Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Covid-19 (corona) nieuws

Laatste nieuws voor studenten n.a.v. persconferentie 13 april 2021

Helaas is tijdens de persconferentie van 13 april jl. door premier Rutte opnieuw aangegeven dat de huidige lockdown wordt verlengd. Dat betekent voor ons als particulier opleider dat we onze lessen voorlopig nog niet op locatie kunnen verzorgen. Waar mogelijk verzorgen we -zolang de overheidsmaatregelen dit vereisen- de lessen online of bieden we een andere oplossing.

We zijn trots op onze studenten die ondanks alles inzet tonen, in de leerstand blijven en vol gaan voor dat diploma. Niet alles gaat altijd vlekkeloos maar we krijgen gelukkig veel positieve geluiden terug. Zo groeit het enthousiasme bij docenten nog steeds met de dag. Ze ontdekken iedere keer weer nieuwe mogelijkheden en vertellen ons dat online lesgeven hun verwachtingen overtreft. Vanuit Sonnevelt monitoren we het onderwijsproces continu met de docenten en nemen we ervaringen van studenten ter harte. Dat heeft ertoe geleid dat onze docenten nu volwaardige online lessen verzorgen waarbij er – net als bij fysiek onderwijs - persoonlijk aandacht is voor eenieder en docenten in verbinding zijn met hun groep. Ook vanuit studenten ontvangen we naast opbouwende feedback vooral positieve geluiden. We zijn ervan overtuigd dat deze online ervaring onze studenten als toekomstig coach verrijkt en het een waardevolle aanvulling is op klassikaal onderwijs. Inmiddels is onze ervaring dat we ook online de kwaliteit en beleving bieden waar Sonnevelt voor staat. Lees hier de ervaringen van een docent en student met online lessen

We realiseren ons heel goed dat velen deze online lessen nu combineren met zeer wisselende persoonlijke situaties die soms de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Én dat het anders is dan les op locatie. Laten we met elkaar hopen dat er snel versoepeling komt zodat de lessen weer live op locatie kunnen plaatsvinden. Zodra dit het geval is, worden onze studenten hierover bericht en zullen we dit op de website vermelden. We hopen uiteraard dat dit zo snel mogelijk weer kan.

Coronabeleid Sonnevelt
De gezondheid en veiligheid van onze studenten staat bij ons voorop. Op onze leslocaties houden wij ons dan ook strikt aan alle RIVM-richtlijnen waaronder de 1,5 meter afstand-regel. Bij lichaamsgerichte opleidingen waar bij bepaalde oefeningen sprake is van fysiek contact met medestudenten en docent(en), verzoeken we iedereen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Alle studenten ontvangen vóór de eerste lesdag het protocol dat we hanteren bij de lessen op locatie. We vragen eenieder het protocol vooraf goed door te nemen, zodat we vanuit een gezamenlijke inspanning de lessen op een verantwoorde wijze kunnen laten plaatsvinden. 

In geval van een lockdown waardoor lessen op locatie onverhoopt niet kunnen/mogen doorgaan, vinden de lessen waar mogelijk online plaats. Als de situatie het vervolgens weer toelaat, hervatten we de lessen op locatie. Voor de lichaamsgerichte opleidingen zorgen we voor een passende oplossing. Voor vragen hierover zijn we tijdens kantooruren te bereiken via 0418-51 57 82 of info@sonneveltopleidingen.nl.

Verdere updates
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de consequenties via deze pagina. Studenten worden ook geïnformeerd per e-mail.

RIVM
Voor meer informatie over COVID-19 en de maatregelen daartegen, verwijzen wij je naar de website van het RIVM.
Naar het RIVM

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Vitale groet,
Het Sonnevelt team