Ontvang nu 500 euro Sonnevelt budget voor je opleiding in maart! Meer >

Werken met ouderen

Werken met ouderen is een groeiende markt. Niet alleen door de baby-boom in de jaren ’40 en ’50 in Nederland, maar ook doordat de gezondheidszorg sterk verbeterd is. Mensen worden steeds ouder. Daarmee ontstaan er nieuwe uitdagingen voor de gezondheidszorg. Ouderen blijken relatief vaak depressief en eenzaam te zijn. Ze zijn niet echt ziek – ze hebben geen arts nodig – maar voelen zich ook niet echt goed. Waardoor ze meer thuis blijven zitten en hun gezondheid verslechtert. Als seniorencoach werk je met ouderen, om hen te helpen op een fijne en bevredigende manier hun oude dag door te brengen.

Pensioen

De eerste problemen bij senioren beginnen vaak al als ze met pensioen gaan. Vroeger waren mensen die met pensioen gingen vaak afgeleefd; ze werden ook niet veel ouder dan 65 en waren dan al lang niet meer erg mobiel. Tegenwoordig is dat anders. Na hun pensioen vallen vitale mensen soms in een gat. Ze moeten op zoek naar een nieuwe levensinvulling. Werken met ouderen kan betekenen: helpen om deze mensen een zinvolle dag invulling te geven. Zodat ze niet depressief en lusteloos thuis blijven zitten, maar in beweging blijven en zich gelukkig voelen.

Isolatie

Een groeiend probleem bij senioren is isolatie. Door een slechter wordende gezondheid worden senioren steeds minder mobiel, zijn meer aan huis gebonden. Bovendien komen ze steeds meer alleen te staan: waar in de eerste jaren na het pensioen soms nog contact is met oud-collega’s, vallen die contacten steeds meer weg. Partners overlijden, steeds meer broers en zussen vallen weg. Kortom, senioren houden minder sociale contacten over. Omdat ze zelf ook minder mobiel zijn, moeten ze vaak maar afwachten wie hen komt bezoeken. Zolang niemand anders initiatief neemt, zitten ze alleen.  Isolatie is een voorbeeld van ouderenproblematiek waar een seniorencoach mee te maken krijgt.

Gezondheid

Door het verouderingsproces worden senioren steeds minder vitaal. Daardoor wordt de isolatie steeds groter. Maar die isolatie zelf heeft ook weer een negatief effect op de gezondheid. Beweging houdt mensen fit. Wanneer voor mensen op leeftijd de mogelijkheden voor beweging afnemen, neemt hun algehele fitheid daarmee ook af. Ook sociale contacten zijn goed voor de gezondheid. Isolatie heeft ook door het minder worden van sociale contacten en het gebrek aan een bevredigende daginvulling een zeer negatief effect op de gezondheid. Zo komen ouderen vaak in een vicieuze cirkel terecht, waar ze zonder hulp niet meer uitkomen.

Werken met ouderen

Seniorencoaches zijn er om met ouderen te werken. Want natuurlijk is er allerlei geriatrische zorg, maar die is vaak heel specifiek op gezondheidsproblemen gericht. Terwijl senioren vaak minstens zoveel behoefte hebben aan een praatje. Ze willen gehoord en gesteund worden. Want ouder worden gaat niet alleen gepaard met lichamelijke ongemakken en isolatie, maar ook met een andere fase in het leven qua denken. Senioren houden zich vaak bezig met allerlei zingevingsvragen: wat doe ik hier nog? Is er leven na dit leven? Wat is het nut van alles? De behoefte om daar met anderen over te praten is vaak groot, terwijl de sociale contacten afnemen. Een seniorencoach kan dit luisterend oor bieden. Dat is in sommige gevallen genoeg. Maar werken met ouderen kan ook heel praktisch zijn: ouderen helpen om weer een zinvolle invulling van hun leven te vinden. Hen helpen om manieren te vinden om toch weer zelf naar buiten te gaan. Soms kan dat door hen te leren wennen aan een rolstoel – vaak een enorme stap! – waardoor ze zelf weer op pad kunnen. Of door ze de drempel over te helpen om naar een club voor bewegen voor ouderen te gaan. Eenmaal in beweging en onder de mensen, maakt het lichaam vaak weer allerlei geluksstoffen aan. De senioren gaan zich daardoor beter voelen en ondernemen zelf meer dingen. Daardoor kan hun gezondheid ook weer verbeteren. Zo kan werken met ouderen heel bevredigend zijn.

Wil jij aan de slag als seniorencoach? Als seniorencoach word je opgeleid om senioren/ouderen met hun leeftijdsgerelateerde problematiek te helpen. Kijk hier voor meer informatie over de opleiding Seniorencoach.

Proefles opleiding Seniorencoach

Gratis proefles opleiding Seniorencoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Levensfasen van senioren.
  • De senior in de 21e eeuw.