Start in maart of april en ontvang 500 euro cadeau. Lees meer >

Wat doet een leefstijlcoach?

Wie obees is, (fors) overgewicht heeft en/of een verhoogd risico loopt op aandoeningen als diabetes 2 en hartziekten, kan sinds 1 januari 2019 deelnemen aan een Gecombineerde Leefstijl Interventie, kortweg GLI. Dit is een gezondheidsprogramma dat in het basiszorgpakket zit en door een leefstijlcoach wordt begeleidt. In dit blog meer over het belang van leefstijlcoaching en wat een leefstijlcoach nu precies doet.

Waarom leefstijlcoaching?

Het vakgebied leefstijlcoaching staat momenteel volop in de belangstelling en veel mensen willen meer weten over wat een leefstijlcoach doet.  

Het is een feit dat er steeds meer Nederlanders structureel overgewicht hebben of zelfs fors te zwaar zijn. Daardoor neemt vervolgens het risico op chronische ziekten als diabetes 2 en hart- en vaataandoeningen toe. Volgens schattingen is in 2040 zo’n 62% van de Nederlanders te zwaar.

De overheid wil dat doemscenario voor zijn. Zij ziet preventie als een manier om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren en ook de stijgende ziektekosten onder controle te houden. Vandaar dat de leefstijlcoach met de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) sinds januari 2019 in het basispakket is opgenomen. Een aantal leefstijlprogramma’s komt voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking. Informeer hiernaar bij je verzekeraar. Voor deelname aan de leefstijlprogramma’s, die ca. 24 maanden duren, is een verwijsbrief van de huisarts nodig en uiteraard ook voldoende motivatie.  

Inmiddels hebben enkele proefprojecten die sinds 2014 lopen, bewezen dat leefstijlbegeleiding werkt. De deelnemers slaagden er namelijk met ondersteuning van een leefstijlcoach in hun leefstijl blijvend te veranderen. Na 2 jaar bleken de deelnemers nog steeds gezonder te eten, meer te bewegen, beter te slapen en minder stress te ervaren. 

Wat doet een leefstijlcoach?

Een leefstijlcoach behandelt geen ziektes, maar begeleidt en coacht mensen op een gezondere leefstijl waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Een gezondere leefwijze en blijvende gedragsverandering kunnen ertoe bijdragen dat iemand minder of geen medicijnen meer hoeft te slikken, minder (pijn)klachten heeft, meer energie op de dag, zich fitter voelt enzovoort.

Wat een leefstijlcoach doet tijdens een coachingstraject is alle belangrijke leefstijlthema’s meenemen: van voeding en bewegen tot slapen en ontspannen. Al deze zaken hangen met elkaar samen. Bijvoorbeeld: wil iemand gewicht verliezen? Maar, heeft diegene last van stress wat aanzet tot snaaigedrag? Dan is het beter eerst te ontspannen en de stress te reduceren.

De aanpak van een leefstijlcoach is maatwerk. Zo kijkt een leefstijlprofessional naar het individu. Dus, wat heeft iemand persoonlijk nodig voor een gezonde en duurzame leefstijlverandering. Daarbij brengt de leefstijlcoach de huidige situatie in kaart, vraagt wat de wensen en ook de mogelijkheden zijn en bekijkt in samenspraak hoe nieuwe gedragspatronen kunnen worden ontwikkeld. Iemand zelf laten nadenken over wat wel en niet past, is belangrijk.

Houd iemand bijvoorbeeld niet van sporten? Dan is het zaak met andere oplossingen te komen om wel meer beweging te krijgen. Een professionele leefstijlcoach zet iemand, door te praten en vragen te stellen, aan tot het bedenken van andere beweegoplossingen. Opties kunnen dan zijn: op de dag vaker de trap nemen, na het eten een rondje lopen, op de fiets boodschappen doen enzovoort. Dergelijke kleine stapjes zetten, kunnen een groot effect hebben en bijdragen aan een blijvende gedragsverandering.

Kortom, wat doet een leefstijlcoach? Die begeleidt mensen stap voor stap naar een gezondere leefstijl. Onder andere door zelfgekozen doelen te halen en mensen te stimuleren om zelf oplossingen te bedenken voor ervaren obstakels en belemmeringen.

Opleiding leefstijlcoach

Spreekt het vak leefstijlcoach je aan? En ambieer je het om anderen te adviseren, te ondersteunen en te coachen naar een gezonder en vitaler leven? Binnen het bedrijfsleven, vanuit een eigen praktijk of in samenwerking met andere gezondheidsspecialisten? Of misschien wil je om persoonlijke redenen een leefstijlcoachopleiding volgen? Bekijk dan de opleiding Leefstijlcoach (BLCN geaccrediteerd).

Proefles opleiding Leefstijlcoach

Gratis proefles opleiding Leefstijlcoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Stress en ontspanning als leefstijlaspect.
  • Oorzaken en gevolgen van overgewicht.