Opleiding
Levenscoach - 2

 • Opleiding opgebouwd uit 2 modules
 • Inclusief 2 weekenden Therapeutische vorming
 • Ervaringsgericht leren
 • Met docenten uit de praktijk

Vitaal in het leven

'Is dit het nu?’, vraagt een ambtenaar zich af. Midden veertig, werkend bij een gemeente, maar dromend van haar eigen camping in Frankrijk. Ze bedenkt meer redenen om het niet te doen dan om het wél te doen. Typisch een vraag die bij onze tijd past: we worden steeds meer uitgedaagd om eigenheid te behouden en te staan voor wie we zijn, wat we kunnen en willen. Dat kan onzeker maken en twijfel veroorzaken. Als levenscoach leer je hoe je mensen daarin kunt ondersteunen en helpen stil te staan bij verandering, verlies, pijn, verdriet, vreugde en groei. Je begeleidt mensen in het opnieuw vinden van hun passie en drijfveren, om misschien zelfs een andere weg in te slaan.

Over de opleiding Levenscoach

In de tweejarige opleiding Levenscoach leer je hoe je omgaat met de grote levensvragen. Welke rode draden lopen door mijn leven en dat van mijn cliënten? Welke dilemma’s komen telkens opnieuw op het levenspad? Je leert jezelf en anderen te helpen bij het maken van keuzes en het verwerken van gebeurtenissen in het leven zoals liefde, afscheid, rouw en vernieuwing. Het is voor jou een bijzondere mogelijkheid om met de diepere vragen van het leven bezig te zijn. Je wilt anderen helpen met deze vragen zodat zij vitaal en veerkrachtig in het leven kunnen staan.

Deze opleiding wordt momenteel niet aangeboden. Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief (onderaan deze pagina). Of bekijk onze andere opleidingen.

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding Levenscoach wordt gevolgd door mensen die een professionele stap willen maken naar een zelfstandige coachpraktijk of meer coachvaardigheden binnen hun bestaande baan willen ontwikkelen. De opleiding wordt ook gevolgd door mensen die simpelweg meer verdieping in hun leven zoeken.

Doel van de opleiding Levenscoach

Een door Sonnevelt opgeleide levenscoach staat zijn cliënten bij in moeilijke en/of cruciale perioden in het leven. Door inzicht te krijgen in jezelf en wie jij bent, leer je jezelf in te zetten als instrument. Je verdiept je in mensen vanuit een open ruimte zonder oordeel en begeleidt hen in de wens die ze hebben.

Wat leer ik in de opleiding Levenscoach?

Centraal in de opleiding Levenscoach staat het eigen maken van drie stappen:

1. Bewust worden van gedrag
2. Eigen verantwoordelijkheid nemen
3. Keuzes maken

Tijdens de opleiding wordt er ook veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke proces. De basis voor een goede coach is inzicht in eigen thema’s en terugkerende patronen.

Aan het einde van de opleiding kun je:

 • De hulpvraag en wens van de cliënt helder maken.
 • Je cliënt zodanig begeleiden dat het zelfvertrouwen groeit.
 • Liefdevolle feedback geven en tegelijk kun je zelf ook feedback ontvangen.
 • Vaardigheden en methodieken inzetten om je cliënt te begeleiden in het persoonlijke proces.
 • Gebruik maken van je eigen kracht als coach .
 • Een eigen praktijk voeren of als coach in een organisatie werken.

Wat kan ik als levenscoach?

Een door Sonnevelt opgeleide levenscoach begeleidt cliënten bij het vinden van antwoorden op levensvragen. Als levenscoach werk je zowel curatief als preventief. Wanneer je preventief begeleidt is dat vanuit de behoefte van de cliënt aan vitaliteit (persoonlijke groei, gezondheid of zelfverwerkelijking). Curatief coachen betekent ondersteunen bij het verlichten van psychisch lijden (overleven, vastlopen en verwerken).

Duur:

Circa 8 maanden per module. 2 modules in totaal.

Omvang:

14 dagen per module, waarvan 1 weekend per module, gemiddeld 1 dag per 2 weken (per module 20 EC-punten). De 2de module is inclusief 1 examendag.

Studiebelasting:

gemiddeld 7-9 uur per week.

Onderwerpen:

De opleiding is opgebouwd uit 2 modules van elk 14 lesdagen, waarvan 2 weekenden Therapeutische vorming (1 weekend per module).

Inhoud Module 1 (20 EC punten)

In de eerste module leer je aan de hand van verschillende thema’s en het werken met verschillende methodieken, je bewust te worden van je eigen gedrag en denken. Vervolgens leer je hoe je dit in kunt zetten bij het begeleiden van je cliënt.

 • Kennismaking, persoonlijk doel en wens helder maken, inleiding focussen/sensen.
 • Bewust worden en doorbreken van angst, moed en vertrouwen ervaren.
 • Weerstand verkennen, herhaling focussen/sensen.
 • Levenslust: voelen/weten wat je nodig hebt.
 • Zelfreflectie, overtuigingen, bewustworden, gespreksvaardigheden.
 • Uitstelgedrag herkennen, autonomie en wilskracht leven.
 • Eigen koers kunnen uitzetten, vertrouwen hebben.
 • Kracht en kwetsbaarheid.
 • Voice dialoque -het superego- inner child: aandacht voor wat je tegenhoudt.
 • Kennismaken met de karakterstructuren.
 • Evaluatie en afronding.

Inhoud Module 2 (20 EC punten)

In de tweede module leer je meer over de karakterstructuren als een model om naar mensen en gedrag te kijken en zetten we in op verdere professionalisering.

 • Aandacht voor je doel en wens, je richting
 • Intake en diagnose: hoe pak je het aan
 • Karakterstructuren in coaching
 • Coachen rondom thema: levensdoelen, verlangen, passie
 • Communicatieve vaardigheden
 • Verdieping van het model van de karakterstructuren
 • Herhaling van de methodieken en toepassen in je traject: veel oefenen.
 • Weekend: Bewust omgaan met basispatronen vanuit gedrag, gevoelens en gedachten
 • Supervisie: case-behandeling en spiegelen van de coach

Tijdens de opleiding werk je zowel in Module 1 als Module 2 aan je portfolio (reflectieverslagen en huiswerkopdrachten) en doe je al ervaring op door middel van intervisie (4 bijeenkomsten per module). Ook onderzoek je tijdens Module 1 een onderwerp binnen het vakgebied van de Levenscoach (2 dagen) en begeleid je in Module 2 een proefcliënt (4 contactmomenten). De opleiding wordt afgesloten met een examen (theorie en praktijk).

Weekenden Therapeutische vorming

Bij Sonnevelt hechten wij veel waarde aan je persoonlijke groei als coach. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van je technische vaardigheden en het verbreden van je kennis, maar vooral ook om je ontwikkeling als mens achter het vakmanschap.

Om het diploma Levenscoach te kunnen halen, stellen wij als opleidingsinstituut twee weekenden Therapeutische vorming verplicht. Dat wil zeggen, dat je elk lesjaar deelneemt aan het weekend. Ook voor registratie bij de beroepsverenigingen is deelname aan de weekenden een vereiste. 

Opleidingsweekend niet volgen
Wil je je niet laten registreren bij een beroepsvereniging, dan ben je vrijgesteld van dit weekend. Levenscoach wordt in dat geval afgesloten met een certificaat i.p.v. een diploma. 

Inhalen opleidingsweekend
Wanneer je om gegronde redenen niet kunt deelnemen aan het opleidingsweekend en toch in aanmerking wilt komen voor een diploma, dan stellen wij je in de gelegenheid om in het volgende studiejaar het weekend alsnog te volgen. 

undefined
undefined
undefined
undefined

Deze opleiding wordt momenteel niet aangeboden. Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief (onderaan de pagina). Of bekijk onze andere opleidingen.

Zoek je het lesrooster van Levenscoach module 2, start najaar 2022? Ga dan naar het studentportaal op onze website.

Prijs € 3.255,- (module 1) (onder voorbehoud van prijswijzigingen)

Prijs € 3.495,- (module 2) (onder voorbehoud van prijswijzigingen)

Voordeel: bij betaling ineens krijg je 5% korting op de opleidingskosten. Deze korting is niet van toepassing indien je gebruik maakt van het STAP-budget.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief uitgebreide lesmap, het examen op de vastgestelde examendag van de eigen opleidingsgroep en de kosten van het Opleidingsweekend. Exclusief literatuur en eventuele deelname aan (her)examen op herexamendag à €100,- per onderdeel. In het kader van de onderwijsvrijstelling geen btw van toepassing.

Subsidiemogelijkheden

Wil je STAP-budget aanvragen of gebruik maken van een andere subsidieregeling? Kijk dan hieronder bij de veelgestelde vragen.

De gemiddelde groepsgrootte is 16 deelnemers, met een minimum van 12 en een maximum van 20.

Voor deze opleiding dien je minimaal een afgeronde MBO-niveau 4 of HAVO-opleiding te hebben afgerond. Heb je een wat ouder diploma en twijfel je aan het niveau, neem gerust contact op met onze studieadviseur (0418-51 57 82).

Download hier de vragen voor toelating.

Download het examenreglement.

Je ontvangt het diploma van deze opleiding bij:

 • een voldoende voor het portfolio met de huiswerkopdrachten
 • het volgen van de opleidingsweekenden
 • een voldoende voor het examen theorie en praktijk
 • het voldoen aan de aanwezigheidsplicht (max. 2 lesdagen gemist per module) 
 • het voldoen van de betalingsverplichting

Lees hier de verhalen van oud-studenten van deze opleiding die een eigen praktijk zijn gestart:

Michelle Tukker

Elma van der Salm

Stap-budget: €1.000,- subsidie op je opleiding

Een opleiding volgen is vaak een flinke investering. De overheid ondersteunt je hierin met de nieuwe STAP-subsidie. Lees hier meer informatie over het STAP-budget.

Let op: Ben je ondernemer of ZZP-er? Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten nog (deels) fiscaal aftrekbaar! Lees meer.

Samenwerking UWV

Heb je momenteel een AG-, ZW- of WW-uitkering en kom je misschien in aanmerking voor een opleidingstraject voor een beter arbeidsperspectief? Informeer dan bij het UWV naar je mogelijkheden voor een eventuele vergoeding van deze opleiding. Of neem contact op met onze studiecoach Jolien Mahler op 0418-515782. Zij kan je meer vertellen over onze goede samenwerking met het UWV.