Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over studeren bij Sonnevelt. Heb je een vraag die hier niet bij staat, neem dan contact met ons op. Bel 0418 - 515782 of stel je vraag per e-mail.

1. Hoe ontvang ik meer informatie?

Om uitgebreide informatie te ontvangen over onze opleidingen, na- en bijscholing en masterclasses heb je diverse mogelijkheden:

2. Welke opleiding is het meest geschikt voor mij?

Om een goede keuze te maken uit ons opleidingenaanbod, organiseren wij meerdere keren per jaar gratis open dagen. Tijdens deze dagen kun je presentaties van de opleidingen bijwonen, kennismaken met docenten en medewerkers van Sonnevelt Opleidingen en je laten adviseren door onze studiecoach. Kijk hier voor de data. Ook kun je de studiekeuzetest doen, deze geeft je zicht op welke opleidingen bij jou zouden passen.

Tussentijds kun je ook een afspraak maken met onze studiecoach voor een persoonlijk gesprek op maat. Klik hier voor meer informatie.

3. Zijn de opleidingen erkend?

Wij leiden op tot beroepen in de complementaire zorg. Een groot deel van onze opleidingen is erkend door beroepsverenigingen en/of door de SNRO. Op dit moment werken we er hard aan om al onze opleidingen erkend te krijgen door de SNRO. SNRO-erkende opleidingen worden namelijk door alle beroepsverenigingen geaccepteerd. Wij verwachten dat dit eind 2018 is afgerond. Om te zien of de opleiding van jouw keuze al is erkend door de SNRO en/of een beroepsvereniging, kijk bij de informatie van de opleiding (onder het kopje "details en prijzen"). Kijk voor meer informatie op Onze kwaliteitspagina.

4. Wat zijn de toelatingseisen voor een opleiding?

Vooropleiding: Mbo-niveau en/of levenservaring en motivatie
Indien je hier vragen over hebt, kun je een intakegesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek zal onze studiecoach samen met jou beoordelen wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Leeftijdsgrenzen
Wij stellen in principe geen leeftijdsgrenzen aan onze studenten. Onze ervaring leert dat je minimaal 18 jaar dient te zijn om cliënten op een volwassen manier te kunnen begeleiden.

Fysieke beperkingen
Voor al onze opleidingen hebben we aangepaste programma’s, zodat fysieke beperkingen geen probleem hoeven te zijn voor het volgen een studie. Wij hebben inmiddels studenten begeleid met een visuele of auditieve handicap. Ook diverse vormen van reuma zijn tot op heden geen belemmering gebleken. Met zwangerschap tijdens zowel de massage- als de psychologische opleidingen wordt voldoende rekening gehouden.

5. Hoeveel tijd heb ik nodig voor een opleiding?

Contacturen
Voor de meeste opleidingen geldt dat je gemiddeld één dag per veertien dagen naar school gaat. Je hebt dan zes effectieve lesuren per schooldag. Hierin wordt theorie en praktijk voortdurend afgewisseld.

Studiebelastingsuren (SBU)
De SBU zijn opgebouwd uit contacturen met de docent en zelfstudie-uren. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van het soort opleiding en jouw persoonlijke leervermogen. Contacturen met een docent zijn gemiddeld 6 uren per lesdag. Zelfstudie bestaat vaak uit het bijhouden van verslagen in een portfolio, bestuderen lesmap en literatuur, specifieke opdrachten maken en intervisie bijeenkomsten met je mede-studenten. Kijk bij de opleiding van je keuze wat de gemiddelde studiebelasting is. Geaccrediteerde opleidingen hebben een vast aantal studieuren uitgedrukt in EC’s.

Verhouding theorie-praktijk
Bij iedere opleiding is er gemiddeld een verhouding van 50% leren door te ervaren, 30% leren van elkaar en 20% theorie. Al onze werkvormen die tijdens de les worden gebruikt zijn er op gericht om de theorie direct in de praktijk te kunnen toepassen.

Is de studie te combineren met een fulltime baan?
Het is onze ervaring dat met voldoende motivatie en enthousiasme de studie goed te combineren is met een fulltime baan. De lessen zijn immers vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling en kunnen dus in jouw dagelijkse activiteiten geïntegreerd worden.

6. Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken?

In principe is het zo dat alle lessen geïntegreerd zijn in een jaarprogramma. Het is daardoor bijzonder moeilijk om bepaalde lessen wel en andere niet te volgen.

 • Het is mogelijk om in te stromen in Energetisch Therapeut Module 2 na het invullen van een vragenlijst en akkoord hoofddocent;
 • Het is mogelijk in te stromen bij Voetreflextherapeut Module 2 en Therapeut Integrale Lichaamsmassage Module 2 wanneer aantoonbaar een vergelijkbare opleiding is gevolgd;
 • Mensen die gebruikmaken van deze instroomregeling moeten wel de lesmap van het eerste jaar aanschaffen, slagen voor het examen van het eerste jaar en het weekend therapeutische vorming vormt een verplicht onderdeel.
 • Je kunt vrijstelling krijgen voor de opleiding Medische Basiskennis indien je BIG-geregistreerd bent of een aantoonbaar diploma Medische Basiskennis hebt op hbo-niveau. De uiteindelijke toelating wordt bepaald door de betreffende beroepsvereniging. Indien je twijfelt over de juiste criteria, kun je altijd met hen contact opnemen. 
 • Instromen vanuit andere opleidingen: Het kan zijn dat je graag wilt overstappen vanuit een andere opleiding naar Sonnevelt. Wij zullen dan aan de hand van een persoonlijk gesprek bepalen in welk lesjaar je het beste kunt instromen.
7. Wat zijn mijn beroepsmogelijkheden met een Sonnevelt Opleiding?

Als je een diploma hebt behaald bij Sonnevelt, dan heb je een scala aan mogelijkheden tot jouw beschikking. 

 • Je kunt in veel gevallen zelfstandig jouw eigen praktijk starten. (Kijk voor meer informatie op onze kwaliteitspagina. Hier vind je o.a. meer informatie over beroepsverenigingen en wettelijke verplichtingen).
 • Je kunt jouw huidige behandelmethoden uitbreiden.
 • Je kunt in het bedrijfsleven werkzaam worden. Binnen organisaties komt steeds meer vraag naar deskundige therapeuten op het gebied van vitaliteits- en stressmanagement. Met een diploma van Sonnevelt kun je ingezet worden als coach, trainer of adviseur.
 • Binnen fitnesscentra, sauna’s, kuuroorden en beautycenters kun je als therapeut een zelfstandig beroep uitoefenen. Dichtbij de betrokken doelgroep kan worden geadviseerd over bijvoorbeeld het optimale evenwicht tussen individuele belasting en belastbaarheid en over het optimale evenwicht tussen voeding, beweging en herstelmomenten. Ook massagetherapeuten hebben een diploma waar vraag naar is in deze sector.
 • Patiënten binnen instellingen zoals verpleeghuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen en klinieken hebben tegenwoordig meer behoefte aan persoonlijke aandacht en begeleiding. In de gezondheidszorg kun je met behulp van gesprekken, coaching en praktische ontspanningsoefeningen zorg op maat bieden.
8. Wat zijn de kosten voor de opleiding?

De studiekosten zijn inclusief lesmateriaal in de vorm van een lesmap. De bijkomende kosten worden hieronder aangegeven:

Boeken
Per opleiding worden boeken verplicht gesteld. Deze hoef je niet verplicht aan te schaffen maar dienen wel gelezen te worden. Bij de desbetreffende opleiding tref je een overzicht aan. Daarnaast zijn er nog een aantal aanbevolen boeken. Deze hoef je niet te kopen, maar zijn ondersteunend aan de studie.

Examengeld
Examengeld is bij de prijs van de opleiding inbegrepen. Met uitzondering van de opleiding Gewichtsconsulent waarvoor een landelijk examen geldt dat door een extern instituut wordt afgenomen. De kosten van dit examen wordt door dat instituut geïnd.

Herexamen
Het kan voorkomen dat je de eerste keer niet of niet voor alle onderdelen van jouw opleiding slaagt. In dat geval bieden wij je de gelegenheid om een herexamen te doen. De kosten voor dit herexamen zijn € 75,-. 

Lunch, koffie en thee
Op alle opleidingsplaatsen is het gebruikelijk dat je zelf jouw lunch meebrengt. Het kan zijn dat hier lokaal van wordt afgeweken. Dit in overleg met de betreffende accommodatie. Wij bieden je tijdens de lesdagen koffie en thee aan.

Weekenden
Als je in aanmerking wilt komen voor registratie bij een beroepsvereniging, dan zijn bij een aantal opleidingen van Sonnevelt de weekenden Therapeutische Vorming verplicht. Dit geldt voor de opleidingen Voetreflextherapeut, Therapeut Integrale Lichaamsmassage en Levenscoach. De kosten voor de weekenden vind je terug bij de details van de desbetreffende opleiding. Psychologie in de Praktijk organiseert ook een weekend Therapeutische Vorming, dit weekend is echter niet verplicht. Meer informatie over het weekend vind je hier.

Studiekostenvergoeding
In een aantal gevallen betaalt de Belastingdienst het grootste deel van je studiekosten terug. Informeer hiernaar bij je financieel adviseur of bij de Belastingdienst of bel de belastinglijn 0800-0543.

Betaalmogelijkheden
Je kunt bij Sonnevelt de meeste opleidingen in drie termijnen betalen of ervoor kiezen om het volledige bedrag in één keer te voldoen. In het laatste geval heb je recht op 5% korting op de studiekosten. De meeste opleidingen zijn vrij van btw.

9. Wie zijn mijn medestudenten?

Het studentenbestand van Sonnevelt Opleidingen bestaat uit een zeer gevarieerde groep deelnemers die elk vanuit een verschillende sociale achtergrond en opleiding een studie volgen. Zij vormen een goede weerspiegeling van een groep mensen die een gemeenschappelijke belangstelling hebben voor een integrale wijze van behandelen en een bijdrage willen leveren aan een vitalere wereld.

10. Wat moet ik doen om mijn diploma te krijgen?

Wij willen tijdens het studiejaar een helder beeld houden van de voortgang in jouw persoonlijke ontwikkeling. Wij hanteren hiervoor diverse toetsingvormen:

Jaarlijkse toetsing
Ieder studiejaar wordt afgesloten met een jaarlijkse toetsing waarbij zowel de theorie als de praktijk aan bod komen.

Portfolio
Wij vinden het zeer belangrijk om jouw groei als therapeut terug te zien in een portfolio. Dit is een zelfmanagement verslag dat je gedurende het studiejaar bijhoudt en aanvult. Bij meerdere opleidingen moet het portfolio met een voldoende zijn beoordeeld om deel te kunnen nemen aan het examen. 

Aanwezigheidsplicht
Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 80% van de lessen. Dit komt erop neer dat je per opleiding twee tot drie lessen per studiejaar mag missen. Het is gedurende het jaar altijd mogelijk om lessen op een andere locatie in te halen. Echter, voor de groepsbinding vinden wij het van belang dat je de lessen zoveel mogelijk in dezelfde plaats volgt.

De lesroosters van alle opleidingsplaatsen zijn te vinden op onze website. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een gemiste les in het lopende studiejaar in te halen, dan kun je dit altijd nog doen in het jaar daarop. Wij verzoeken je om leswijzigingen en jouw aanvraag voor een inhaalles altijd via het volgende formulier aan ons door te geven. Aanvraagformulier inhaalles

11. Wat als ik op het laatste moment verhinderd ben?

Gedurende veertien dagen na inschrijving bestaat de mogelijkheid volgens consumentenrecht kosteloos te annuleren. Voor meer details zie onze Algemene Voorwaarden.

12. Hoe vraag ik een inhaalles aan?

Wil je een les inhalen? Ga naar de desbetreffende opleiding. Bij plaats en data kun je een nieuwe les in het rooster opzoeken. Hier vind je ook het aanvraagformulier inhaalles. Deze kun je invullen en naar ons verzenden. Via onderstaande link kun je ook rechtstreeks het formulier invullen.
Vul hier het aanvraagformulier inhaalles in.

13. UWV en Sonnevelt Opleidingen.

De afgelopen jaren hebben talloze studenten bij Sonnevelt met steun van het UWV hun diploma kunnen halen. Er is in Nederland een toenemende vraag ontstaan naar begeleiding bij een gezonde levensstijl.

Zowel de overheid als het bedrijfsleven realiseren zich dat preventie de meest duurzame oplossing is voor de stijgende ziektekosten. Hierdoor nemen ook de kansen voor onze afgestudeerde studenten toe op de arbeidsmarkt. Vandaar dat het UWV steeds vaker bereid is om mee te betalen aan de studiekosten.

Als dit voor jou van toepassing is, neem dan tijdig contact op met jouw werkcoach van het UWV om te informeren naar de mogelijkheden.

Om te onderzoeken welke studie het best bij jou past, kunt je ook een gesprek aanvragen met onze studiecoach, Jolien Mahler, via telnr: 0418-515782 of email info@sonneveltopleidingen.nl.

50+? Studeer met €1000,- korting
De scholingsvoucher is een onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt. De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding. De hoogte ervan is maximaal  € 1000 ,-inclusief btw. Dit bedrag is een bijdrage in alle kosten die bij de opleiding horen. Lees meer

14. Kan ik de studiekosten terugvragen via de belastingdienst?

De studiekosten van onze beroepsopleidingen kun je terugvragen via je belastingaangifte. Op de site van de belastingdienst vind je alle informatie over:

 • particulier
 • aftrekposten
 • studiekosten

En alle

 • voorwaarden
 • aftrekbare studiekosten
 • niet-aftrekbare studiekosten

En kun je uw aftrek studiekosten beroepsopleiding berekenen.

Zeker de moeite waard!

15. Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht je desondanks toch ergens ontevreden over zijn, dan proberen wij voor jou een goede oplossing te zoeken. Jouw klacht wordt altijd serieus genomen en onderzocht. Klachten zien wij als leermomenten voor Sonnevelt. Bekijk hier onze klachtenregeling. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat we er samen niet uitkomen. Je klacht kan dan worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO. Lees meer.

16.Wat is een webinar?

Een webinar is een seminar via het internet. Je hoeft niet lijfelijk aanwezig te zijn op een bepaalde plek. Je kunt het webinar volgen vanuit je luie stoel thuis of op kantoor, onderweg in de trein, of waar dan ook maar. Het enige wat je nodig hebt is een pc, laptop of tablet die verbinding heeft met internet.

17. Waar vind ik het adres van de leslocatie?

Het adres van de leslocatie is te vinden in het lesrooster en via de routeplanner.

18. Hoe lang is mijn MBK/PSBK diploma geldig?

Om de geldigheid van je diploma te behouden is jaarlijks nascholing nodig. Hoeveel nascholing hangt af van de beroepsvereniging waar je lid van bent. Als je nog geen lid bent van een beroepsvereniging en wel een MBK en/of PSBK diploma hebt, kan het voorkomen dat je diploma niet wordt geaccepteerd als je geen jaarlijkse nascholing hebt gevolgd. Nascholing dient door de SNRO geaccrediteerd te zijn. Meer informatie over accreditaties.

19. Is lid worden van een beroepsvereniging verplicht?

Lid worden van een beroepsvereniging is geen verplichting. Misschien volg je bij ons je opleiding uit persoonlijke interesse of voor je eigen ontwikkeling, dan is aansluiten bij een beroepsvereniging niet van toepassing. Ook staat het je altijd vrij om mensen te begeleiden, oftewel je beroep uit te oefenen, zonder dat je bent aangesloten bij een beroepsvereniging. Let er wel op dat je aan de eisen van de WKKGZ voldoet. Meer informatie.

20. Wat zijn EC’s?

Een studiepunt staat voor het aantal uren onderwijs dat je hebt gevolgd en wordt uitgedrukt in het European Credit Transfer System (ECTS of EC). Zoals de naam al zegt, is dit een systeem dat in heel Europa gelijk is en waardoor studiebelasting van opleidingen met elkaar worden vergeleken. Een EC staat voor 28 studie uren, ongeacht of je tijdens deze uren een les hebt bijgewoond of thuis aan opdrachten hebt gewerkt. Lees meer over EC punten.

21. Moet ik aan de WKKGZ voldoen?

Als je beroepsmatig (je ontvangt geld) coacht of op een andere manier zorg verleent, dan moet je waarschijnlijk voldoen aan alle eisen van de WKKGZ. Op de pagina Wettelijke Verplichtingen vind je meer informatie en ook een doorverwijzing naar een WKKGZ zelftest. In (de meeste van) onze opleidingen werk je met proefcliënten, meld altijd vooraf aan je proefcliënten dat je nog in opleiding bent en onder supervisie staat van een docent. Je mag nooit geld vragen aan proefcliënten tenzij je al voldoet aan de voorwaarden vanuit de WKKGZ.

22. Hoe gaat Sonnevelt om met mijn persoonlijke gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens en houden ons hierbij strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

23. Hoe lang worden mijn examens bewaard?

Je examen wordt door ons 2 jaar bewaard op ons kantoor in Zaltbommel. Als je een portfolio maakt tijdens je opleiding, bewaar je deze thuis. Het portfolio moet wel tot 2 jaar na je examen voor ons opvraagbaar blijven.