelijke situaties. En in het werken als kindercoach, kun je een kind op zulke momenten helpen én daarmee het verschil maken.

Roos Van Bruggen

Be a teacher

We zijn allemaal leraars, iedere dag, voor iedereen die we ontmoeten. Bij iedere ontmoeting leren we iets van en aan anderen. Ik zag onlangs een filmpje waarin Tim Minchin ‘9 Life lessons’ verkondigt. Life lesson 6: ‘Be a teacher, rejoice in what you’ve learned and spray it!’ Dat is me bijgebleven. Kennis delen is vermenigvuldigen, en zo ook met ervaring. Ik hoop alvast als docent te kunnen delen wat ik geleerd heb.

Soorten gedragsproblemen

Er zijn verschillende soorten gedragsproblemen en –stoornissen. Daarbij gaat het meestal eigenlijk om moeilijk en ongepast gedrag dat niet normaal is voor de leeftijd van een kind of jongere. Van tegendraads reageren, woede-uitbarstingen hebben, liegen, pesten en spijbelen tot minder zichtbaar probleemgedrag als angstig zijn, depressief of slaap- en eetstoornissen. Toch is er wel degelijk een verschil tussen de diverse vormen van lastig gedrag. Een overzicht met welke vormen van moeilijk en problematisch gedrag er zijn en wanneer er sprake is van gedragsstoornissen.

Pedagogisch werk, wat houdt dat in?

Heeft pedagogisch werk je belangstelling? Omdat je graag als professioneel opvoedkundige wilt bijdragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en/of jongeren? Door onder andere de kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten en dergelijke te helpen, te begeleiden en te ondersteunen in normale of moeilijke opvoedsituaties? Dan zijn er diverse werkgebieden waarin je aan de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of buitenschoolse opvang, jeugdzorg, of in een ziekenhuis. Hieronder een overzicht met wat pedagogisch werk inhoudt in de verschillende werkgebieden.

Over welke vaardigheden beschikt een pedagogisch medewerker?

Als pedagogisch medewerker ben je eigenlijk een soort professionele opvoeder. Je draagt in je werk bij aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen of jongeren. Eveneens onderhoud je nauw contact met ouders, verzorgers, leraren en dergelijke. Je werkterrein is zeer divers. Zo kun je in een kinderdagverblijf, -opvang of buitenschoolse opvang gaan werken, maar ook in ziekenhuizen, (speciaal) onderwijs of gezinsvervangende huizen, crisisopvang et cetera. In dit artikel meer over de vaardigheden die je nodig hebt om als pedagogisch medewerker aan de slag te gaan.

Wat is pedagogiek? Oorsprong en dagelijkse opvoedpraktijk

Natuurlijk denk je niet aan pedagogiek als het gaat om je kinderen grootbrengen. Toch houd je je er dagelijks mee bezig als je kinderen hebt. Want, krijg je kinderen? Dan begint het grote avontuur: opvoeden. En uiteraard wil je je kids een fatsoenlijke opvoeding geven, waar zij – eenmaal volwassen – je dankbaar voor zijn. Alleen blijft de vraag? Hoe doe je dat nu? Het blijkt vaak een echte uitdaging… Over wat pedagogiek is en de dagelijkse opvoedpraktijk.

Kinderen en ´probleemgedrag´: kijken vanuit een breder perspectief

´Voor ieder probleem, ieder kind, iedere dag, is een unieke reactie van de opvoeder nodig´
- Janusz Korczak, arts, pedagoog en kinderboekenschrijver -

Iedere ouder heeft wel eens vragen rond de opvoeding. Hoe reageer ik op de woedebuien van mijn peuter? Welke schoolkeuze maken we - en betrekken we onze zoon daarbij? Hoe komt het toch, dat mijn dochter zich de laatste tijd steeds terugtrekt op haar kamer? Soms blijven deze vragen onbeantwoord en dat kan spanning geven binnen een gezin.

Kinderen en gedragsproblemen

Kinderen en gedragsproblemen staan volop in de belangstelling. De reden? Omdat tijdig signaleren van zeg maar moeilijk, lastig en ongepast gedrag negatieve gevolgen kan voorkomen. Van slechte schoolprestaties, uitsluiting door klasgenoten tot zelfs crimineel gedrag. Maar, wat is nu precies probleemgedrag? Hoe herken je dat gedrag als ouder en wat kun je doen om problematische gedragingen of erger – een gedragsstoornis – te voorkomen.

Pagina's