Ontvang nu 500 euro Sonnevelt budget voor je opleiding in maart! Meer >

Werken met ouderen met dementie: ook een seniorencoach biedt hulp

Het werken met ouderen met dementie zal steeds vaker voorkomen. Dit komt onder andere door de vergrijzing waardoor er steeds meer ouderen komen. Naar verwachting krijgt namelijk 1 op de 5 ouderen een vorm van dementie. Die ouderen ondersteunen, begeleiden en verzorgen vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Dat werk gebeurt niet alleen door zorgverleners. Ook als seniorencoach kun je met ouderen met dementie werken, hun partners, kinderen en/of mantelzorgers. Meer over seniorencoaching bij dementie.

Seniorencoach en dementie 

Wordt de diagnose dementie gesteld? Dan krijgt een oudere met een netwerk aan hulpverleners te maken die werken met ouderen met dementie. Denk aan de huisarts, geriater, thuiszorg, casemanagers en meer om ervoor te zorgen dat de zorg goed word geregeld. Daarnaast kan er ook voor worden gekozen om een seniorencoach in te schakelen. Door de oudere zelf – als de dementie nog in een beginstadium zit - of door de partner en/of kinderen. Het fijne van zo’n coach is dat de oudere met dementie en naaste familie dan verzekerd zijn van begeleiding en advies op maat.

Werken met ouderen met dementie als seniorencoach

Een seniorencoach kan ouderen met dementie, hun familie evenals mantelzorgers op allerlei terreinen tot steun zijn. Enkele voorbeelden waar een coach bij kan helpen:

- Informatie geven over wat dementie precies is, de symptomen, gedragsveranderingen en het tempo waarin de ziekte zich ontwikkelt. Immers, dementie is niet 1 ziekte. Er zijn in totaal meer dan 50 aandoeningen die dementie tot gevolg hebben. De meest bekende daarvan is de Ziekte van Alzheimer.

- Gesprekken voeren met de oudere met dementie. Want, de diagnose is vaak een grote schok en zorgt voor angst en onzekerheid.

- Ook praten met de levenspartner en kinderen hoort erbij. Hoe sta je je partner of ouder bij? Wat kun je wel en wat beter niet doen in de omgang met een oudere met dementie? Door praktische tips te geven zijn stress, misverstanden en frustraties te voorkomen.

- Werken met ouderen met dementie betekent ook kijken naar de thuissituatie. Denk aan het ‘dementieproof’ maken van de woning. Maar ook in samenspraak met naasten en/of mantelzorgers een vast dagritme ontwikkelen enzovoort.

- Eveneens hoort praten over de wensen voor de nabije en verre toekomst erbij. Dementie is niet te genezen en de benodigde zorg neemt met het voortschrijden van de ziekte toe.  

- Ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Niet alleen over het omgaan met een iemand met dementie, maar bijvoorbeeld ook aangeven dat zij zichzelf niet voorbij hollen.

Opleiding seniorencoach, wat leer je?

Kies je voor een opleiding tot seniorencoach? Dan leer je meer dan werken met ouderen met dementie. De opleiding Seniorencoach leert je hoe je omgaat met de levensvragen, maar dan in het bijzonder als coach voor de steeds groter wordende groep van 55-plussers. Je vindt het belangrijk en uitdagend om ouderen te helpen bij thema’s die voor hen belangrijk zijn. Van omgaan met het verlies van bijvoorbeeld een levenspartner, de invulling van de vrije tijd na de pensionering, hoe een relatienetwerk onderhouden, zingeving en spirualiteit plus het belang van gezond eten en in beweging blijven voor senioren.

Na voltooiing van de opleiding kun je als zelfstandig coach aan de slag met een eigen praktijk of bijvoorbeeld voor een zorginstelling, gezondheidsorganisatie of gemeente gaan werken. Ook kun je mensen die werken met ouderen (met dementie) en hun kinderen begeleiden en coachen in de omgang met de senioren.

Wil je werken met ouderen met dementie​? Of senioren in het algemeen? Bekijk dan onze opleiding tot Seniorencoach. Ben je je nog aan het oriënteren? Woon dan een van de open dagen bij om een goed beeld te krijgen van wat de opleiding je zoal biedt.

Proefles opleiding Seniorencoach

Gratis proefles opleiding Seniorencoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Levensfasen van senioren.
  • De senior in de 21e eeuw.