Wat doet een stress- en burn-out coach?

Een stress- en burn-out coach weet wat stress is en kan individuen en organisaties preventief en curatief coachen en adviseren op het gebied van stressmanagement. Een stress- en burn-out coach is expert op het gebied van het analyseren van het stressgebied en wat daaraan ten grondslag ligt. Met de benodigde kennis en coachingsvaardigheden is hij of zij in staat om cliënten met stressklachten zelf inzicht en vaardigheden te bieden om weer in balans te komen.

Proefles Opleiding Stress en Burn-out Coach

Gratis proefles opleiding Stress en Burn-out Coach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Oorzaken en functie van stress.
  • Leer over stressfysiologie.

Waarom een Stress- en burn-out coach?

Stress op het werk is beroepsziekte nummer één. Meer dan een miljoen Nederlanders loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Ook de druk vanuit de maatschappij neemt toe. Zo worden sociale media genoemd als één van de belangrijkste veroorzakers van burn-out bij jongeren.

Een toenemend aantal mensen krijgt te maken met de gevolgen van stress. Stress verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, versnelt ouder worden, draagt bij aan slechte gewoontes zoals ongezond eetpatroon en roken en kan psychische en sociale klachten bevorderen. Het belang om stress te voorkomen of te behandelen is dus groot.

Wat doet een stress en burn-out coach

Een stress en burn-out coach leert oorzaken, gevolgen en oplossingen van stress te begrijpen en toe te passen. Hij of zij helpt mensen die kampen met stressproblemen, overspannen zijn of zelfs in een burn-out terecht zijn gekomen. Een stress en burn-out coach leert hun persoonlijke normen, waarden en overtuigingen te analyseren, patronen in werk/privé te onderscheiden en hoe ze de weg terug naar balans kunnen vinden. Coaching kan plaatsvinden in de vorm van gesprekken of ervaringsoefeningen. Dit kan zijn in een praktijkruimte, trainingsruimte, andere geschikte locatie (aan huis of onsite, binnen een bedrijf ) of buiten in de natuur. Coaching kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden, afhankelijk van persoonlijke kwalificaties en interesses.

Na een intakegesprek bepalen stress en burn-out coach en cliënt samen hoeveel sessies er nodig zijn. Ook communiceert de stress en burn-out coach aan het begin van het traject duidelijk over welke werkwijze of methodieken hij denkt in te gaan zetten en wanneer er geëvalueerd zal worden.

Tijdens het begeleidingstraject gebruikt de stress en burn-out coach verschillende coachingstechnieken en -methoden en basiskennis van toegepaste psychologie om de cliënt inzicht te geven in zijn gedragspatronen en hoe deze patronen eventueel kunnen worden veranderd. De stress en burn-out coach handelt voornamelijk in het belang van de cliënt. De hulpvraag van de individuele cliënt en wat de cliënt mentaal en fysiek aan kan, zijn voor de stress en burn-out coach leidend. Wanneer een stress en burn-out coach groepssessies verzorgt binnen bedrijven, zal het gezamenlijk perspectief uiteraard een rol spelen.

De stress en burn-out coach heeft een empathische en professioneel betrokken basishouding en is zich bewust van zijn goede zorgplicht. Dit betekent dat de stress en burn-out coach de eigen beperkingen en de grenzen van het vakgebied kent en als nodig doorverwijst naar een collega of specialist in de reguliere zorg.

Voorbeelden van hulpvragen aan een stress- en burn-out coach

De stress en burn-out coach begeleidt de cliënt in een traject van een aantal sessies, waarbij in de eerste sessie(s) de hulpvraag van de cliënt duidelijk wordt. Een hulpvraag is de wens of het doel waar de cliënt onder begeleiding van de stress en burn-out coach naartoe wil werken.

Voorbeelden van hulpvragen zijn:

• Een cliënt zegt uitgeput te zijn en voortdurend ‘klachtjes’ te hebben, hij wil uitzoeken waardoor zijn belastbaarheid zo laag is op dit moment om deze weer op te kunnen bouwen.

• Een cliënt ervaart stress op zijn werk, maar wil het blijven doen om financiële redenen. Hij wil weten wat hij kan doen om minder stress te ervaren.

• Een cliënt herhaalt steeds een bepaald patroon in (werk en/of privé) relaties.

• Een cliënt wil leren ‘nee’ te zeggen/grenzen aan te geven.

• Een cliënt heeft faalangst, is onzeker en kan daardoor niet goed functioneren op werkgebied.

• Een cliënt merkt dat een periode van rouw in het verleden niet is afgerond en dat dit hindert in het aangaan van een nieuwe relatie.

Waar werkt een stress- en burn-out coach?

Het beroep van stress- en burn-out coach kan worden uitgeoefend:

Als zelfstandige (ZZP-er)

De stress- en burn-out coach voert een zelfstandige bedrijfsvoering en ontvangt cliënten in een eigen praktijk, of werkt als zelfstandige op locatie, bijvoorbeeld bij mensen thuis. De stress- en burn-out coach maakt een afweging of de cliënt geholpen is bij zijn begeleiding, maakt vervolgens samen met de cliënt een begeleidingsplan en begeleidt de cliënt persoonlijk.

In dienst bij een bedrijf of instelling

De stress- en burn-out coach is in dienst van een bedrijf of instelling of de zelfstandige stress- en burn-out coach wordt door een bedrijf of instelling ingehuurd om medewerkers of cliënten te coachen.

Als aanvulling op het eigen beroep

Mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en vele andere bedrijfstakken kiezen het vak van stress- en burn-out coach als aanvulling op het eigen beroep. De coachvaardigheden worden gebruikt om het team of de mensen waarmee zij werken te begeleiden/coachen.

Wil je je verdiepen in stress en burn-out? Bekijk dan de opleiding Stress en burn-out coach en download een gratis proefles.