Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Bij Sonnevelt hechten wij veel waarde aan je persoonlijke groei als coach. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van je technische vaardigheden en het verbreden van je kennis, maar vooral ook om je ontwikkeling als mens achter het vakmanschap.

Om het diploma Levenscoach te kunnen halen, stellen wij als opleidingsinstituut deze weekenden verplicht. Dat wil zeggen, dat je elk lesjaar deelneemt aan het weekend. Ook voor registratie bij de beroepsverenigingen is deelname aan de weekenden een vereiste. 

Opleidingsweekend niet volgen

Wil je je niet laten registreren bij een beroepsvereniging, dan ben je vrijgesteld van dit weekend. Levenscoach wordt in dat geval afgesloten met een certificaat i.p.v. een diploma. 

Inhalen opleidingsweekend

Wanneer je om gegronde redenen niet kunt deelnemen aan het opleidingsweekend en toch in aanmerking wilt komen voor een diploma, dan stellen wij je in de gelegenheid om in het volgende studiejaar het weekend alsnog te volgen.