Accreditaties en erkenningen

Het soort opleidingen dat wij als Sonnevelt aanbieden, heet post-initieel beroepsonderwijs. Post-initieel onderwijs is onderwijs voor volwassenen dat niet wordt gesubsidieerd en waar het ministerie van Onderwijs geen toezicht op houdt. Diverse instanties dragen zorg voor de kwaliteit en toetsing van post-initieel onderwijs. Onderstaand de instanties waarbij wij als Sonnevelt zijn aangesloten om onze kwaliteit te waarborgen.

Het toetsen en waarborgen van de kwaliteit van post-initieel beroepsonderwijs wordt uitgevoerd door Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) en door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. Voor haar beoordeling van zowel onderwijs als van de organisatie van opleidingen hanteert de SNRO dezelfde criteria als de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO houdt toezicht op de kwaliteit van onderwijs van Nederlandse en Belgische Hogescholen en Universiteiten​. Het CPION toetst alleen de opleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis. 

Systeemaccreditatie

Sonnevelt is als instituut geaccrediteerd door de SNRO, dit heet een systeemaccreditatie. Een SNRO systeemaccreditatie monitort onze structurele kwaliteitsprocessen en geeft studenten, beroepsverenigingen en verzekeraars zekerheid over de kwaliteit en het niveau van onze opleidingen en onze nascholing.

De SNRO houdt toezicht op:

 • Onze visie op onderwijs en hoe wij deze realiseren.
 • Het HBO-niveau van ons onderwijs.
 • Hoe wij structureel onze kwaliteit verbeteren.

Beroepsverenigingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg eisen steeds vaker een diploma dat door de SNRO is erkend. Door onze systeemaccreditatie voldoe je als student aan deze basiseis, mits je ook een MBO-4 vooropleiding hebt genoten. Studenten die starten met een opleiding (en slagen voor het examen), ontvangen een diploma waarop de SNRO accreditatie is vermeld (geldt vanaf het najaar van 2017).

  Sonnevelt is ook in het bezit van het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning van kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt en geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor Sonnevelt. Bekijk de animatie.

  Wij conformeren ons aan de aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode. Ook is Sonnevelt via de NRTO aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een student een klacht heeft. Komen we daar samen niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan deze onafhankelijke geschillencommissie.

  Sonnevelt is bovendien geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register zijn onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door deze registratie kunnen wij onze opleidingen zonder btw aanbieden. Meer informatie over BTW-vrijstelling vind je onder Wettelijke Verplichtingen.

  Een aantal van onze opleidingen is aanvullend geaccrediteerd door (één van) de volgende instanties:

  • BGN: Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
  • KNOV: Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
  • BLCN: Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland
  • KABIZ: Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg
  • MBOG: Beroeps- & belangenvereniging in de orthomoleculaire geneeskunde

  Kijk bij de opleiding van je keuze door welke instanties de opleiding geaccrediteerd is.