STAP-budget welke opleidingen komen in aanmerking?

Wil jij je duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten en een opleiding volgen om je verder te ontwikkelen? Sinds 1 maart 2022 kunnen zowel werkenden als werkzoekenden bij de overheid (het UWV) jaarlijks een STAP-budget aanvragen van maximaal € 1.000 euro voor scholing en ontwikkeling.

De opleidingen en cursussen/nascholing van Sonnevelt komen hier ook voor in aanmerking. Onze cursussen en opleidingen staan ook vermeld op de officiële STAP-website van de overheid (https://www.stapuwv.nl).

Veelgestelde vragen

STAP staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. Het is een subsidieregeling bedoeld voor studie, bijscholing, omscholing of andere vorm van persoonlijke ontwikkeling. De overheid wil zo scholing toegankelijker maken en iedereen stimuleren zich een leven lang te ontwikkelen. Door een opleiding te volgen, blijf je aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Je vergroot zo je kennis en ook je inzetbaarheid.

Zeker in deze tijd is het van belang je te blijven ontwikkelen en aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Door de digitalisering en globalisering verandert de arbeidsmarkt in een rap tempo. Er komen nieuwe banen bij en anderen zullen verdwijnen.

Je kunt met een STAP-budget verschillende (vak)opleidingen, trainingen en programma’s volgen op zowel mbo-, hbo- of wo-niveau van een STAP-opleider. Dit zijn opleiders die zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en beschikken over minimaal één van de volgende erkenningen, namelijk:

 • OCW-erkend
 • Branche of sector erkenning
 • NRTO-keurmerk
 • NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
 • Erkenning door het Nationaal Kenniscentrum EVC

Sonnevelt is aangesloten bij het NRTO. Vandaar dat ook alle opleidingen en cursussen van Sonnevelt in aanmerking komen voor het STAP-budget. 

Iedere persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan een STAP-budget aanvragen voor het financieren van de scholing die hij of zij wil volgen.

Er zijn een aantal criteria waar je aan moet voldoen. De belangrijkste zijn:

 • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
 • Je bent een burger van de Europese Unie (EU) of een familielid van een EU-burger.
 • Je bent de afgelopen twee jaar minimaal 6 maanden voor de volksverzekeringen verzekerd geweest.
 • Je ontvangt op het moment geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
 • Je scholing start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
 • Je hebt dit jaar nog geen STAP-budget gekregen en er is nog budget.

Voor de regeling stelt de overheid jaarlijks circa 200 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over 6 aanvraagtermijnen (in 2023 over 5 termijnen!). Hiermee kunnen jaarlijks naar schatting 200.000 mensen een opleiding volgen met een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro per persoon per jaar. Overigens voor het verkrijgen van de STAP-subsidie geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en ‘op is op’. Zorg dus dat je op tijd én in het juiste tijdvak je subsidie aanvraagt.

Je dient de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1:

Allereerst schrijf je je in bij de opleider. Doe dit zo snel mogelijk, zodat je zeker bent van een plek in de opleiding. Na inschrijving ontvang je van de opleider een STAP aanmeldingsbewijs.

Stap 2:

Vervolgens vraag je - tijdig én in het juiste aanvraagtijdvak - het STAP-budget digitaal aan via het STAP-portaal van het UWV. Het ontvangen STAP aanmeldingsbewijs moet je hier als bijlage bij de aanvraag uploaden. 

Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van het STAP-budget. Via een online formulier op de website van het UWV kun jij je STAP-budget aanvragen. Wil je een aanvraag doen? Dan heb je twee zaken nodig: een aanmeldingsbewijs van een erkende STAP-opleider (zoals Sonnevelt) én de mogelijkheid om in te loggen via DigiD. Regel dit op tijd! Het aanvragen van het STAP-budget kan via het STAP-portaal van het UWV.

Wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de opleidingsinstelling het budget uitbetaald. Zo hoef jij dus niets te betalen of het restbedrag boven de € 1.000,- indien de opleiding van je voorkeur duurder is. Bij de cursussen/nascholing van Sonnevelt met iDEAL betaling, krijg je het bedrag na toekenning van de subsidie automatisch teruggestort wanneer Sonnevelt het bedrag van het UWV heeft ontvangen. Overigens moet je wel kunnen aantonen dat je de cursus hebt gevolgd. Dit betekent dat je minimaal 80% van de opleidingsperiode aanwezig bent geweest of de opleiding met succes hebt afgerond.

Is er sprake van een wijziging? Wijzigt bijvoorbeeld de stad waarin je les hebt, of wijzigt de startdatum? Dan dien jij dit zelf door te geven aan het UWV.

Per kalenderjaar zijn er normaal gesproken zes tijdvakken waarbinnen het STAP-budget kan worden aangevraagd. Het beschikbare budget wordt dan verdeeld over deze zes aanvraagtijdvakken. Je kunt het STAP-budget aanvragen in een van de tijdvakken. Belangrijk is dat het STAP-budget niet te vroeg wordt aangevraagd: de scholingsactiviteit die je wilt volgen moet beginnen binnen drie maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd. Daarnaast is de eerst mogelijke startdatum vier weken na de aanvraag. Let op: in 2023 is dit anders i.v.m. met een recent besluit van de overheid. Lees hieronder verder.

De overheid verstrekt uitsluitend STAP-subsidie voor een opleiding of cursus die start vanaf vier weken na de dag van de subsidieaanvraag en binnen drie maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de subsidieaanvraag is ingediend. 

Het STAP-budget van de aanvraagronde van 1 mei is helaas al op. De eerstvolgende aanvraagronde start op maandag 3 juli 2023.

Let op: Recent heeft de overheid aangekondigd dat wegens bezuinigingsmaatregelen de STAP-regeling per 1 januari 2024 weer wordt afgeschaft. De laatste aanvraagmogelijkheid is dus 1 november 2023.

STAP-budget aanvraagtermijnen 2023-2024

Ben je ondernemer of ZZP-er?

Ben je ondernemer of ZZP-er, dan kun je de kosten van een opleiding die je volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, nog (deels) aftrekken van de belasting! Lees meer.

studieadviseur Jolien Mahler

Gratis studieadvies

Heb je behoefte aan een vrijblijvend opleidingsadvies van studieadviseur Jolien? Laat het weten per mail of bel 0418-515782!

Vraag hier aan