Algemene voorwaarden

Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking voor overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 2021.

Download hier de Algemene Voorwaarden (pdf).