Vergeet mij | Sonnevelt Opleidingen

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Vergeet mij

Met ingang van de wet AVG heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen c.q te ‘vergeten' uit onze administratie. Een verzoek hiertoe kun je hieronder indienen.

Wanneer wij je verzoek binnenkrijgen, dan moeten wij ons ervan vergewissen dat je daadwerkelijk degene bent op wie de gegevens betrekking hebben. Hiertoe moet Sonnevelt je identiteit vaststellen. Bij twijfel aan de identiteit kun je gevraagd worden om aanvullende identificatie.

Let op: Ook het verzoek om persoonsgegevens te verwijderen en het verzoek om vergeten te worden kan worden afgewezen. Denk hierbij aan een wettelijke verwerkingsverplichting, een taak van algemeen belang of archivering. Zie Privacy Statement.