Toegepaste psychologie: psychologie, maar dan in de praktijk

Toegepaste psychologie is een studierichting die de laatste  jaren steeds populairder wordt. Met name de vraag van de arbeidsmarkt naar praktijkgerichte psychologen is explosief gestegen. De drempel tot het vak psychologie heeft altijd vrij hoog gelegen, doordat het vak alleen toegankelijk was voor academici. Door de invoering van de Toegepaste Psychologie op hbo-niveau, is het vak veel toegankelijker geworden.

Toegepaste psychologie aan het werk

Na afronding van een opleiding Toegepaste psychologie zijn er vele mogelijkheden om de opgedane kennis in de praktijk te gaan toepassen. Je kunt in het bedrijfsleven aan de slag, maar ook in het onderwijs of de geestelijke gezondheidszorg. Waar de academische psychologie zich vooral richt op theoriemodellen, is de toegepaste psychologie meer gericht op de uitvoering daarvan. Afgestudeerde hbo-psychologen komen voornamelijk terecht bij maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven.

Moeilijke beroepen voor een hbo-psycholoog

Als hbo-psycholoog kun je gaan werken bij een wervings- en selectiebureau, waar je psychologische tests afneemt. Bovendien heb je de mogelijkheid om werkzaam te zijn als loopbaanadviseur. Het grote voordeel is dat je enorm veel praktische vaardigheden en ervaring opdoet, zodat je direct inzetbaar bent in een breed werkveld. Denk bijvoorbeeld aan functies in de  re-integratie,  psychiatrie, ouderenzorg of justitiële dienstverlening.

Specifieke competenties voor de Toegepaste psychologie

Analytisch vermogen: deze competentie is ontzettend belangrijk om psychische problematiek en persoonlijkheidsstructuren te kunnen doorgronden. Bovendien is het analytisch vermogen belangrijk om mee te kunnen denken over beleidsvraagstukken en om visie te krijgen op een organisatie of bedrijf.
Samenwerken: als hbo-psycholoog werk je nauw samen met je collega’s. Om goed te kunnen samenwerken, dien je veel te investeren in je communicatieve vaardigheden. Ook empatisch vermogen is een belangrijk aspect om je werk goed te kunnen doen.
Integriteit: Als psycholoog ben je vaak een vertrouwenspersoon. Het is dus essentieel dat je aanvoelt welke informatie gevoelig is en welke niet. Bovendien is je ethisch besef belangrijk bij je oordeelsvorming . De ontwikkeling van een integere  houding is dan ook zeer belangrijk voor psychologen in spé.

Opleiding Toegepaste psychologie, de inhoud

Een opleiding Toegepaste psychologie duurt vier jaar in Nederland, drie jaar in Vlaanderen. Meestal is de opleiding alleen in voltijd te volgen. Over het algemeen wordt de opleiding als vrij zwaar ervaren. Vakken als Organisatiekunde, Klinische psychologie en Ontwikkelingspsychologie, waarbij men veel Engelstalige literatuur moet doorspitten,  zijn zeer pittig en vergen veel doorzettingsvermogen.

Toegepaste psychologie is een prachtige studierichting met een brede inzetbaarheid, variërend van een baan in het onderwijs tot functies in het bedrijfsleven. Ofschoon de opleiding op hbo-niveau is en daarmee toegankelijker dan een universitaire opleiding Psychologie, is ook de hbo-opleiding  een pittige opleiding.

Reactie toevoegen

CAPTCHA
De volgende vraag wordt gesteld om geautomatiseerde inzendingen te voorkomen.