Deze vaardigheden zijn onmisbaar bij lichaamsgerichte coaching

Wanneer je graag als lichaamsgericht coach aan de slag wilt, moet je beschikken over bepaalde competenties. Die kun je zien als het gereedschap waarmee je als professional je werk gaat doen. Zo doe je tijdens een coachopleiding inhoudelijke en theoretische kennis op, vergaar je inzichten, ga je aan de slag met je beroepshouding en ontwikkel je je vaardigheden als coach. Maar wat zijn nu onmisbare vaardigheden bij lichaamsgerichte coaching?

Proefles opleiding Lichaamsgericht Coach

Gratis proefles opleiding Lichaamsgericht Coach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Leer over coachen en waarnemen.
  • Ontdek de rol van emoties.

Vaardigheden bij lichaamsgerichte coaching

Wil je werken als lichaamsgericht coach? Dan ben je allereerst professioneel medemens. Je bent oprecht geïnteresseerd in anderen en kunt dit neerzetten in een professioneel kader. Je bent je bewust van je eigen gevoelsbeleving en kunt die bij een ander aanspreken in je coachhouding. Voor een professionele uitoefening van je werk heb je de volgende vaardigheden nodig.  

Zelfstandig kunnen functioneren

Ga je aan de slag met lichaamsgerichte coaching? Dan weet je wie je in de basis bent en óók waar je deskundigheid ligt. Dus je kent jezelf, je kwaliteiten en valkuilen op basis van je eigen ontwikkeling en je professionele mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bewaak je grenzen in het aanbieden van begeleiding. Indien nodig verwijs je cliënten door en/of werk je samen met andere hulpverleners. 

Verschillende (coach)technieken gebruiken

Tijdens je coachingtraject kun je behalve goede gesprekstechnieken ook andere methoden, modellen en technieken over lichaamsbewustzijn inzetten. Van haptonomie, massages, ademhalings- en meditatietechnieken tot zelfcompassie, lichaamsgerichte coachtechnieken en holistic pulsing. En het spreekt voor zich dat je je methoden en dergelijke afstemt op de hulpvraag. 

Het lichaam als kompas inzetten 

Bij lichaamsgerichte coaching werk je aan het vergroten van het lichaamsbewustzijn van een cliënt. Dat doe je niet zozeer door te praten over, maar juist door contact te maken met het lijf en het gevoel. Ervaringen, gevoelens, terugkerende patronen en dergelijke kunnen gaan vastzitten in het lichaam en zo ongewenste (fysieke) klachten geven. Als lichaamsgericht coach ben je capabel om samen met je cliënt ervaren problemen te omschrijven, te analyseren en strategieën te ontwikkelen die voor een cliënt werken. Van ontdekken waar er weerstand wordt ervaren in het lichaam, het weer leren loslaten tot opnieuw in contact komen met het lijf. 

Methodisch werken

Als professionele coach weet je te beargumenteren wat je doet en waarom. Daarom zorg je ervoor dat een coachingtraject op een gestructureerde manier verloopt. Van informatie verzamelen van en rondom een cliënt, gegevens analyseren en plan van aanpak maken tot de uitvoering ervan en je evalueert regelmatig. Deze doelgerichte en bewuste aanpak zorgt dat je coachtraject inzichtelijk is. Je verzamelt eveneens informatie over de effectiviteit ervan en indien gewenst kun je zodoende tussentijds aanpassingen doen als dingen niet goed werken. Al met al komt methodisch werken de kwaliteit van je werk als lichaamsgericht coach ten goede.

Aan (zelf)reflectie doen

Wil je werken met lichaamsgerichte coaching? Dan is het zaak geregeld te reflecteren op je eigen handelen én houding als coach. Dus je gaat regelmatig na wat ging goed én wat kan beter. Want, zelfreflectie geeft je meer inzicht in jezelf en draagt bij aan je eigen ontwikkeling als mens en coach.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen

Ben je lichaamsgericht coach? Dan ben je vertrouwd met en/of heb je een eigen visie op maatschappelijke en ethische dilemma's die in je vakgebied een rol (kunnen) spelen. Daarnaast blijf je goed geïnformeerd over maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen rond lichaamsgericht werken en coachen in de maatschappij én houd je daar eveneens rekening mee in je beroepsuitoefening. 

Vitaliteit in praktijk brengen

Niet alleen ken je als lichaamsgericht coach de 6 bouwstenen van vitaliteit volgens het model ‘De Levenscode’. Je past die eveneens toe in je eigen leven en kunt die vanuit eigen ervaringen inzetten in je coachpraktijk. Lichaamsgerichte coaching heeft alles te maken met werk maken van én het bevorderen van lichaamsbewustzijn evenals bijdragen aan persoonlijke groei en vitaler leven. 

Wetenschappelijke inzichten toepassen bij lichaamsgerichte coaching

Als lichaamsgericht coach kun je cliënten op verschillende manieren ondersteunen en begeleiden. Hierbij baseer je je op relevante en betrouwbare wetenschappelijke inzichten, theorieën en onderzoeksresultaten met als doel tot de kern van het probleem te komen. Oftewel: je weet blokkades op te heffen door het inzetten van lichaamsgerichte coaching en de energie weer vrij laten stromen zodat de cliënt zich weer vitaal voelt. 

Blijven werken aan je ontwikkeling 

Ook na het volgen van je opleiding blijf je je professioneel en persoonlijk ontwikkelen. Je houdt intervisies met andere coaches, volgt trainingen, cursussen, houdt vakliteratuur bij en laat jezelf coachen. Zo verdiep je je kennis, maak je je nieuwe technieken en vaardigheden eigen en doe je nieuwe inzichten op. Dat alles draagt bij aan een verdere professionalisering van jezelf en je beroep.  

Uiteraard zijn er nog meerdere vaardigheden die bij lichaamsgerichte coaching relevant zijn. Denk aan vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met informatie. Het creëren van een veilige setting waarin een cliënt zichzelf kan zijn en empathisch handelen. 

Werken als lichaamsgericht coach

Lichaamsgericht coachen kan als zelfstandige coachvorm worden ingezet, maar ook ondersteunend binnen andere coach- en werkvormen. Zo is het een interessante toevoeging voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en iedere andere mensgerichte professional.

Wil je meer weten over lichaamsgerichte coaching? Bekijk de opleiding tot lichaamsgericht coach.