Een positieve psychologie opleiding volgen

Positieve psychologie is de nieuwste stroming binnen de psychologie en psychiatrie. Daar waar de laatste klachtgericht is, is de positieve psychologie krachtgericht. Positieve psychologie besteedt als eerste aandacht aan iemands sterke kanten en goede eigenschappen en in tweede instantie aan stoornissen, zwakheden en beperkingen. Het gaat erom wat nog wel kan, in plaats van wat allemaal niet meer mogelijk is. In de cursus Coachen op positief denken staat de kracht van een positieve mindset centraal.

De oorsprong van positieve psychologie

De grondlegger van de positieve psychologie is de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman, bekend van zijn onderzoek naar aangeleerde hulpeloosheid. Dit is het verschijnsel dat een mens of dier heeft geleerd dat hij geen invloed kan uitoefenen op gebeurtenissen die hem overkomen, met de verwachting dat dit ook geldt voor toekomstige gebeurtenissen, met als mogelijk gevolg passiviteit, apathie, angst en depressie.

Inmiddels is er veel veranderd. Diverse wetenschappelijke studies naar welzijn en geluk bewijzen dat focussen op positieve zaken in je leven bijdraagt aan meer welbevinden en je zo gelukkiger maken.

Waarom verdiepen in de positieve psychologie?

Tegenwoordig staat de positieve psychologie volop in de belangstelling en wint steeds meer terrein. Verwonderlijk is dat niet, want deze psychologische stroming richt zich op de sterke kanten van de mens en niet de zwaktes. 

De positieve psychologie gaat dus uit van je krachten en niet je klachten. Het richt zich op de positieve ervaringen, fijne emoties, prettige gedachten, goede kwaliteiten en mooie talenten die het leven de moeite waard maken. Zoom je in op de positieve zaken in je leven? Dan ontstaat er een opwaartse spiraal van positiviteit.

Iedereen heeft sterke kanten, die zijn altijd positief en je kunt ze verder ontwikkelen. Wat je aandacht geeft dat groeit en dat motiveert uiteraard enorm. Je besteedt namelijk aandacht aan waar je goed in bent en wat je fijn en prettig vindt. Op die manier draag je bij aan en bevorder je verdere groei. Je focust op mogelijkheden, potentie en niet de onmogelijkheden.

Het resultaat? Je welbevinden neemt toe, zowel mentaal, sociaal als fysiek. Het maakt je veerkrachtiger, meer open-minded, zorgt voor betere relaties, verhoogt je productiviteit, vermindert ziekteverzuim, zorgt voor meer succes in je werk en nog veel meer. Ofwel: het laat je groeien en bevordert je levensgeluk.

Opleiding positieve psychologie

In de cursus Coachen op positief denken leer je op welke manier positief denken helpt bij het vergroten van je vitaliteit en hoe je dit kunt inzetten in je coachpraktijk.

Je leert mensen te laten ontdekken wat geluk voor hen betekent en wat ze kunnen doen om zich gelukkiger te voelen. Met de positieve psychologie theorie als uitgangspunt. Coachtechnieken die worden aangereikt zijn gestoeld op het gedachtegoed van motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht en bekrachtigend coachen.

Heb je interesse in positieve psychologie en wil je je er graag verder in verdiepen? Bekijk dan de cursus Coachen op positief denken.