De Eerstelijnspsycholoog, eerste hulp bij psychische problemen | Sonnevelt Opleidingen

De Eerstelijnspsycholoog, eerste hulp bij psychische problemen

Een Eerstelijnspsycholoog biedt hulp bij de meest voorkomende psychologische klachten. Hij werkt in nauwe samenwerking met de huisarts en stelt een diagnose. Vervolgens biedt hij hulp met een hierop toegesneden behandeling. Deze behandeling is er op gericht de psychische klachten beheersbaar te maken of te verhelpen. Soms kan het zijn dat de cliënt kampt met een meer specifiek probleem, waardoor hij moet worden doorverwezen naar een specialist, de tweedelijnszorg.

Eerstelijnspsycholoog word je niet zo maar!

Wanneer je een afgestudeerd psycholoog bent, kun je je aansluiten bij een beroepsvereniging. Daarmee kun je aan je cliënten aantonen dat je voldoet aan de standaard kwaliteitseisen en dat je regelmatig bijscholing volgt om je vak goed uit te kunnen blijven oefenen. Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) is de grootste beroepsvereniging voor psychologen in Nederland.  Om bij het NIP te worden geaccrediteerd, moet je wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Om het dienstmerk Psycholoog NIP te mogen voeren dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-je moet een bachelor- of masterdiplomadiploma in de psychologie  te hebben behaald
-je moet minimaal 1440 uur werkervaring hebben als psycholoog
-je hebt een verklaring van twee NIP-psychologen die al drie jaar het dienstmerk voeren
-je bent lid van het NIP

Waarvoor kun je bij een eerstelijnspsycholoog terecht?

Iedereen ervaart wel eens problemen in het dagelijks leven. Denk daarbij aan problemen in de relationele sfeer, opvoedingsproblemen of seksuele problemen. Daar is op zich niets ongewoons aan. Duren die problemen voor langere tijd voort, dan kan het fijn zijn daarover te praten met een deskundig iemand. De eerstelijnspsycholoog brengt samen met u de problemen in kaart. Meestal kun je na een aantal gesprekken weer op eigen kracht verder. Je kunt terecht bij de eerstelijnspsycholoog als er sprake is van bijvoorbeeld langdurige slapeloosheid, relatieproblematiek, seksuele problemen en problemen met het zelfvertrouwen.

Wanneer de eerstelijnspsycholoog geen oplossing vindt

Als je met je problemen bij de eerstelijnspsycholoog komt, heb dan niet de verwachting dat je na enkele consulten fluitend de deur uitloopt. Vaak is het een reeds slepend probleem waarover je wilt praten. Je komt tenslotte niet voor niets bij een psycholoog. Mensen met zeer specifieke  of zwaardere problemen zullen worden doorverwezen naar een tweedelijnspsycholoog, die meer gespecialiseerd is. De duur van de behandeling varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problemen.

Reactie toevoegen

CAPTCHA
De volgende vraag wordt gesteld om geautomatiseerde inzendingen te voorkomen.