Innerlijke motivatie

Innerlijke motivatie is motivatie die uit jezelf komt. Met innerlijke motivatie voer je een handeling uit omdat je dat graag wilt, niet omdat je van buitenaf wordt gemotiveerd. Door dingen te doen vanuit je innerlijke motivatie creëer je rust voor jezelf, vergroot je je zelfvertrouwen en is de kans op succes groter. Effectief en belangrijk dus, maar wat is innerlijke motivatie precies en hoe werkt het?

Proefles Opleiding Stress en Burn-out Coach

Gratis proefles opleiding Stress en Burn-out Coach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Oorzaken en functie van stress.
  • Leer over stressfysiologie.

De definitie van motivatie

Het woord motivatie gebruiken we in de dagelijkse taal om aan te geven hoe graag iemand iets wil. Motivatie is dus een aanloop tot gedrag, een ‘drang’ om iets te doen. Motivatie heeft daarmee altijd een doel: je wilt een gewenste eindtoestand bereiken. Het kan gaan om doelen als afvallen, een andere baan vinden of bijvoorbeeld een sportwedstrijd winnen. Het doel kan ook groter zijn, zoals een gelukkig leven leiden.

Sommige motivatie krijg je zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Dat is innerlijke motivatie, ook wel intrinsieke motivatie genoemd. Innerlijke motivatie betekent dat je een doel wilt bereiken omdat deze plezierig of interessant is voor jezelf. Een andere vorm van motivatie is extrinsieke motivatie. Dat houdt in dat je iets wilt doen vanwege de ‘beloning’ die je dan krijgt of de ‘straf’ die je ontloopt.

Innerlijke motivatie en extrinsieke motivatie

Innerlijke motivatie lijkt een dubbelzinnige term. Motivatie komt toch altijd uit jezelf, denk je misschien? Toch handelt het grootste deel van de mensen vaker vanuit extrinsieke motivatie dan vanuit innerlijke motivatie. Je doet bijvoorbeeld dingen omdat iedereen die doet, je hebt die baan aangenomen omdat je er veel geld mee verdient (je krijgt een goede beloning) of omdat je bang bent geen andere baan te vinden (je vermijdt een ‘straf’), je gaat niet meer op vrijdagavond naar de kroeg omdat je partner dat niet leuk vindt en je geen zin hebt in ruzie (je vermijdt een ‘straf’).

Allemaal absoluut geen probleem en soms simpelweg nodig. Maar het is wel goed om af en toe eens stil te staan bij de keuzes die je maakt. Welke keuzes komen voort uit innerlijke motivatie en welke uit motivatie van buitenaf?

De belang van innerlijke motivatie

Merk je dat je meer dingen doet vanuit extrinsieke motivatie dan vanuit innerlijke motivatie? Vraag je dan eens af waarom je dat doet. Wat leidt ertoe dat je die doelen zo belangrijk vindt? Zijn ze ook echt belangrijk voor jóu? Luister je namelijk te weinig naar je innerlijke motivatie, dan kan het zijn dat je te veel met alle winden meewaait en je niet jezelf bent. Dat veroorzaakt onrust voor jezelf en kan veel energie kosten omdat je vaak je wilskracht moet aanspreken. In het ergste geval kan dat leiden tot overspannenheid of een depressie.

Door meer te leven vanuit innerlijke motivatie kun je je meer richten op wat jij belangrijk vindt, waardoor je niet steeds naar de wensen of normen van anderen hoeft te kijken. Dat geeft zelfvertrouwen en energie. Je innerlijke motivatie laten spreken zorgt ervoor dat jouw geluk en succes minder afhankelijk is van externe factoren (die continu veranderen!).

Meer voordelen

Handelen vanuit innerlijke motivatie heeft ook andere voordelen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat innerlijke motivatie leidt tot een hoger concentratieniveau, meer creativiteit doordat je bereid bent meer risico’s te lopen, grotere gevoelens van trots en meer plezier tijdens het uitvoeren van de taak. Je wordt er dus blij en productief van! Ook vergroot je dankzij innerlijke motivatie de kans op succes.

Als je innerlijke motivatie voelt en leeft naar jouw eigen waarden en idealen, weet je vaak ook welke droom je wilt bereiken en hoe je die wilt bereiken. Door te leven vanuit innerlijke motivatie geef je dus meer richting aan je leven en bereik je eerder succes.

Op zoek naar je innerlijke motivatie

Hoe je weet wanneer je iets doet vanuit innerlijke motivatie? Door jezelf bijvoorbeeld af te vragen welke activiteiten je zou doen als je nergens geld of een andere materiële beloning voor zou krijgen. Of wanneer niemand er een mening over zou hebben. Aan welke activiteiten beleef je gewoon plezier? Schrijf ook eens op wat je belangrijk vindt: wat zijn jouw idealen en motieven als je kijkt naar je werk, je sociale leven en je relatie? Dat bepaalt namelijk jouw innerlijke motivatie.

Vind je het erg lastig om toe te geven aan je innerlijke motivatie? Misschien is het dan goed om eens een coach in te schakelen. Samen kun je dan onderzoeken wat jou belemmert om meer te leven vanuit je innerlijke motivatie. Natuurlijk zul je altijd dingen moeten doen en ook automatisch blijven doen vanuit extrinsieke motivatie. De kunst is echter om een goede balans te vinden tussen innerlijke motivatie en motivatie van buitenaf, en ervoor te zorgen dat je ook altijd dingen blijft doen die echt vanuit jezelf komen.

Doe jij je werk niet vanuit intrinsieke motivatie? Ga dan eens na wat je liever zou willen doen. Is het tijd voor een nieuwe richting? Kijk hier voor inspiratie.