Beroepsverenigingen

Een beroepsvereniging is een vereniging van mensen met hetzelfde beroep. Beroepsverenigingen verbinden professionals met elkaar en behartigen de belangen van hun leden. Zo zorgt een beroepsvereniging voor meer bekendheid van een bepaald beroep, informeert ze haar leden over interessante ontwikkelingen en scholingen in het vak, biedt ze bepaalde collectieve diensten en voordelen aan haar leden en onderhoudt een beroepsvereniging contacten met verzekeraars.

Mogelijke voordelen lidmaatschap

 • contact met vakgenoten;
 • na- en bijscholingsaanbod;
 • mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering en/of een beroepsaansprakelijkheids-verzekering;
 • mogelijkheid om je aan te sluiten bij een geschillencommissie (dit is verplicht in het kader van de WKKGZ; zie ook wettelijke verplichtingen);
 • cliënten kunnen – afhankelijk van hun verzekeraar en/of type verzekering – de kosten voor begeleiding mogelijk geheel of gedeeltelijk terugkrijgen (artikel over belang van vergoedingen);
 • eventuele vrijstelling van het betalen van btw over je diensten.

Eisen lidmaatschap

Beroepsverenigingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg eisen steeds vaker een diploma dat door de SNRO is erkend. Door onze systeemaccreditatie voldoe je als student aan deze basiseis. Daarnaast stellen diverse beroepsverengingen aanvullende eisen met betrekking tot:

 • je vooropleiding (niveau en richting);
 • het aantal studiepunten (EC's) of docentcontacturen (DCU);
 • een diploma Medische en/of Psychosociale Basiskennis;
 • en soms ook het aantal jaren werkervaring/ervaring met het voeren van een eigen praktijk.

Het kiezen van een beroepsvereniging

In het complementaire zorgveld zijn zeer veel verschillende beroepsverenigingen. Deze verengingen richten zich op de diverse beroepen binnen dit zorgveld. Voor sommige beroepen zijn er zelfs meerdere beroepsverenigingen, die zich onderling onderscheiden door een specifieke toepassing of een specifiek werkveld. Elke beroepsvereniging heeft een verschillend aanbod aan zijn leden én ze stellen elk hun eigen toelatingseisen. Het is dus belangrijk om goed te onderzoeken welke beroepsverenging het best bij jou past. Informeer bij de beroepsvereniging van jouw keuze:

 • wat bieden ze aan hun leden aan?
 • welke eisen stellen zij aan jou om lid te mogen worden?
 • met welke verzekeringen zijn afspraken gemaakt over het vergoeden van consulten voor cliënten?
 • Is of de beroepsvereniging aangesloten bij een door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beoordeelde geschillencommissie?
 • et cetera.

Wel of niet aansluiten bij een beroepsvereniging

Misschien volg je bij ons je opleiding uit persoonlijke interesse of voor je eigen ontwikkeling, dan is aansluiten bij een beroepsvereniging niet op jou van toepassing. Ook als je wel beroepsmatig aan de slag wilt met het begeleiden van mensen hoef je je niet aan te sluiten bij een beroepsvereniging. Zorg er wel voor dat je zeker weet of je aan de eisen van de WKKGZ moet voldoen (zie ook Wettelijke verplichtingen).

Accrediterende instanties

De opleidingen van Sonnevelt zijn door diverse instanties geaccrediteerd.  Deze accreditaties zorgen ervoor dat je je bij veel beroepsverenigingen kunt aansluiten. Kijk bij de opleiding van je keuze wat je mogelijkheden zijn.