Werken als gezinscoach

Mike en Paula hebben steeds ruzie met hun dochters van 13 en 15. Olivia vindt het moeilijk dat haar dochter weinig met haar praat. Hassan heeft behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding van zijn vier kinderen, nu zijn vrouw al enige tijd ziek is. 

Iedere ouder heeft wel eens vragen rondom opvoeding. Een gezinscoach is een zowel theoretisch als praktisch goed opgeleide en toegeruste professional, op wie een beroep kan worden gedaan door ouders en andere opvoeders. De gezinscoach heeft oog voor zowel ouder als kind en bekijkt met het gezin, hoe ze hun krachten kunnen inzetten en vanuit meer gezamenlijkheid weer verder kunnen.

Werken als gezinscoach

Een gezinscoach kan werken vanuit een zelfstandige praktijk, maar ook vanuit een hulpverleningsorganisatie, afhankelijk van de verdere ervaring en vooropleiding. Mensen zijn bijvoorbeeld werkzaam als gezinscoach vanuit ambulante jeugdhulp, de kinderopvang, de gezondheidszorg, het onderwijs, maar ook vaak omdat ze in hun werk als zelfstandig coach veel met gezinnen te maken hebben. Er is sprake van een groeiende arbeidsmarkt en een dreigend tekort aan professionals en er is behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden op het brede terrein van de jeugdzorg (Jumelet et al, 2007). Daarin kunnen gezinscoaches een mooie rol spelen. 

Volgens Van Leeuwen (2012) is een gezinscoach een professional in de eerste lijn, die generalistisch werkt en die dicht staat bij het gezin en de omgeving van het gezin. De gezinscoach biedt praktische ondersteuning en verwijst door wanneer nodig. Een gezinscoach gaat in de eerste plaats uit van het perspectief van het gezin. De gezinscoach biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen, bij het oplossen van vraagstukken met betrekking tot de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt door samen met het gezin de bestaande thema´s te benoemen, een plan op te stellen en het positief beïnvloeden van het kind/de jongere/het gezin en overige betrokkenen, zodanig dat op basis daarvan het gezin wordt versterkt.

Bekijk de opleiding Kindercoach.

Bronnen:

Jumelet, H., Meeder, S. & Welling, M. (2007). Beroepsprofiel van de Jeugd- en Gezinsspecialist. INHOLLAND

Van Leeuwen, M. (2012). Generalistisch werken in de eerste lijn. Geraadpleegd op 18.02.2017, van http://http://www.voordejeugd.nl/

Geschreven door Alicia Euwema

Proefles Kindercoach

Gratis proefles opleiding Kindercoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Leer meer over prikkelverwerking.
  • Ontdek de taal van het kind.