Wat doet een seniorencoach?

We worden met z’n allen steeds ouder. Hierdoor neemt de zogenaamde derde levensfase – vanaf pakweg 55 jaar - een steeds groter deel van het leven in. En deze levensfase kent zowel plezierige kanten, maar gaat vaak ook gepaard met teleurstellingen, achteruitgang en verlies. Daarmee omgaan is niet altijd makkelijk en soms ronduit lastig. Hoe vind je als senior je weg in deze levensfase?

Ouderen kunnen dan bij een seniorencoach terecht. Maar, wat doet een seniorencoach eigenlijk?

Waarom een seniorencoach?

De afgelopen jaren groeit de vraag naar seniorencoaches. In deze tijd oud worden, is anders dan een eeuw geleden. Vroeger was men na een leven lang werken vaak versleten, minder gezond en had behoefte aan rust. Tegenwoordig gaat dat voor veel ouderen niet meer op.

Mensen worden nu ouder, blijven langer vitaal, zelfstandig en actief. Gaan later met pensioen, doen mantelzorgtaken, vrijwilligerswerk, zijn actief lid van een vereniging, passen op de kleinkinderen, reizen en genieten. Kortom, ook ouderen staan nu nog volop in het leven. Zij kunnen, willen en doen nog van alles.

Niettemin kent de derde levensfase ook een keerzijde. Met het klimmen der jaren verandert er doorgaans het nodige. Zowel op lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk gebied. Denk aan fysieke en mentale gezondheidsklachten, opzien tegen met pensioen gaan en bang zijn voor verlies van professionele identiteit. Maar ook: verlies van de partner, familie en vrienden, een sociaal netwerk dat verkleint door sterfte. Dat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en zelfs zinloosheid.

Omgaan met al die veranderingen is niet altijd makkelijk. Het vraagt om een heroriëntatie op het leven. Er zijn ouderen die daar zelf goed hun weg in vinden. Echter, er is ook een grote groep senioren die best een (extra) duwtje in de rug kan gebruiken.

Ouderen kunnen dan bij een seniorencoach terecht. Een geschoolde coach met kennis van veroudering en de leefwereld van ouderen.

Wat doet een seniorencoach?  

Een seniorencoach begeleidt ouderen bij het omgaan met de dilemma’s die komen kijken bij het ouder worden. Zo gaat een seniorencoach met een oudere in gesprek om te achterhalen waar de schoen wringt. Vraagt welke problemen zij ervaren,  waar zij tegenop zien, wat zij belangrijk vinden, wat zij nog werkelijk willen ondernemen in het leven.

Door te praten, te luisteren en te spiegelen helpt de coach senioren te ontdekken waar hun eigen mogelijkheden liggen. Hoe zij hun welbevinden vergroten, zelfredzaamheid bevorderen, de regie weer in eigen handen kunnen nemen, wat hun positief stemt en het leven zin geeft, zodat zij ook met het ouder worden zich vitaal en gelukkig blijven voelen.

Seniorencoaching is positief en gaat uit van wat allemaal nog wel mogelijk is. De ouderencoach komt echter niet met pasklare antwoorden. Het zet ouderen aan tot nadenken en begeleidt hen bij het zoeken dan wel vinden van de antwoorden in zichzelf.

Wanneer seniorencoaching?

Er zijn diverse redenen waarom ouderen een seniorencoach inschakelen. Thema’s waar ouderen mee worstelen en hulpvragen die zij hebben zijn onder andere:

 • Binnenkort ga ik met pensioen, hoe ga ik mijn dagen dan invullen?
 • Ik moet nog een aantal jaren werken tot mijn pensioen, maar vind dat vooruitzicht best zwaar.
 • Ik woon nog zelfstandig, maar mijn omgeving ziet dat liever anders.
 • Sinds het overlijden van mijn geliefde - na 35 jaar huwelijk – heeft het leven z’n fleur en franje verloren. 
 • Nu vrienden en dierbaren overlijden wordt mijn sociale netwerk steeds kleiner. Ik voel me vaak alleen, hoe ga ik daarmee om?
 • Ik krijg steeds meer ouderdomskwalen, zo heeft het leven voor mij weinig zin.
 • Mijn mobiliteit verminderd sterk, hoe zorg ik ervoor mijn sociale contacten te (onder)houden? 
 • Ik ben mantelzorger, maar dat vind ik steeds zwaarder.
 • Ik voel me minder fit en slaap veel slechter dan voorheen, wat kan ik doen?
 • Ik verlies het contact met mijn kinderen en kleinkinderen. Ze komen steeds minder vaak langs en het contact neemt af.

Kortom, een seniorencoach begeleidt ouderen bij het leren omgaan met thema’s die aan de orde komen in hun derde levensfase.

Speekt werken als seniorencoach je aan? En wil je je graag verder verdiepen in coaching van ouderen? Kijk voor meer informatie dan eens bij de opleiding seniorencoach en vraagt een gratis proefles aan.

Proefles opleiding Seniorencoach

Gratis proefles opleiding Seniorencoach

 • Inkijkje in de lesmap.
 • Levensfasen van senioren.
 • De senior in de 21e eeuw.