EC punten | Sonnevelt Opleidingen

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

EC punten

Een studiepunt staat voor het aantal uren onderwijs dat je hebt gevolgd en wordt uitgedrukt in het European Credit Transfer System (ECTS of EC). Zoals de naam al zegt, is dit een systeem dat in heel Europa gelijk is en waardoor studiebelasting van opleidingen met elkaar worden vergeleken. Een EC staat voor 28 studie uren, ongeacht of je tijdens deze uren een les hebt bijgewoond of thuis aan opdrachten hebt gewerkt.

Het aantal EC’s van een opleiding staat los van accreditatie. Onze kwaliteitsmanager beoordeelt onderwijskundig de studiebelasting van een opleiding en kent het aantal EC’s toe aan een opleiding. Onze EC’s hebben vaak een vaste verhouding tussen het aantal uren dat klassikaal wordt gevolgd en het aantal uren dat aan thuisstudie wordt besteed. Als het aantal EC's is toegekend, staat dit vermeld bij de informatie van de opleiding. 

Studiepunten die door beroepsverenigingen worden toegekend worden niet altijd uitgedrukt in EC’s, maar krijgen soms een andere naam of een andere berekening zoals PE-punten (Permanente Educatie). Dit geldt dan met name voor na- en bijscholing. Als er studiepunten door beroepsverenigingen zijn toegekend, zijn deze met naam en aantal vermeld bij onze na- en bijscholing