Interview Topscore

Hieronder leest u een interview met Albert Sonnevelt, geschreven door Appel Rietveld in opdracht van trainingsbureau Topscore.

Bij het woord vitaal denk ik aan mensen op leeftijd die nog van alles kunnen. Wat verstaat u onder vitaal?

’Vitaliteit is een gevoel. De term ‘kwaliteit van leven’ komt er dichtbij. Het heeft vooral met balans te maken. Je voelt je vitaal als je in balans bent. Vitaal is niet hetzelfde als fit. Topsporters zijn fit, maar lang niet altijd vitaal. Ze sporten meer dan goed voor ze is. Ze zijn uit balans.’
 

Hoe ziet een goede balans eruit?

’Er zijn zes factoren die bij elkaar zorgen voor vitaliteit. De juiste balans bevat alle zes. De drie meetbare (objectieve) factoren zijn voeding, beweging en herstelmomenten. De drie niet-meetbare (subjectieve) factoren zijn optimisme, waaronder ik ook relativeringsvermogen en positief denken schaar, een sociaal netwerk en bezieling. Met bezieling bedoel ik passie, een zinvol leven. Dat is verreweg de belangrijkste factor. Je kunt nog zo gezond eten, als je geen betekenis kunt geven aan je leven daalt je levensverwachting met tientallen jaren.’ Bij Sonnevelt opleidingen komen in iedere opleiding deze 6 vitale factoren in de lessen weer terug.
 

Hoe bent u hierachter gekomen?

’Ik had een succesvolle praktijk, waar ik vooral mensen met hyperventilatie behandelde. Een wachtlijst van drie maanden, ik werkte me een slag in de rondte. Op een gegeven moment had ik zo veel zieke mensen gezien, dat ik er zelf zowat beroerd van werd. Ik kreeg er geen energie meer van. Toen besloot ik om eens geen zieke, maar juist heel gezonde mensen te gaan bestuderen. Ik bezocht een heleboel mensen van boven de 85 jaar die nog heel vitaal waren, en ik vroeg ze naar hun leefgewoonten. Zo raakte ik meer en meer gefascineerd door het thema vitaliteit. Wat is het geheim van vitaliteit? Als resultaat van dit onderzoek kon ik die zes factoren formuleren, waarvan bezieling de belangrijkste bleek te zijn.’
 

Wat heeft u gedaan met dit inzicht?

’Ik ben me bewust geworden van mijn eigen passie. Dat is: deze kennis delen met zo veel mogelijk mensen. Ik wil mensen helpen om zich vitaler te gaan voelen. Ik vind het moeilijk om te zien hoe mensen blijven tobben. Hoe ze bijvoorbeeld blijven hangen in een baan waarin ze ongelukkig zijn, tegen hun bezieling in. Dan denk ik: ‘Ga toch eens leven!’
 

Zegt u dat ook tegen uw cliënten en cursisten?

’Op een positieve manier, ja. Ik vertel ze dat hun leven op dit moment het resultaat is van de keuzes die ze, wel of niet, gemaakt hebben. En vooral dat andere keuzes ook mogelijk zijn.  Bijvoorbeeld: steun uit je sociale omgeving is heel belangrijk voor vitaliteit. Veel mensen vinden die steun ook belangrijk, maar hebben het zo druk dat ze hun vrienden toch verwaarlozen. Dan kan ik zeggen: ‘Als u zo doorgaat heeft u over vijf jaar geen vrienden meer.’ Maar ik kijk er liever op een positieve manier naar: denk eens na over hoe u dat gevoel van sociale ondersteuning weer terug kunt krijgen.’
Van uw medestudenten zal u veel steun ervaren. Ze zijn een spiegel voor u en kunnen u helpen met uw eigen blinde vlek. In de opleidingen wordt veel aandacht besteed aan intervisie en supervisie. Op deze wijze wordt u steeds bewuster van uzelf en staat u krachtiger in het leven.
 

Alles op de vriendelijke manier?

’Vriendelijk is niet hetzelfde als makkelijk. Ik heb geen schema voor ‘zeven stappen naar geluk’ of zo. Als je iets wilt leren en veranderen, moet je bereid zijn iets uit je bestaande leven los te laten. Als je blijft doen wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Die les is best uitdagend. Het resultaat is uiteindelijk dat je een mens wordt dat zich steeds meer ontwikkeld en ook vaker zichzelf kan zijn.

Albert Sonnevelt (1960) studeerde psychologie en diverse vormen van natuurgeneeswijzen in binnen- en buitenland. Zijn opleidingsinstituut telt vijftig docenten, waaronder Sonnevelt zelf, en veertien vestigingen. De studenten zijn afkomstig uit een hele brede laag van de bevolking. Ze zijn vaak werkzaam in allerlei contactberoepen, zoals de zorgsector, het onderwijs en de wellness branche. Maar ze komen ook uit het bedrijfsleven of de non-profitsector. Verder zijn er ook zelfstandig gevestigde therapeuten die hun kennis willen verbreden of verdiepen.