Burnout voorkomen? Verminder je werkdruk

Burn-out, een te hoge werkdruk. Vroeger bestond het niet en nu worden er artikelen vol over geschreven. Is de werkdruk dan nu hoger dan vroeger? Of zijn we er gewoon minder goed tegen bestand? Want steeds meer mensen komen thuis te zitten met een burn-out. Met als reden: een te hoge werkdruk. Wat kan een werkgever doen om de werkdruk te verminderen?

Proefles opleiding Vitaliteitsadviseur

Gratis proefles opleiding Vitaliteitsadviseur

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Ontdek de scorecard duurzame inzetbaarheid.
  • Belang van draagvlak bij leidinggevenden.

Factoren die werkdruk en burn-out veroorzaken

Werkdruk is niet per se negatief. Een beetje druk is zelfs wel goed voor een mens. Mensen moeten geprikkeld worden, uitgedaagd worden om iets te doen wat voor hun gevoel nét boven hun eigen kunnen ligt. Werken onder druk van deadlines doet ook veel mensen goed. Dat verbetert vaak juist de prestaties. Zulke druk wordt ook wel creatieve druk genoemd. Daar is niets mis mee. Maar er kan een moment komen dat er zoveel gevraagd wordt van een werknemer, dat die werkdruk juist negatief gaat werken en voor allerlei klachten gaat zorgen. En op termijn kan leiden tot een burn-out

De werkdruk hangt af van verschillende factoren. Allereerst speelt de eigen motivatie een belangrijke rol. Zolang een werknemer het werk leuk vindt en als een uitdaging ziet, kan hij of zij veel hebben. Maar wordt het sleur, wordt de stress te veel of moet alles zo snel dat er geen tijd meer is om de klussen goed af te werken en ervan te genieten, dan kan dat heel demotiverend werken. In zo’n situatie voelt de druk van wachtend werk eerder negatief.

Daarnaast speelt de eigen gezondheid en het privéleven een belangrijke rol bij het ervaren van werkdruk. Als er naast een drukke werkkring ook in privésfeer spanningen zijn, kan een werknemer minder hebben. Die dubbele spanning kan snel te veel zijn. Een burn-out ligt in zo’n geval op de loer.

Tot slot is waardering belangrijk. Iemand die zich gewaardeerd voelt, die het gevoel heeft dat zijn werk niet voor niets is, zal gemotiveerder zijn en minder werkdruk ervaren. Het gevoel dat werk voor niets is, dat niets gewaardeerd wordt, laat de werkdruk eerder toenemen.

Werkdruk verminderen

Hoe kunnen werkgevers een te hoge werkdruk oplossen? Hoe kunnen werknemers ontlast worden, terwijl het werk toch gedaan wordt? Een eerste stap is oog hebben voor de werknemers. Hen ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen, om projecten op te pakken die zij leuk vinden. In gesprek gaan om de werkzaamheden zo te verdelen dat iedereen leuk werk en minder leuk werk kan afwisselen. Die persoonlijke aandacht kan direct ook benut worden om de werknemers regelmatig een compliment te geven. Zo krijgen ze meer plezier in het werk, waardoor het werk minder als druk wordt ervaren.

Daarnaast is het belangrijk dat de werknemers af en toe ‘rust’ ervaren. Rust door na een druk project een paar dagen de ruimte geven om in een rustig tempo achterstanden bij te werken, voordat de werknemer met een nieuw project wordt opgezadeld. Maar ook fysieke rust: zorgen dat de werknemers genoeg pauze hebben en zorgen voor stiltewerkplekken, zodat de werknemers in alle rust kunnen werken.

Volgens veel organisaties is minder uren werken niet de oplossing. Voor gezonde werknemers is het helemaal niet erg om af en toe over te werken, mits ze plezier hebben in hun werk. Bovendien, zo zeggen werkgeversorganisaties, heeft het geven van meer vrije tijd geen zin. Die vrije tijd proppen mensen toch vol met sporten en andere verplichtingen. Veel belangrijker is het om te leren omgaan met tijd. Efficiënte tijdsbesteding, daar gaat het om. Dat kan de werkdruk verminderen.

Timemanagement

Timemanagement: ook al zo’n modewoord. Kan dat werkelijk de werkdruk verlagen? Dat kan zeker. Er wordt veel tijd verdaan met inefficiënte tijdindeling. Veel mensen hebben bijvoorbeeld altijd hun e-mail aanstaan en de telefoon bij de hand. Maar als dat betekent dat ieder kwartier of half uur een werknemer uit z’n werk wordt gehaald om even snel een blik op de mail te werpen, is dat niet efficiënt en ook nog eens vermoeiend voor de hersenen. Belangrijk is om jezelf af te vragen: moet ik altijd direct mijn e-mail zien? Of is het ook genoeg om twee of drie keer per dag even in de e-mail te kijken en te reageren? Want zelfs alleen een blik werpen op de titel en afzender leidt al erg af. Het kost altijd weer een minuut of meer om weer helemaal te focussen op de werkzaamheden van voor het binnenkomen van die e-mail. Door het toepassen timemanagement kan de werkdruk worden verlaagd. Zodat werknemers minder snel gestrest raken, plezier houden in hun werk en daardoor ook gezonder blijven.

Als vitaliteitsadviseur ben je in staat om ondernemingen en organisaties op het niveau van directie en management te adviseren en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een vitalere werkomgeving.

Als Stress en Burn-out Coach beschik je over alle benodigde kennis en vaardigheden om mensen met stress- en burn-outklachten te helpen.