Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over studeren bij Sonnevelt. Heb je een vraag die hier niet bij staat, neem dan contact met ons op. Bel 0418 - 515782 of stel je vraag per e-mail.

1. Hoe ontvang ik meer informatie?

Om uitgebreide informatie te ontvangen over onze opleidingen, na- en bijscholing en masterclasses heb je diverse mogelijkheden:

2. Welke opleiding is het meest geschikt voor mij?

Om een goede keuze te maken uit ons opleidingenaanbod, organiseren wij meerdere keren per jaar gratis open dagen en informatieavonden. Tijdens deze events kun je presentaties van de opleidingen bijwonen, kennismaken met docenten en medewerkers van Sonnevelt en je laten adviseren door onze studieadviseur. Door het invullen van de studiekeuzetest krijg je een goed idee over welke opleidingen goed bij jou passen.

Voor een persoonlijk gesprek op maat ben je altijd welkom om een vrijblijvende afspraak te maken met onze studieadviseur.

3. Zijn de opleidingen erkend?

Sonnevelt is als instituut geaccrediteerd door de SNRO, dit heet een systeemaccreditatie. Een SNRO systeemaccreditatie grijpt in op onze structurele kwaliteitsprocessen en geeft studenten, beroepsverenigingen en verzekeraars zekerheid over de kwaliteit en het niveau van onze opleidingen en onze na- en bijscholing. Meer informatie over accreditaties.

4. Wat zijn de toelatingseisen voor een opleiding?

Vooropleiding
Voor de meeste opleidingen vragen we een afgeronde MBO niveau 4 opleiding. Enkele opleidingen vormen hier een uitzondering op: Gewichtsconsulent, Leefstijlcoach en Vitaliteitsadviseur. Bij de opleidingen zelf staat vermeld wat de precieze vooropleidingseis is (zie Details & Prijzen).

Daarnaast is voor sommige opleidingen specifieke kennis of ervaring vereist, bijv. bij Beweegcoach, Relatiecoach of Stervensbegeleider. Dit staat ook vermeld bij de opleiding zelf.

Heb je een wat ouder diploma en/of twijfel je aan het niveau, neem gerust contact op met onze studieadviseur. Zij kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

Leeftijdsgrenzen
Wij stellen in principe geen leeftijdsgrenzen aan onze studenten. Onze ervaring leert dat je minimaal 18 jaar dient te zijn om cliënten op een volwassen manier te kunnen begeleiden.

Fysieke beperkingen
Voor al onze opleidingen hebben we aangepaste programma’s, zodat fysieke beperkingen geen belemmering zijn voor het volgen een studie. Wij hebben studenten begeleid met een visuele of auditieve handicap. Ook diverse vormen van reuma zijn tot op heden geen belemmering gebleken. Met zwangerschap wordt indien nodig voldoende rekening gehouden.

5. Hoeveel tijd heb ik nodig voor een opleiding?

Contacturen
Voor de meeste opleidingen geldt dat je gemiddeld één dag per veertien dagen les hebt. Je hebt dan 6,5 effectieve lesuren per lesdag waarbij theorie en praktijk voortdurend worden afgewisseld.

Studiebelastingsuren (SBU)
De SBU worden uitgedrukt in European Credits (EC's), waarbij  een EC staat voor 28 studieuren. EC's zijn opgebouwd uit contacturen met de docent en zelfstudie-uren. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van het soort opleiding en jouw persoonlijke leervermogen. Contacturen met een docent zijn gemiddeld 6,5 uren per lesdag. Zelfstudie bestaat uit het maken van een portfolio, bestuderen lesmap en literatuur, specifieke opdrachten en intervisie bijeenkomsten met je mede-studenten. Kijk bij de opleiding van je keuze naar het aantal EC's.

Verhouding theorie-praktijk
Onze opleidingen hebben een verhouding van gemiddeld 50% leren door te ervaren, 30% leren van elkaar en 20% theorie. De werkvormen die tijdens de les worden gebruikt, zijn erop gericht om de theorie direct in de praktijk te kunnen toepassen.

Is de studie te combineren met een (fulltime) baan?
Het is onze ervaring dat met voldoende motivatie en enthousiasme de studie goed te combineren is met een (fulltime) baan.

6. Kan ik vrijstellingen krijgen?

Het is voor individuele lessen niet mogelijk om een vrijstelling te krijgen. Het is wel mogelijk om:

 • In te stromen in het 2e jaar van de opleiding Energetisch Coach (voorh: Energetisch Therapeut) na het invullen van een vragenlijst en ons akkoord.
 • Over te stappen vanuit een ander opleidingsinstituut naar Sonnevelt. Wij bepalen dan aan de hand van een persoonlijk gesprek in welke les of welk lesjaar je het beste kunt instromen.
7. Wat zijn mijn beroepsmogelijkheden met een Sonnevelt opleiding?

Met een diploma van Sonnevelt kun je:

 • Zelfstandig een eigen praktijk starten. Meer informatie over beroepsverenigingen en wettelijke verplichtingen vind je op onze kwaliteitspagina.
 • Als zelfstandig coach of therapeut je verder professionaliseren en je behandelmethoden uitbreiden.
 • In het bedrijfsleven aan de slag. Veel organisaties hebben behoefte aan deskundigen op het gebied van vitaliteits- en stressmanagement. Met een diploma van Sonnevelt kun je ingezet worden als coach, trainer of adviseur.
 • Binnen fitnesscentra, sauna’s, kuuroorden en beautycenters kun je ook zelfstandig aan de slag als beweegcoach.
 • Patiënten binnen instellingen zoals verpleeghuizen, revalidatiecentra, ziekenhuizen, klinieken en hospices persoonlijk begeleiden en zorg op maat bieden.
 • Als zelfstandig kinder-, of jongerencoach ouders ondersteunen en/of ingehuurd worden door organisaties in de jeugdzorg. Als je al werkzaam bent in de jeugdzorg of in het onderwijs, dan zijn onze opleidingen door hun praktische toepassing een waardevolle aanvulling. 
 • Je specialiseren of verder ontwikkelen binnen je huidige baan.

Om te weten wat jouw persoonlijke mogelijkheden zijn, neem contact op met onze studieadviseur

8. Wat zijn de kosten van een opleiding?

De studiekosten zijn inclusief lesmateriaal in de vorm van een lesmap. Bijkomende kosten zijn:

Literatuur
Per opleiding worden boeken verplicht gesteld. Deze hoef je niet verplicht aan te schaffen maar moeten wel worden gelezen. Op de website onder het kopje 'Details en prijzen' bij de opleiding vind je de literatuurlijst. Bij de meeste opleidingen worden ook boeken aanbevolen. Deze hoef je niet te kopen, maar zijn ondersteunend aan de opleiding.

Examengeld
Examengeld is bij de prijs van de opleiding inbegrepen, met uitzondering van de opleiding Gewichtsconsulent. Voor de opleiding Gewichtsconsulent geldt een landelijk examen dat door een extern instituut (de stichting TCI) wordt afgenomen. De kosten van dit examen worden door de TCI geïnd.

Herexamen
Als je niet slaagt voor alle onderdelen van jouw opleiding bieden wij je de gelegenheid om een herexamen te doen. De kosten voor dit herexamen vind je onder het kopje 'Details en prijzen' bij de opleiding.

Lunch
Wij bieden je tijdens de lesdagen koffie en thee aan. De kosten voor de lunch zijn niet inbegrepen.

Tegemoetkoming studiekosten
Vanaf 1 maart 2022 is er de regeling Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP-budget). Het STAP-budget, van maximaal € 1.000 per jaar, is aan te vragen bij het UWV. Meer informatie over het STAP-budget. Let op: Ben je ondernemer of ZZP-er, dan zijn de kosten nog wél (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

9. Wie zijn mijn medestudenten?

Onze studenten zijn een zeer gevarieerde groep die vanuit verschillende sociale achtergronden en studies bij ons een opleiding volgen. Op de website staat per opleiding een uitgebreidere beschrijving van je medestudenten.

10. Wat moet ik doen om mijn diploma te krijgen?

Portfolio
Wij vinden het zeer belangrijk om jouw groei als student terug te zien in een portfolio. Het portfolio bestaat uit zelfmanagement verslagen en opdrachten die je gedurende het studiejaar bijhoudt. Bij diverse opleidingen moet het portfolio met een voldoende zijn beoordeeld om deel te kunnen nemen aan het examen. 

Toetsing
Iedere opleiding wordt afgesloten met een examen, waarbij zowel de theorie als de praktijk wordt getoetst.

Aanwezigheidsplicht
Wij hanteren een aanwezigheidsplicht, waarbij je maximaal 2 lesdagen mag missen. In geval van overmacht kan je de gemiste les mogelijk op een andere tijd/locatie inhalen, met uitzondering van les 1, deze kan alleen in de eigen groep gevolgd worden. Echter, voor de groepsbinding vinden wij het van belang dat je de lessen zoveel mogelijk in dezelfde plaats volgt.

11. Tot wanneer kan ik annuleren?

Gedurende veertien dagen na inschrijving bestaat de mogelijkheid volgens consumentenrecht kosteloos te annuleren. Voor meer details zie onze Algemene Voorwaarden.

12. Hoe vraag ik een inhaalles aan?
13. UWV en Sonnevelt

De afgelopen jaren hebben talloze studenten bij Sonnevelt met steun van het UWV hun diploma behaald. Zowel de overheid als het bedrijfsleven realiseren zich dat preventie de meest duurzame oplossing is voor de stijgende ziektekosten. Hierdoor nemen ook de kansen voor onze afgestudeerde studenten toe op de arbeidsmarkt. Vandaar dat het UWV steeds vaker bereid is om mee te betalen aan de studiekosten.

Als dit voor jou van toepassing is, neem dan tijdig contact op met jouw werkcoach van het UWV om te informeren naar de mogelijkheden.

Om te onderzoeken welke opleiding goed bij jou past, kun je ook een gesprek aanvragen met onze studieadviseur.

14. Kan ik de studiekosten terugvragen via de belastingdienst?

Vanaf 2022 kun je als particulier studiekosten voor bijvoorbeeld hobby of toekomstig beroep / functie niet meer aftrekken van de belasting. In plaats van deze aftrekregeling is er nu de regeling Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP-budget). Deze subsidie geldt voor Sonnevelt opleidingen en cursussen.  Meer informatie over het STAP-budget.

Ben je ondernemer of ZZP-er? Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten nog wél (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

15. Procedure klachtenbehandeling

Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht je desondanks toch ergens ontevreden over zijn, dan proberen wij voor jou een goede oplossing te zoeken. Jouw klacht wordt altijd serieus genomen en onderzocht. Klachten zien wij als leermomenten voor Sonnevelt. Bekijk hier onze procedure klachtenbehandeling. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat we er samen niet uitkomen. Je klacht kan dan worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de NRTO. Lees meer.

16. Wat is een webinar?

Een webinar is een samenvoeging van de woorden 'Web' en 'Seminar'. Het is een evenement op internet waarbij er alleen een online publiek aanwezig is. Je hoeft niet lijfelijk aanwezig te zijn op een bepaalde plek. Je kunt het webinar volgen vanuit je luie stoel thuis of op kantoor, onderweg in de trein, of waar dan ook maar. Het enige wat je nodig hebt is een pc, laptop of tablet die verbinding heeft met internet.

17. Waar vind ik het adres van de leslocatie?

Het adres van de leslocatie is te vinden in het lesrooster en via de routeplanner.

18. Is lid worden van een beroepsvereniging verplicht?

Lid worden van een beroepsvereniging is geen verplichting. Misschien volg je bij ons je opleiding uit persoonlijke interesse of voor je eigen ontwikkeling, dan is aansluiten bij een beroepsvereniging niet van toepassing. Ook staat het je altijd vrij om mensen te begeleiden, oftewel je beroep uit te oefenen, zonder dat je bent aangesloten bij een beroepsvereniging. Let er wel op dat je aan de eisen van de WKKGZ en WTZA voldoet. Meer informatie.

19. Wat zijn EC’s?

Een studiepunt staat voor het aantal uren onderwijs dat je hebt gevolgd en wordt uitgedrukt in het European Credit Transfer System (ECTS of EC). Zoals de naam al zegt, is dit een systeem dat in heel Europa gelijk is en waardoor studiebelasting van opleidingen met elkaar wordt vergeleken. Een EC staat voor 28 studie uren, ongeacht of je tijdens deze uren een les hebt bijgewoond of thuis aan opdrachten hebt gewerkt. Lees meer over EC's.

20. Moet ik aan de WKKGZ voldoen?

Als je beroepsmatig (je ontvangt geld) coacht of op een andere manier zorg verleent, dan moet je voldoen aan de eisen van de WKKGZ. Op de pagina Wettelijke Verplichtingen vind je meer informatie en ook een doorverwijzing naar een WKKGZ zelftest. In (de meeste van) onze opleidingen werk je met proefcliënten, meld altijd vooraf aan je proefcliënten dat je nog in opleiding bent en onder supervisie staat van een docent. Je mag nooit geld vragen aan proefcliënten tenzij je al voldoet aan de voorwaarden vanuit de WKKGZ.

Als je valt onder de WKKGZ, dan is, per 1 januari 2022, ook de Wtza op jouw dienstverlening van toepassing. In de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zijn de toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders vastgelegd, waaronder een meldplicht. Hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder. Informeer jezelf over deze wet bijvoorbeeld via de websites van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Kamer van Koophandel.

21. Hoe gaat Sonnevelt om met mijn persoonlijke gegevens?

Per 25 mei 2018 is Nederlandse wetgeving rondom privacy vervangen door een Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons strikt aan de eisen die deze wet aan ons stelt. 

22. Hoe lang worden mijn examens bewaard?

Je examen wordt door ons 5 jaar bewaard op ons kantoor. Als je een portfolio maakt tijdens je opleiding, bewaar je deze thuis. Het portfolio moet wel tot 5 jaar na je examen voor ons opvraagbaar blijven.

23. Zijn de opleidingskosten in- of exclusief BTW?

Als opleidingsinstituut is Sonnevelt vrijgesteld van BTW. Op onze facturen is daarom 0% BTW vermeld.

24. Wanneer ontvang ik mijn diploma?

Je ontvangt ongeveer 4 weken nadat je bent geslaagd voor het examen je diploma en cijferlijst per post.

25. Is SKJ registratie nodig?
 1. Dit hangt af van het soort werk dat je doet. Werk je zelfstandig en heb je als vooropleiding al een HBO-opleiding? Beoordeel dan eerst hier of je voor het soort werkzaamheden die je doet moet registreren.
 2. Werk je zelfstandig, maar eerder preventief dan curatief, dan kun je een eigen afweging maken. Ook dat hangt dan weer af van je vooropleiding. Een handige pagina van de SKJ om dit te kunnen beoordelen: www.skjeugd.nl/registerinschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/#wat-kunt-u-doen.
 3. Werk je voor een organisatie, overleg dan met je werkgever wie binnen de organisatie moet worden geregistreerd en wie niet.
 4. Een SKJ registratie is dus niet altijd nodig. 
26. Wat is het verschil tussen SKJ en BIG

Het SKJ registreert uitsluitend professionals die werken in de jeugdbescherming en/of jeugdbescherming en is een stichting opgericht en gecontroleerd door de professionals zelf. Het BIG-register vloeit voort uit een wet en wordt gecontroleerd door de overheid. Er zijn 8 beroepen aangewezen die een verplichte BIG-registratie moeten hebben om in zorginstellingen te mogen werken: https://www.bigregister.nl/registratie.

27. Kun je complementaire zorg zien als onderdeel van preventieve zorg?

Preventieve zorg gaat om het voorkomen van ziekten en problemen. Het maakt daarbij niet uit of dat in de reguliere zorg gebeurt of in de complementaire (alternatieve) zorg. Wij geloven (en velen met ons zowel in reguliere als alternatieve zorg) dat regulier en alternatief elkaar heel goed kunnen aanvullen. Binnen de reguliere zorg zien wij juist ook steeds meer initiatieven om ziekten te voorkomen (preventie door middel van leefstijlinterventies) naast het genezen van ziekten.

28. Welke opleidingen van Sonnevelt worden door de beroepsverenigingen erkend?

Al onze opleidingen zijn en al onze nascholing is SNRO-geaccrediteerd. Alle beroepsverenigingen in het complementaire zorgveld erkennen SNRO-geaccrediteerde opleidingen. Meer informatie over beroepsverenigingen.

29. Wat houdt PE-punten in?

PE staat voor permanente educatie en is de algemene benaming voor de studielast van nascholing. Als je lid bent van een beroepsvereniging heb je vaak de verplichting om jaarlijks bij te scholen, permanente educatie dus. Per beroepsvereniging is er verschil hoe deze punten worden genoemd. Lees meer over PE-punten.

30. Worden consulten van een vitaliteitscoach vergoed door zorgverzekeraars?

Consulten van een vitaliteitscoach worden in algemene zin niet vergoed. De vergoeding vanuit de basisverzekering is alleen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Deze interventie mag alleen gegeven worden als je lid bent van de beroepsvereniging (BLCN). Je kunt als vitaliteitscoach een individueel accreditatietraject aanvragen bij de BLCN om lid te kunnen worden. Zie verder: https://www.blcn.nl/leden/voorwaarden-lidmaatschap/. Als je als vitaliteitscoach het individuele accreditatietraject goed hebt afgerond dan gelden dezelfde voorwaarden voor vergoeding als voor de Leefstijlcoach.

Consulten van een Leefstijlcoach worden sinds 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Meer informatie over deze voorwaarden en de opleiding Leefstijlcoach vind je in de aparte Q&A's over Leefstijlcoaching.

31. Welke beroepen zijn geen vrije beroepen?

Een vrij beroep betekent meestal dat je diensten aanbiedt en geen producten. De Kamer van Koophandel kijkt dan naar andere vereisten bij een inschrijving. In de zorg zijn 8 beroepen die onder streng toezicht staan van de overheid en BIG-geregistreerd moeten zijn met alle eisen van dien. Daaronder valt ook een psychotherapeut, maar niet een psycholoog. Zie: https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/wet--en-regelgeving. Naast de overheid zijn er beroepsverenigingen die de kwaliteit van andere professionals in de zorg controleren. Een deel daarvan vind je ook via bovenstaande link. Het is dus niet bij wet verboden om jezelf psycholoog te noemen zonder dat je daarvoor een opleiding hebt genoten. Jezelf psychotherapeut noemen zonder aan de vereisten te voldoen wel. 

32. Hoe weet een verzekeraar of jij medische basiskennis hebt?

Opleidingen Medische Basiskennis die in Nederland door het CIPION of SNRO zijn geaccrediteerd, voldoen aan landelijke eindtermen (PLATO). PLATO geeft de basiseisen weer die door verzekeraars zijn ingesteld. Zowel het CIPION als het de SNRO hebben een register waarin alle unieke diploma’s worden geregistreerd. Deze registers zijn ook door verzekeraars te raadplegen. Beroepsverenigingen controleren behaalde diploma’s. Je kunt pas in aanmerking komen voor vergoeding van verzekeraars als je lid bent van een beroepsvereniging. Verzekeraars maken afspraken met beroepsverenigingen. Hierdoor weten verzekeraars dat controle heeft plaatsgevonden.  

33. Welke bij- en nascholing moet je doen na MPsBK?

Het kan even zoeken zijn om de juiste informatie over bij- of nascholing voor de MPsBK te vinden. Als je bent aangesloten bij een beroepsvereniging bepalen zij hierin de regels. Als je niet bent aangesloten, kun je het beste de vuistregel aanhouden om ongeveer 1 dag per jaar aan bij- of nascholing te doen. Belangrijk hierbij is dat de bij- of nascholing geaccrediteerd moet zijn door het CIPION of de SNRO. Certificaten hiervoor hebben dan een uniek registratienummer van het CIPION of de SNRO. Op het moment dat je je wel aansluit bij een beroepsvereniging en/of te maken krijgt met verzekeraars, is het tonen van je certificaten voldoende. Alle Sonnevelt nascholingen zijn SNRO geaccrediteerd.

 

34. Als je nog maar 1 of 2 klanten heb is het dan zinvol om in een beroepsvereniging te stappen

Qua kosten waarschijnlijk niet omdat wat je dan verdient kwijt kunt zijn aan een lidmaatschap. Wel belangrijk dat je aan de eisen van de WKKGZ voldoet: https://www.sonneveltopleidingen.nl/over-sonnevelt/onze-kwaliteit/wettelijke-verplichtingen

35. Als je niet bij een beroepsvereniging bent aangesloten heb je dan ook een mogelijkheid om een WKKGZ aan te vragen?

Ja, dat kan. Dan is inschrijven bij het www.catcollectief.nl een optie. Lees meer over wettelijke verplichtingen.

 

36. Moet je om vergoed te worden door zorgverzekeraars ook gecontracteerd zijn met verzekeraars?

Vaak is dit collectief geregeld via beroepsverenigingen. Vraag dit voor jouw specifieke geval dus na bij je beroepsvereniging.

37. Waar kan ik voor mijn aansprakelijkheidsverzekering terecht?

Als je lid bent van een beroepsvereniging, heb je bijna altijd ook een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze worden door beroepsverenigingen collectief afgesloten. Ben je geen lid, informeer dan bij de verzekeringsmaatschappij waar je ook je reguliere verzekeringen hebt afgesloten. Meer alternatieven zijn www.catcollectief of www.klachtenportaalzorg.nl

38. Wat is een ethische code?

De ethische code is een set van gedragsregels die je van een professionele coach of therapeut mag verwachten. Door een opleiding bij ons te volgen verbind je je aan de Sonnevelt ethische code. Deze kun je ook gebruiken als je een eigen praktijk start. Van een beroepsvereniging ontvang je ook een ethische code met de regels voor het beroep waar de vereniging voor staat. Hier vind je onze code.

39. Is Medische en/of Psychosociale Basiskennis (MPsBK) verplicht?

Om je cliënten voor een eventuele vergoeding in aanmerking te laten komen, stellen ziektekostenverzekeraars alleen een diploma Medische Basiskennis van minstens 25 EC (studiebelasting) én CIPION of SNRO geaccrediteerd verplicht.

Een aantal beroepsverenigingen stelt dit ook verplicht als je lid wilt worden en verplichten daarbij ook een diploma Psychosociale Basiskennis. Er zijn ook beroepsverenigingen die met verzekeraars hebben afgesproken dat alleen een diploma Psychosociale Basiskennis verplicht is. Dit laatste zien we wel steeds minder. 

40. Moet je bedrijf bij de gemeente bekend zijn?

Als je zorg verleent in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdhulpverlening wel. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015 en https://skjeugd.nl/. Je moet dan een zogenaamde AGB-code hebben zodat een gemeente je ook administratief herkent. Zie voor het aanvragen van een AGB-code:  https://www.agbcode.nl/content/aanvraag%20agb-code

41. Bij welke beroepsvereniging kan ik me aansluiten?

De eisen kunnen verschillen per beroepsvereniging maar hebben wel overeenkomsten en gaan altijd over:

 • Welke (beroeps)opleiding heb je gedaan (steeds vaker met de eis SNRO erkend)
 • Heb je wel of geen diploma Medische en/of Psychosociale Basiskennis
 • Je voor vooropleiding (niveau en richting)
 • Verplichte periodieke bij- en nascholing
 • Eisen aan praktijkvoering
 • Eisen aan gedragsregels

Dit zijn dus zaken om op te letten.

Het is goed om bij je keuze ook te letten op:

 • Aantal leden
 • Wat krijg je nu precies voor je lidmaatschap
 • Collectieve verzekeringen
 • WKKGZ
 • Afspraken met zorgverzekeraars

Meer informatie over beroepsverenigingen.

42. Hoe kom ik in aanmerking voor BTW-vrijstelling?

Als je les geeft als coach, zijn er mogelijkheden om je onderwijsuren vrijgesteld te krijgen van BTW. Voor je werk als coach moet je:

 • Een handeling verrichten die is gericht op de gezondheid van een mens.
 • De handeling persoonlijk en individueel verlenen (mag ook digitaal bijvoorbeeld e-coaching).
 • Zijn gekwalificeerd op het niveau van een BIG-registratie, zonder een formele medische opleiding te hebben.
 • Minstens HBO-opleiding van 240 studiepunten (w.o. MPsBK) die is geaccrediteerd door Cipion of SNRO.

Dit is een zeer korte samenvatting van de nieuwe wet. Je mag bijvoorbeeld ook op een andere manier aantonen aan de opleidingseis te voldoen. Het is daarom altijd verstandig om vooraf contact op te nemen met de belastingdienst. Hier lees je het volledige besluit van de Minister van Financiën over dit onderwerp. Artikel 4 is het meest belangrijk. 

43. Waar kan ik de lesroosters vinden?

De lesroosters kun je downloaden bij de opleiding van jouw keuze onder het tabje/kopje DETAILS & PRIJZEN en bij PLAATS & DATA.

44. Wanneer kan ik het STAP-budget aanvragen voor de opleiding die ik wil volgen?

Voor de opleidingen en cursussen van Sonnevelt geldt dat je deze subsidie kunt aanvragen voor opleidingen en cursussen die starten na 1 september 2022. Lees op onze pagina met STAP-informatie wanneer je voor welke opleiding je STAP-budget precies dient aan te vragen. In principe geldt dat voor iedere opleiding of cursus er twee aanvraagtermijnen zijn. Lees meer