Begeleidingsmethoden ouderen en de seniorencoach

Senioren hebben specifieke problemen en behoeften en dit vraagt om een professionele en gespecialiseerde begeleiding. De geriatrie richt zich op kwetsbare ouderen die meerdere aandoeningen tegelijk kunnen hebben. Senioren willen echter niet alleen goede medische zorg, zij willen gehoord en gesteund worden. De verwachting is dan ook dat de vraag naar professionele seniorencoaches sterk zal toenemen in de komende jaren.

Proefles opleiding Seniorencoach

Gratis proefles opleiding Seniorencoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Levensfasen van senioren.
  • De senior in de 21e eeuw.

Waarom begeleiding van ouderen? 

Mensen worden gemiddeld steeds ouder en mede daardoor groeit de groep senioren gestaag. De bevolkingsprognose van het CBS stelt dat het aantal 65-plussers stijgt naar 4,7 miljoen in 2041. Dit zou erop neerkomen dat in dat jaar 26% van de totale bevolking 65-plus is, in vergelijking met 17% in 2014.

Daarbij komt dat het overheidsbeleid erop gericht is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Tegelijkertijd zie je ook dat deze levensfase gepaard met heroriëntatie. Ouder worden brengt ook heel veel veranderingen. Zowel lichamelijk als geestelijk, maar ook op maatschappelijk vlak en emotioneel gebied. Maar, hoe ga je daarmee om als oudere? Een seniorencoach kan ouderen op verschillende manieren op diverse gebieden begeleiden om richting te geven aan die nieuwe levensfase, zodat senioren levensvreugde blijven ervaren en zich gelukkig voelen. En het fijne daarvan is dat ook de gezondheid en welzijn van ouderen er baat bij hebben. 

Waarbij kan een seniorencoach ouderen begeleiden? 

De begeleidingsmethoden voor ouderen kan een seniorencoach op verschillende manieren toepassen. Hoe dat gebeurt, hangt af van waarom een oudere een coach in de arm neemt. Hieronder een aantal zaken waar een coach ouderen zoal mee kan helpen en ondersteunen. 

  • De pensionering komt in zicht. Wat ga je als oudere doen na je pensionering? Blijven bijdragen aan de maatschappij? Reizen? Verborgen kwaliteiten of talenten ontdekken? Een seniorencoach begeleidt ouderen  bij het vinden van wat zij graag willen doen. 
  • Ook neemt reflectie een belangrijke plek in. Terugkijken op het leven. Vragen die kunnen opkomen zijn: Heb ik bereikt wat ik wilde? En hoe voelt dat? Of: Wie ben ik nu ik ouder word? Wat wil én kan ik nog?
  • Daarnaast krijg je als oudere ook te maken met verlies en rouw. Een levenspartner die overlijdt, familie en vrienden die wegvallen. Meestal hebben dergelijke verlieservaringen ook z’n weerslag op het sociale netwerk van senioren. Daardoor kan het lastiger zijn deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven.
  • Er komt een moment dat de lichamelijke en geestelijke gesteldheid achteruitgaat. Hoe ga je als oudere daarmee om? 
  • En het groeiende besef van eindigheid. Wat doet dat met een oudere? En hoe deal je ermee als senior?
  • Of misschien ervaart een oudere een grote leegte sinds het pensioen is ingegaan. Is de relatie een sleur geworden? Echtscheiding? Steken angsten de kop op? Is er sprake van depressiviteit? Vergeetachtigheid? 

Bovenstaande is een globale greep uit de diverse zaken waar seniorencoaches ouderen in kunnen coachen. 

Begeleidingsmethoden Seniorencoach

In de praktijk maakt een professionele seniorencoach gebruik van diverse methoden om ouderen te begeleiden. Begeleidingsmethoden zijn onder andere vragen stellen, observeren, luisteren, prikkelen, spiegelen enzovoort. Zo stimuleert de coach een oudere zelf met antwoorden en oplossingen te komen. De seniorencoach reikt dus geen pasklare antwoorden aan. Door deze aanpak is een oudere uiteindelijk in staat het beste uit zichzelf te halen en zelf te zorgen voor die fijne en gelukkige oude dag. Ook als de ouderdomskwalen om de hoek komen, de mobiliteit afneemt en/of dierbaren overlijden.

Wil je graag ouderen begeleiden? Bekijk dan de opleiding Seniorencoach en/of download gratis een proefles.