Ontvang nu 500 euro Sonnevelt budget voor je opleiding in maart! Meer >

Stervensbegeleiding en het maatschappelijk belang ervan

Stervensbegeleiding betekent kortweg: stervenden begeleiden tijdens de laatste fase van hun leven. Emotioneel, sociaal en spiritueel. En uiteraard worden de naasten in dit proces niet vergeten. Want wanneer je te horen krijgt dat je niet lang meer hebt te leven door ziekte of ouderdom kan het onder andere fijn zijn om die rollercoaster aan emoties te ontwarren en de mogelijkheid te krijgen om op een persoonlijke en waardige manier afscheid te nemen. Enkele ins en outs van begeleiding tijdens het stervensproces en het maatschappelijk belang ervan.

Proefles opleiding Stervensbegeleider

Gratis proefles opleiding Stervensbegeleider

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Over het vak van stervensbegeleider.
  • Basisvaardigheden stervensbegeleider.

Waarom stervensbegeleiding?

Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar praten over sterven en de dood ligt nog behoorlijk in de taboesfeer. Geeft een unheimisch gevoel, kan je angstig maken en dus schuif je het liever voor je uit. Maar, wat als je ziek wordt en je gezondheid achteruit holt? Je te horen krijgt dat je niet beter wordt? Dan overspoelen emoties je. Van paniek en angst voor ontluistering en dood. Je hebt geen grip meer op je leven. Vraagt je af wat er gebeurt als je sterft, hoelang het nog duurt en hoe je je kunt voorbereiden. Maar ook: je levensbalans opmaken en praktische zaken regelen als je begrafenis of crematie. Onvermijdelijke zaken die zich aandienen als je weet dat je gaat overlijden. In die zware, intens verdrietige periode kan stervensbegeleiding fijn zijn. Een gespecialiseerde stervensbegeleider staat jou en je naasten dan bij. Vergezelt jullie stap voor stap tot kort na het overlijden.

Hoe krijgt begeleiding in de stervensfase vorm?

Stervensbegeleiding is heel persoonlijk en hoe het wordt ingevuld verschilt per situatie. Het draait erom een vredige sfeer te realiseren, rust te vinden en waardig afscheid nemen mogelijk te maken. Want dat maak het stervensproces zowel voor degene die gaat sterven als de naaste familie een stuk makkelijker. Tijdens dit laatste stukje leven op aarde kan een stervensbegeleider je op allerlei fronten bijstaan.

Onder meer door aandacht te geven aan en hulp te bieden bij het doorleven en voelen van de heftige emoties die het naderende einde teweegbrengt. Luisteren naar je levensverhaal en de balans opmaken. Wat je moeilijk vindt en waar je bang voor bent tot waar je spijt van hebt en/of verdrietig over bent. En misschien maak je je zorgen over het leven van naasten? Zijn er familieruzies die je wilt bijleggen? Is er een speciaal iemand die je nog een keer wilt spreken of zien? Verder is er alle ruimte om te praten over zingeving en levensbeschouwelijke zaken. Ook gezamenlijke gesprekken met naasten over het naderende einde en het delen van gevoelens daarover. En uiteraard ook: het afscheid nemen, het leven loslaten en de crematie of begrafenis vormgeven zijn aspecten van stervensbegeleiding.

Maatschappelijke belang van stervensbegeleiding

De verwachting is dat de komende decennia er een groeiende vraag zal zijn naar stervensbegeleiders. Omdat we ouder worden en dus op hogere leeftijd sterven. Daardoor wordt nadenken over sterven zo ver mogelijk vooruitgeschoven. Trouwens ook de maakbaarheid van het bestaan speelt daarin een rol. Je sterfelijkheid komt steeds verder van je af te staan. Het gevolg? Je bent onvoorbereid wanneer je met je laatste levensfase wordt geconfronteerd door ouderdom en/of ongeneeslijke ziekte. En dan… slaat opeens de angst toe. Om er nu voor te zorgen dat je waardig en in rust kunt sterven, passend bij je persoonlijke wensen, biedt stervensbegeleiding uitkomst. Daardoor wordt de stervensfase voor degene die komt te overlijden evenals voor de nabestaanden een stuk minder complex en levert zo nog mooie herinneringen en momenten op.

Voel je een innerlijke drijfveer om stervenden en hun naasten te begeleiden in de laatste levensfase? Op een professionele en deskundige manier? Dan is de opleiding Stervensbegeleiding wellicht iets voor jou. Ook wanneer je als professional in een hospice, ziekenhuis of verzorgingshuis werkt kan de opleiding een aanvulling zijn op en/of verbreding van je bestaande kennis en ervaring.