Start in maart of april en ontvang 500 euro cadeau. Lees meer >

Heb je een gezonde leefstijl dan leef je 6 jaar langer

Een gezonde leefstijl loont en werkt preventief. Want wie op middelbare leeftijd niet rookt, een gezonde bloeddruk heeft en geen overgewicht kent, leeft gemiddeld zo’n 6 jaar langer en wordt pas 9 jaar later ziek dan degenen die kampen met de 3 risicofactoren. Dat blijkt uit een omvangrijke Rotterdamse studie van het Erasmus MC gepubliceerd in het medische vakblad PLoS Medicine.

Rotterdamse studie, omvangrijk en langlopend

Het Erasmus MC gebruikte voor de wetenschappelijke publicatie gegevens van ruim 9.000 deelnemers aan de zogenaamde Rotterdam Study. Dit is een grootschalig bevolkingsonderzoek dat sinds 1989 de gezondheid en leefomstandigheden van duizenden inwoners in de Rotterdamse wijk Ommoord bijhoudt en analyseert. Van hoe ze leven, werken, eten en bewegen tot welke ziekten ze krijgen.

Invloed leefstijl en risicofactoren

Tot nu toe werd de relatie tussen leefstijl en de risicofactoren met name aan de hand van computermodellen berekend. Daarbij lag de focus meestal maar op één ziekte. De onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus MC hebben het anders aangepakt.

Het recente Rotterdamse onderzoek heeft namelijk voor het eerst in kaart gebracht wat de invloed is van alle 3 de risicofactoren (roken, hoge bloeddruk en overgewicht) op 6 chronische levensbedreigende ziekten. Het gaat hierbij om kanker, beroerte, hart- en vaatziekten, diabetes, longziekten (waaronder COPD) en neurodegeneratieve aandoeningen als dementie. Dit zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de 6 ziekten die het vaakst leiden tot de dood.

Onderzoeksresultaten Rotterdam studie

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat van de onderzoekdeelnemers met alle risicofactoren 97% één van de 6 levensbedreigende ziekten krijgt. Van degenen zonder de risicofactoren krijgt 90% uiteindelijk later in zijn of haar leven ook dementie, kanker, een hartziekte, beroerte, COPD of diabetes. Echter, de beginleeftijd waarop ligt zonder de risicofactoren gemiddeld 9 jaar later in het leven.

Vervolgens laat het onderzoek zien dat ruim 25% van de risicovolle onderzoekdeelnemers als eerste een hartziekte krijgen. Voor de deelnemers met een gezonde leefstijl is de kans op hartaandoeningen bijna 10% lager. Daarnaast treden ook aandoeningen als diabetes en longziekten fors minder vaak op.

Ook laat het onderzoek opvallende verschillen zien in de leeftijd waarop de ziekten zich voor het eerst openbaren bij mannen en vrouwen. Zo hebben mannen meer kans om de levensbedreigende ziekten op iets jongere leeftijd te ontwikkelen dan vrouwen en zij krijgen eveneens vaker een hartaandoening. Vrouwen hebben een hoger risico op degeneratieve hersenziekten. Hiervoor hebben de onderzoekers vooralsnog geen verklaring.

Dementie

Een andere opmerkelijk onderzoeksgegeven betreft dementie. Voor bijna een vijfde ofwel 20% van de gezond levende mensen is dementie vaak de eerste levensbedreigende ziekte waarmee zij te maken krijgen. Bij degenen met een ongezonde leefstijl is dat slechts 4%. De verklaring daarvoor is volgens de onderzoekers dat de gezondere mensen later in hun leven ziek worden en daarmee stijgt ook het risico op een ouderdomsziekte als dementie. Met andere woorden: door hun gezonde levensstijl hebben de gezondlevenden andere levensbedreigende ziekten op een afstand gehouden.

Conclusie onderzoek

Het Rotterdamse onderzoek laat zien dat een gezonde leefstijl loont en preventief werkt. Het draagt bij aan langer genieten van een leven zonder ziekten. Want, het moment waarop levensbedreigende ziekten zich manifesteren wordt een flink aantal jaren opgeschort. Anderzijds laten de cijfers ook zien dat bijna iedereen te maken krijgt met één van de 6 levensbedreigende ziekten die in kaart zijn gebracht. Zo krijgt volgens het Rotterdamse onderzoek 9 van de 10 mensen – gezond of ongezond –boven de 45 jaar uiteindelijk te maken met een levensbedreigende ziekte.

Sonnevelt streeft naar een samenleving waarin vitaal leven voor iedereen bereikbaar en vanzelfsprekend is. Wij leveren een bijdrage door opleidingen aan te bieden die studenten inspireren, raken en verrijken. Sonnevelt leert mensen hoe zij een gezonde levensstijl ontwikkelen zodat zij als coach anderen daarbij kunnen helpen. Bekijk ons opleidingenaanbod.

Proefles opleiding Vitaliteitscoach

Gratis proefles opleiding Vitaliteitscoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Leer meer over de Vitaliteitspiramide.
  • Oefening: ben jij in balans?