GLI: wat is Gecombineerde Leefstijlinterventie en welke worden vergoed?

GLI: wat is Gecombineerde Leefstijlinterventie?

De basisverzekering vergoedt sinds januari 2019 verschillende Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI). Deze leefstijlcoaching richt zich op gewichtsvermindering door een gezondere leefstijl. Wat houdt zo’n Gecombineerde Leefstijlinterventie door een leefstijlcoach nu precies in?

Wat is een GLI?

De Gecombineerde Leefstijlinterventie, kortweg GLI genoemd, is een leefstijlprogramma. De deelnemers gaan onder begeleiding van een leefstijlcoach aan de slag met gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Hierbij komen onder andere zaken aan bod als hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden. Denk aan stress en slaapgebrek. Het uiteindelijk streven van het interventieprogramma is dat de deelnemers afvallen en hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren.  

Deelname aan het programma kost niets: geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Voorwaarde is wel dat je een doorverwijzing van je huisarts of medisch specialist hebt.

Wie komt in aanmerking voor een leefstijlinterventie?

De GLI is bedoeld voor iedereen boven de 18 jaar die gezondheidsrisico’s loopt vanwege zijn/haar gewicht. Hierbij gaat het om volwassenen die veel te zwaar zijn en obesitas (een BMI hoger dan 30) hebben. Maar, ook wie overgewicht (een BMI boven de 25) en een ander gezondheidsrisico heeft. Voorbeelden daarvan zijn een grote buikomvang, te hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of diabetes 2.

In Nederland komen op dit moment zo’n 3,5 miljoen mensen tussen de 18-75 jaar in aanmerking voor een leefstijlinterventie. Omgerekend is dat zo’n 28% van de bevolking. 

Welke leefstijlprogramma’s worden vergoed?

Momenteel zijn er 3 GLI’s die vanuit het basiszorgpakket worden vergoed. Het gaat hierbij om CooL (Coaching op Leefstijl), SLIMMER en de BeweegKuur. Het RIVM heeft van deze 3 programma’s vastgesteld dat ze effectief zijn. Overigens bepalen de zorgverzekeraars zelf welke van de programma’s zij vergoeden.

Alle 3 de interventieprogramma’s bestaan uit een intake (toetsen, motivatie), individuele coaching en een groepsprogramma om zo de gezondheid van de deelnemers met (flink) overgewicht te verbeteren. En hoewel de deelnemers worden aangezet en gemotiveerd dagelijks meer te bewegen, wordt bijvoorbeeld sporten op de sportschool of lidmaatschap van een sportvereniging niet vergoed. Het is juist de bedoeling dat deelnemers in de eigen woon- en leefomgeving initiatieven nemen om elke dag meer te bewegen. Bijvoorbeeld door te wandelen in de natuur of mee te doen aan beweegactiviteiten die een buurthuis organiseert.  

Wat is de duur van een GLI?  

Vaste gewoontes en ingesleten patronen veranderen kost tijd. Vandaar dat alle erkende leefstijlprogramma’s 24 maanden duren om daadwerkelijk tot een verandering op het gebieden van eten, bewegen en leven te bewerkstelligen. Grosso modo draait het eerste jaar van een GLI vooral om begeleiding en staat het tweede jaar in het teken van terugvalpreventie. Dat tweede jaar kan vervolgens weer worden opgedeeld in een basisprogramma van 6 tot 12 maanden en anderzijds in een onderhoudsfase.

Wie biedt de leefstijlinterventie aan?

Wie een GLI wil aanbieden moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mogen leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten individueel of in samenwerking met elkaar de erkende programma’s aanbieden. Daarnaast worden aan de aanbieders bepaalde aanvullende eisen gesteld. Zo is minimaal een erkende hbo-opleiding leefstijlcoach nodig (zoals die van Sonnevelt). Voorwaarde om deze te kunnen volgen is dat je beschikt over een diploma van een reguliere HBO vooropleiding. Vervolgens moeten leefstijlcoaches ingeschreven staan in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Voor diëtisten en oefentherapeuten geldt dat zij met een aantekening leefstijlcoach in kwaliteitsregister Paramedici staan en fysiotherapeuten moeten met de registratie leefstijlcoach in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of in het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie vermeld staan. Verder hebben de aanbieders een licentie nodig om een erkende GLI te mogen aanbieden. Dit betekent dat je de training CooL, BeweegKuur en/of SLIMMER hebt gevolgd en succesvol afgerond. 

In de geaccrediteerde opleiding Leefstijlcoach van Sonnevelt leer je te coachen op de thema’s stressmanagement, slaap, voeding en bewegen. De basis van waaruit gewerkt wordt is positieve gezondheid. Dit betekent dat gezondheid meer is dan alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken. Zo lever je een belangrijke bijdrage om de aandacht samen met de cliënt te verschuiven naar gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg.

Wil jij mensen begeleiden op het gebied van een gezonde leefstijl? Bekijk dan onze geaccrediteerde opleiding Leefstijlcoach of opleiding Vitaliteitscoach en download een gratis proefles.

Gratis proefles Opleiding Leefstijlcoach

Proefles Leefstijlcoach | Sonnevelt
  • Download de proefles van de opleiding Leefstijlcoach.
  • Stress en ontspanning als leefstijlaspect
  • Lees over de oorzaken en gevolgen van overgewicht
  • Interessante en aanvullende informatie.
Download proefles

De proefles ook in je mailbox ontvangen?

Laat dan je gegevens achter. Wil je de proefles niet in je mailbox ontvangen? Klik dan direct op de button 'Nu downloaden'.