Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Ineke van der Zee

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik wilde nooit in het onderwijs. Kom uit een hele onderwijsfamilie. Maar op de opleiding voor maatschappelijk werker koos ik prompt -  dat kon toen nog – de specialisatie sociaal cultureel werk. Vormingswerk dus. Ik heb het altijd heel inspirerend gevonden om me samen met anderen te verdiepen in thema’s betreffende persoonlijke ontwikkeling en groei.

Dus is het niet zo vreemd dat ik me aangetrokken voel tot het werkgebied van Sonnevelt Opleidingen. De brede schakering en de zorgvuldige opzet spreken me aan. Én de uitdaging om steeds weer op verkenning te gaan.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Tegen de achtergrond van het bovenstaande lag het niet echt voor de hand om bedrijfsmaatschappelijk werk te gaan doen bij Philips. Toch is dat precies het werkgebied geworden waar ik terecht gekomen ben toen mijn kinderen de basisschool achter zich hadden gelaten. Een uitdaging dus, van een  boeiende werkomgeving waarin je zowel werkt met individuele cliënten als met specifieke groepen. En een omgeving waarin je voortdurend doende bent om binnen een gegeven context optimale ruimte te creëren voor het persoonlijk functioneren van de medewerker, samen met anderen in de organisatie.

Vrijwilliger

Na mijn pensionering ben ik als vrijwilliger doende gebleven met (het leiden van) thematische gespreksbijeenkomsten, waarin maatschappelijke ontwikkelingen en persoonlijke reflectie centraal staan.