Kindercoaches hebben de toekomst

De term Kindercoach is nog vrij jong. Nog geen twintig jaar geleden had nog nooit iemand van de term gehoord. Tegenwoordig is het een ingeburgerde term en zal menig ouder beamen dat ze dankbaar gebruik maken van de diensten van een kindercoach.

Het ‘nieuwe’ beroep van kindercoaches

Kindercoaches hebben een vrij jong beroep. Vroeger droegen vrouwen de zorg voor het huishouden en de kinderen. Door de toenemende druk van de overheid op vrouwen om te participeren op de arbeidsmarkt, zijn steeds meer vrouwen gaan werken. Daarmee besteden ze de opvoeding van hun kinderen deels uit aan het onderwijs en de buitenschoolse opvang. Uiteraard is het grootste deel van de opvoedingstaak bestemd voor de ouders. Door het afgenomen toezicht van de ouders op de opvoeding van hun kinderen, vervreemden ze van elkaar en kampen meer en meer kinderen met sociale problemen.

Wat doen kindercoaches?

Kindercoaches kunnen worden ingeschakeld bij allerlei opvoedingsproblemen. Veel ouders vinden het moeilijk hun kinderen voor te bereiden op een volwassen leven. Kinderen zijn steeds minder afhankelijk van hun ouders bij het vergaren van kennis en de moderne communicatiemiddelen vervullen daarbij een grote rol. De traditionele opvoedingsrollen zijn drastisch veranderd en veel ouders kunnen daar moeilijk mee omgaan.
Kindercoaches bieden opvoedingsondersteuning, bestemd voor zowel ouders/opvoeders als kinderen. De kindercoach analyseert de opvoedingsproblematiek en zoekt samen met de ouders en het kind naar oplossingen.

Kindercoaches en gedrags- en ontwikkelingsproblematiek

Ook bij gedragsproblematiek kunnen kindercoaches een brug slaan tussen ouders en kind als het aankomt op de communicatie. Daarnaast kan de kindercoach met de onderwijsinstelling overleggen hoe er het best invulling kan worden gegeven aan een aangepast leerprogramma. Wanneer een kind kampt met bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, zal dat zeker z’n weerslag hebben op de dagelijkse gang van zaken in een gezin, maar ook op school. De kindercoach leert zowel kind als ouders hiermee om te gaan.

Pesten, de kindercoach weet raad

Wanneer een kind wordt gepest, is dat een moeilijk iets om mee om te gaan, zowel voor de ouders als voor het kind zelf. Het kind voelt zichzelf miskend en weet niet hoe daar mee om te gaan. De kindercoach kan voor het kind in eerste instantie een luisterend oor zijn en vervolgens samen met het kind kijken naar de mogelijke oplossingen. Daarmee krijgt het kind inzicht in het eigen functioneren en in groepsprocessen. Door die inzichten in de praktijk toe te passen, leert het kind om te gaan met de pesterijen en deze het hoofd te bieden.

Kindercoaches hebben een dankbaar beroep. Ze zijn een professionele vraagbaak met een brede kennis, variërend van ontwikkelingpsychologie tot kennis van ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Door het immer toenemende aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, zal de behoefte aan kindercoaches de komende jaren alleen maar toenemen.

Leer alles over de werkzaamheden van een kindercoach in de opleiding Kindercoach

Reactie toevoegen

CAPTCHA
De volgende vraag wordt gesteld om geautomatiseerde inzendingen te voorkomen.