Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over studeren bij Sonnevelt. Heb je een vraag die hier niet bij staat, neem dan contact met ons op. Bel 0418 - 515782 of stel je vraag per e-mail.

Om een goede keuze te maken uit ons opleidingenaanbod, organiseren wij meerdere keren per jaar gratis open dagen en informatieavonden. Tijdens deze events kun je presentaties van de opleidingen bijwonen, kennismaken met docenten en medewerkers van Sonnevelt en je laten adviseren door onze studieadviseur. Door het invullen van de studiekeuzetest krijg je een goed idee over welke opleidingen goed bij jou passen.

Voor een persoonlijk gesprek op maat ben je altijd welkom om een vrijblijvende afspraak te maken met onze studieadviseur.

Sonnevelt is als instituut geaccrediteerd door de SNRO, dit heet een systeemaccreditatie. Een SNRO systeemaccreditatie grijpt in op onze structurele kwaliteitsprocessen en geeft studenten, beroepsverenigingen en verzekeraars zekerheid over de kwaliteit en het niveau van onze opleidingen en onze na- en bijscholing. Meer informatie over accreditaties.

Vooropleiding

Voor de meeste opleidingen vragen we een afgeronde MBO niveau 4 opleiding. Enkele opleidingen vormen hier een uitzondering op: Leefstijlcoach en Vitaliteitsadviseur. Bij de opleidingen zelf staat vermeld wat de precieze vooropleidingseis is (zie Details & Prijzen).

Daarnaast is voor sommige opleidingen specifieke kennis of ervaring vereist, bijv. bij Beweegcoach, Relatiecoach of Stervensbegeleider. Dit staat ook vermeld bij de opleiding zelf.

Heb je een wat ouder diploma en/of twijfel je aan het niveau, neem gerust contact op met onze studieadviseur. Zij kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

Leeftijdsgrenzen

Wij stellen in principe geen leeftijdsgrenzen aan onze studenten. Onze ervaring leert dat je minimaal 18 jaar dient te zijn om cliënten op een volwassen manier te kunnen begeleiden.

Fysieke beperkingen

Voor al onze opleidingen hebben we aangepaste programma’s, zodat fysieke beperkingen geen belemmering zijn voor het volgen een studie. Wij hebben studenten begeleid met een visuele of auditieve handicap. Ook diverse vormen van reuma zijn tot op heden geen belemmering gebleken. Met zwangerschap wordt indien nodig voldoende rekening gehouden.

Contacturen

Voor de meeste opleidingen geldt dat je gemiddeld één dag per veertien dagen les hebt. Je hebt dan 6,5 effectieve lesuren per lesdag waarbij theorie en praktijk voortdurend worden afgewisseld.

Studiebelastingsuren (SBU)

De SBU worden uitgedrukt in European Credits (EC's), waarbij  een EC staat voor 28 studieuren. EC's zijn opgebouwd uit contacturen met de docent en zelfstudie-uren. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van het soort opleiding en jouw persoonlijke leervermogen. Contacturen met een docent zijn gemiddeld 6,5 uren per lesdag. Zelfstudie bestaat uit het maken van een portfolio, bestuderen lesmap en literatuur, specifieke opdrachten en intervisie bijeenkomsten met je mede-studenten. Kijk bij de opleiding van je keuze naar het aantal EC's.

Verhouding theorie-praktijk

Onze opleidingen hebben een verhouding van gemiddeld 50% leren door te ervaren, 30% leren van elkaar en 20% theorie. De werkvormen die tijdens de les worden gebruikt, zijn erop gericht om de theorie direct in de praktijk te kunnen toepassen.

Is de studie te combineren met een (fulltime) baan?

Het is onze ervaring dat met voldoende motivatie en enthousiasme de studie goed te combineren is met een (fulltime) baan.

Het is voor individuele lessen niet mogelijk om een vrijstelling te krijgen. Het is wel mogelijk om:

 • In te stromen in het 2e jaar van de opleiding Energetisch Coach na het invullen van een vragenlijst en ons akkoord.
 • Over te stappen vanuit een ander opleidingsinstituut naar Sonnevelt. Wij bepalen dan aan de hand van een persoonlijk gesprek in welke les of welk lesjaar je het beste kunt instromen.

Onze studenten zijn een zeer gevarieerde groep die vanuit verschillende sociale achtergronden en studies bij ons een opleiding volgen. Op de website staat per opleiding een uitgebreidere beschrijving van je medestudenten.

EC-punten

Een studiepunt staat voor het aantal uren onderwijs dat je hebt gevolgd en wordt uitgedrukt in het European Credit Transfer System (ECTS of EC). Zoals de naam al zegt, is dit een systeem dat in heel Europa gelijk is en waardoor studiebelasting van opleidingen met elkaar wordt vergeleken. Een EC staat voor 28 studie uren, ongeacht of je tijdens deze uren een les hebt bijgewoond of thuis aan opdrachten hebt gewerkt.

PE-punten

PE staat voor permanente educatie en is de algemene benaming voor de studielast van nascholing. Als je lid bent van een beroepsvereniging heb je vaak de verplichting om jaarlijks bij te scholen, permanente educatie dus. Per beroepsvereniging is er verschil hoe deze punten worden genoemd. Lees meer over PE-punten.

Lees meer over EC- en PE-punten.

Je ontvangt ongeveer 4 weken nadat je bent geslaagd voor het examen je diploma en cijferlijst per post.

De lesroosters van het geplande seizoen kun je downloaden bij de opleiding van jouw keuze. Lesroosters van opleidingen die al van start zijn gegaan, vind je in het studentportaal op deze website.

Met een diploma van Sonnevelt kun je:

 • Zelfstandig een eigen praktijk starten. Meer informatie over beroepsverenigingen en wettelijke verplichtingen vind je op onze kwaliteitspagina.
 • Als zelfstandig coach of therapeut je verder professionaliseren en je behandelmethoden uitbreiden.
 • In het bedrijfsleven aan de slag. Veel organisaties hebben behoefte aan deskundigen op het gebied van vitaliteits- en stressmanagement. Met een diploma van Sonnevelt kun je ingezet worden als coach, trainer of adviseur.
 • Binnen fitnesscentra, sauna’s, kuuroorden en beautycenters kun je ook zelfstandig aan de slag als beweegcoach.
 • Patiënten binnen instellingen zoals verpleeghuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen, klinieken en hospices persoonlijk begeleiden en zorg op maat bieden.
 • Als zelfstandig kinder-, of jongerencoach ouders ondersteunen en/of ingehuurd worden door organisaties in de jeugdzorg. Als je al werkzaam bent in de jeugdzorg of in het onderwijs, dan zijn onze opleidingen door hun praktische toepassing een waardevolle aanvulling.
 • Je specialiseren of verder ontwikkelen binnen je huidige baan.

Om te weten wat jouw persoonlijke mogelijkheden zijn, neem contact op met onze studieadviseur

De afgelopen jaren hebben talloze studenten bij Sonnevelt met steun van het UWV hun diploma behaald. Zowel de overheid als het bedrijfsleven realiseren zich dat preventie de meest duurzame oplossing is voor de stijgende ziektekosten. Hierdoor nemen ook de kansen voor onze afgestudeerde studenten toe op de arbeidsmarkt. Vandaar dat het UWV steeds vaker bereid is om mee te betalen aan de studiekosten.

Als dit voor jou van toepassing is, neem dan tijdig contact op met jouw werkcoach van het UWV om te informeren naar de mogelijkheden.

Om te onderzoeken welke opleiding goed bij jou past, kun je ook een gesprek aanvragen met onze studieadviseur.

De studiekosten zijn inclusief lesmateriaal in de vorm van een lesmap. Bijkomende kosten zijn:

Literatuur

Per opleiding worden boeken verplicht gesteld. Deze hoef je niet verplicht aan te schaffen maar moeten wel worden gelezen. Op de website onder 'Veelgestelde vragen' bij de opleiding vind je de literatuurlijst. Bij de meeste opleidingen worden ook boeken aanbevolen. Deze hoef je niet te kopen, maar zijn ondersteunend aan de opleiding.

Examengeld

Examengeld is bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Herexamen

Als je niet slaagt voor alle onderdelen van jouw opleiding bieden wij je de gelegenheid om een herexamen te doen. De kosten voor dit herexamen vind je onder het kopje 'Prijzen' bij de opleiding.

Lunch

Wij bieden je tijdens de lesdagen koffie en thee aan. De kosten voor de lunch zijn niet inbegrepen.

Tegemoetkoming studiekosten

Helaas heeft de overheid besloten om per 1 januari 2024 het STAP-budget af te schaffen. Meer informatie over het STAP-budget.

Let op: Ben je ondernemer of ZZP-er, dan zijn de kosten nog wél (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

Vaak is dit collectief geregeld via beroepsverenigingen. Vraag dit voor jouw specifieke geval dus na bij je beroepsvereniging.

Vanaf 2022 kun je als particulier studiekosten voor bijvoorbeeld hobby of toekomstig beroep / functie niet meer aftrekken van de belasting. In plaats van deze aftrekregeling is er nu de regeling Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP-budget). Helaas heeft de overheid recent besloten de regels wederom verder aan te scherpen voor de STAP-aanvraagtermijnen van september en november 2023. Hierdoor komt circa 95% van alle opleidingen in Nederland met onmiddellijke ingang niet meer in aanmerking voor STAP. Dat geldt helaas ook voor de opleidingen van Sonnevelt. Per 1 januari 2024 stopt de STAP-regeling in zijn geheel, dit in verband met bezuiningsmaatregelen van de overheid.

Ben je ondernemer of ZZP-er? Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten nog wél (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

Als opleidingsinstituut is Sonnevelt vrijgesteld van btw. Op onze facturen is daarom 0% btw vermeld.

Als je les geeft als coach, zijn er mogelijkheden om je onderwijsuren vrijgesteld te krijgen van BTW. Voor je werk als coach moet je:

 • Een handeling verrichten die is gericht op de gezondheid van een mens.
 • De handeling persoonlijk en individueel verlenen (mag ook digitaal bijvoorbeeld e-coaching).
 • Zijn gekwalificeerd op het niveau van een BIG-registratie, zonder een formele medische opleiding te hebben.
 • Minstens HBO-opleiding van 240 studiepunten (w.o. MPsBK) die is geaccrediteerd door Cipion of SNRO.

Dit is een zeer korte samenvatting van de nieuwe wet. Je mag bijvoorbeeld ook op een andere manier aantonen aan de opleidingseis te voldoen. Het is daarom altijd verstandig om vooraf contact op te nemen met de belastingdienst. Hier lees je het volledige besluit van de Minister van Financiën over dit onderwerp. Artikel 4 is het meest belangrijk. 

Helaas heeft de overheid recent besloten de regels wederom verder aan te scherpen voor de STAP-aanvraagtermijnen van september en november 2023. Hierdoor komt circa 95% van alle opleidingen in Nederland met onmiddellijke ingang niet meer in aanmerking voor STAP. Dat geldt helaas ook voor de opleidingen van Sonnevelt. Per 1 januari 2024 stopt de STAP-regeling in zijn geheel, dit in verband met bezuiningsmaatregelen van de overheid.

Portfolio
Wij vinden het zeer belangrijk om jouw groei als student terug te zien in een portfolio. Het portfolio bestaat uit zelfmanagement verslagen en opdrachten die je gedurende het studiejaar bijhoudt. Bij diverse opleidingen moet het portfolio met een voldoende zijn beoordeeld om deel te kunnen nemen aan het examen. 

Toetsing
Iedere opleiding wordt afgesloten met een examen, waarbij zowel de theorie als de praktijk wordt getoetst.

Aanwezigheidsplicht
Wij hanteren een aanwezigheidsplicht, waarbij je maximaal 2 lesdagen mag missen. In geval van overmacht kan je de gemiste les mogelijk op een andere tijd/locatie inhalen, met uitzondering van les 1, deze kan alleen in de eigen groep gevolgd worden. Echter, voor de groepsbinding vinden wij het van belang dat je de lessen zoveel mogelijk in dezelfde plaats volgt.

Per 25 mei 2018 is Nederlandse wetgeving rondom privacy vervangen door een Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons strikt aan de eisen die deze wet aan ons stelt. 

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht je desondanks toch ergens ontevreden over zijn, dan proberen wij voor jou een goede oplossing te zoeken. Jouw klacht wordt altijd serieus genomen en onderzocht. Klachten zien wij als leermomenten voor Sonnevelt. Bekijk hier onze procedure klachtbehandeling. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat we er samen niet uitkomen. Je klacht kan dan worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO. Lees meer.

Je examen wordt door ons 5 jaar bewaard op ons kantoor. Als je een portfolio maakt tijdens je opleiding, bewaar je deze thuis. Het portfolio moet wel tot 5 jaar na je examen voor ons opvraagbaar blijven.

Als je beroepsmatig (je ontvangt geld) coacht of op een andere manier zorg verleent, dan moet je voldoen aan de eisen van de WKKGZ. Op de pagina Wettelijke Verplichtingen vind je meer informatie en ook een doorverwijzing naar een WKKGZ zelftest. In (de meeste van) onze opleidingen werk je met proefcliënten, meld altijd vooraf aan je proefcliënten dat je nog in opleiding bent en onder supervisie staat van een docent. Je mag nooit geld vragen aan proefcliënten tenzij je al voldoet aan de voorwaarden vanuit de WKKGZ.

Als je valt onder de WKKGZ, dan is, per 1 januari 2022, ook de Wtza op jouw dienstverlening van toepassing. In de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zijn de toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders vastgelegd, waaronder een meldplicht. Hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder. Informeer jezelf over deze wet bijvoorbeeld via de websites van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Kamer van Koophandel.

Als je lid bent van een beroepsvereniging, heb je bijna altijd ook een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze worden door beroepsverenigingen collectief afgesloten. Ben je geen lid, informeer dan bij de verzekeringsmaatschappij waar je ook je reguliere verzekeringen hebt afgesloten. Meer alternatieven zijn www.catcollectief of www.klachtenportaalzorg.nl.

Als je zorg verleent in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdhulpverlening wel. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015 en https://skjeugd.nl/. Je moet dan een zogenaamde AGB-code hebben zodat een gemeente je ook administratief herkent. Zie voor het aanvragen van een AGB-code:  https://www.agbcode.nl/content/aanvraag%20agb-code

Om je cliënten voor een eventuele vergoeding in aanmerking te laten komen, stellen ziektekostenverzekeraars alleen een diploma Medische Basiskennis van minstens 25 EC (studiebelasting) én CIPION of SNRO geaccrediteerd verplicht.

Een aantal beroepsverenigingen stelt dit ook verplicht als je lid wilt worden en verplichten daarbij ook een diploma Psychosociale Basiskennis. Er zijn ook beroepsverenigingen die met verzekeraars hebben afgesproken dat alleen een diploma Psychosociale Basiskennis verplicht is. Dit laatste zien we wel steeds minder. 

Lid worden van een beroepsvereniging is geen verplichting. Misschien volg je bij ons je opleiding uit persoonlijke interesse of voor je eigen ontwikkeling, dan is aansluiten bij een beroepsvereniging niet van toepassing. Ook staat het je altijd vrij om mensen te begeleiden, oftewel je beroep uit te oefenen, zonder dat je bent aangesloten bij een beroepsvereniging. Let er wel op dat je aan de eisen van de WKKGZ en WTZA voldoet. Meer informatie.

Al onze opleidingen zijn en al onze nascholing is SNRO-geaccrediteerd. Alle beroepsverenigingen in het complementaire zorgveld erkennen SNRO-geaccrediteerde opleidingen. Meer informatie over beroepsverenigingen.

Qua kosten waarschijnlijk niet omdat wat je dan verdient kwijt kunt zijn aan een lidmaatschap. Wel belangrijk dat je aan de eisen van de WKKGZ voldoet. Meer informatie.

Ja, dat kan. Dan is inschrijven bij het Catcollectief een optie. Lees meer over wettelijke verplichtingen.

De eisen kunnen verschillen per beroepsvereniging maar hebben wel overeenkomsten en gaan altijd over:

 • Welke (beroeps)opleiding heb je gedaan (steeds vaker met de eis SNRO erkend).
 • Heb je wel of geen diploma Medische en/of Psychosociale Basiskennis.
 • Je voor vooropleiding (niveau en richting).
 • Verplichte periodieke bij- en nascholing.
 • Eisen aan praktijkvoering.
 • Eisen aan gedragsregels.

Dit zijn dus zaken om op te letten.

Het is goed om bij je keuze ook te letten op:

 • Aantal leden.
 • Wat krijg je nu precies voor je lidmaatschap.
 • Collectieve verzekeringen.
 • WKKGZ.
 • Afspraken met zorgverzekeraars.

Meer informatie over beroepsverenigingen.

Preventieve zorg gaat om het voorkomen van ziekten en problemen. Het maakt daarbij niet uit of dat in de reguliere zorg gebeurt of in de complementaire (alternatieve) zorg. Wij geloven (en velen met ons zowel in reguliere als alternatieve zorg) dat regulier en alternatief elkaar heel goed kunnen aanvullen. Binnen de reguliere zorg zien wij juist ook steeds meer initiatieven om ziekten te voorkomen (preventie door middel van leefstijlinterventies) naast het genezen van ziekten.

Een vrij beroep betekent meestal dat je diensten aanbiedt en geen producten. De Kamer van Koophandel kijkt dan naar andere vereisten bij een inschrijving. In de zorg zijn 8 beroepen die onder streng toezicht staan van de overheid en BIG-geregistreerd moeten zijn met alle eisen van dien. Daaronder valt ook een psychotherapeut, maar niet een psycholoog. Zie: https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/wet--en-regelgeving. Naast de overheid zijn er beroepsverenigingen die de kwaliteit van andere professionals in de zorg controleren. Een deel daarvan vind je ook via bovenstaande link. Het is dus niet bij wet verboden om jezelf psycholoog te noemen zonder dat je daarvoor een opleiding hebt genoten. Jezelf psychotherapeut noemen zonder aan de vereisten te voldoen wel. 

De ethische code is een set van gedragsregels die je van een professionele coach of therapeut mag verwachten. Door een opleiding bij ons te volgen verbind je je aan de Sonnevelt ethische code. Deze kun je ook gebruiken als je een eigen praktijk start. Van een beroepsvereniging ontvang je ook een ethische code met de regels voor het beroep waar de vereniging voor staat. Hier vind je onze ethische code.

Staat jouw vraag er niet bij?

Het formulier wordt geladen...