Hechtingsproblematiek op latere leeftijd

Kamp je met hechtingsproblematiek op latere leeftijd? Ofwel heb je onder andere moeite met intimiteit? Ben je extreem jaloers? Vind je het lastig anderen te vertrouwen en/of je te binden? De kans is groot dat er sprake is van een onveilige hechting in je kindertijd. Meer over de oorzaken van hechtingsproblemen bij volwassenen, gevolgen en behandelingsmogelijkheden.  

Proefles opleiding Relatiecoach

Gratis proefles opleiding Relatiecoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Fasen in liefdesrelaties.
  • Coachen met het Verbindingswiel©.

Hechting en hechtingsproblemen

Hechting heeft alles te maken met de band die je als kind in je eerste levensjaren opbouwt met je ouders. Je bent veilig gehecht als je je gezien, gehoord en begrepen voelde. Heb je echter in je jonge levensjaren weinig liefde en geborgenheid ervaren? Dan is er sprake van een onveilige hechting en dat kan op latere leeftijd leiden tot hechtingsproblemen. Hoe je als jong kind bent gehecht beïnvloedt onbewust je latere relaties. Zo kan een onveilig hechting je zelfbeeld en zelfvertrouwen flink ondermijnen. 

Grosso modo is ongeveer 70% van Nederlandse volwassen bevolking veilig gehecht en heeft zo’n 30% te maken met onveilige hechting.  

Oorzaken hechtingsproblemen

Voor hechtingsproblematiek op latere leeftijd is meestal niet één oorzaak aan te wijzen. Vaak zijn er meerdere omstandigheden die een onveilige hechting op jonge leeftijd in de hand werken.

Zo kan een zware bevalling en/of ziekenhuisopname in je jonge leven van invloed zijn. Maar ook ouders hebben die psychische problemen ervaren, kampen met trauma’s of zelf niet goed gehecht zijn. Vervolgens kan ook adoptie, opgroeien in een pleeggezin en veel verschillende verzorgers hebben van invloed zijn op een niet goede en veilige hechting waardoor hechtingsproblemen ontstaan. Dat geldt eveneens voor zaken als opgroeien in armoede, in slechte woonomstandigheden leven, vluchteling zijn en een migratie. Ook als veilig gehechte volwassene kun je op latere leeftijd hechtingsproblemen ontwikkelen. Bijvoorbeeld na een moeilijke relatie of traumatische gebeurtenis in je leven.

Gevolgen hechtingsproblematiek op latere leeftijd

Wanneer er sprake is van een onveilige hechting in je kindertijd, kun je op latere leeftijd diverse problemen ervaren zowel persoonlijk als ook in relaties. Bijgaand een overzicht met problemen die te maken hebben met een onveilige hechting, namelijk:

-    Laag zelfvertrouwen.
-    Gevoelig voor stress.
-    Bang zijn voor afwijzing.
-    Moeite hebben met intimiteit.
-    Faalangst. 
-    Liever alleen willen zijn. 
-    Bevestiging zoeken bij anderen.
-    Anderen op een afstand houden óf je juist vastklampen aan anderen. 
-    Last hebben van bindingsangst en/of verlatingsangst.
-    Hechtingsproblemen met je kinderen, omdat je je kinderen niet kan geven wat zij nodig hebben vanwege je eigen problematiek.

Herken je deze hechtingsproblemen bij jezelf of mogelijk je partner? Er is de afgelopen decennia flink wat onderzoek gedaan naar de problematiek en hoe ermee om te gaan.

Kunnen hechtingsproblemen op latere leeftijd veranderen?

Heb je te maken met hechtingsproblematiek als volwassene? Dan is het fijn te weten dat je stappen kunt zetten om je hechtingspatroon te veranderen zodat het minder invloed uitoefent op je relaties met familie, vrienden en/of je partner. 

Uit onderzoek blijkt dat je een onveilige hechting kunt corrigeren door fijne en positieve ervaringen op te doen. Daarbij kan bijvoorbeeld een relatie met een veilig gehechte partner, veel zelfonderzoek, gezonde zelfreflectie en geduld hebben je een handje helpen. 

Een andere optie om de onveilige hechting aan te pakken, is in therapie te gaan. Onder andere Emotion Focused Therapy is een beproefde behandelingsmethode. Je kunt je ook laten begeleiden door een relatiecoach. Een relatiecoach begeleidt cliënten op zoek naar een ander perspectief op hun relatie door inzicht te bieden in de dynamiek die bepaalde patronen in stand houdt.