Docent

Lia Goossens

“Als docent inspireer ik zowel studenten als mijzelf in verbinding uit te dagen om SPOENCK te leven en coachen.”

Waarom ben je docent geworden?

Als docent inspireer ik zowel studenten als mijzelf in verbinding uit te dagen om SPOENCK te leven en coachen. SPOENCK is het woord dat Pippi Langkous verzon voor alles waarvan ze nog niet wist wat het was. Ze verstond de kunst om steeds weer een nieuwe perceptie op het leven te krijgen door elke dag weer met een open nieuwsgierige houding te ontdekken. Door haar optimistische houding beschikte ze over een sterke krachtbron voor interne vitaliteit en had hiermee ook een weergaloze aantrekkingskracht op andere mensen.

Wat inspireert jou om les te geven?

Als docent zal ik je uitnodigen, trainen en coachen om op een Speelse, Originele, Eigenzinnige, Nieuwsgierige, Creatieve, Kleurrijke (SPOENCK) manier je (coachende) leven naar je eigen zin in te richten.

Wat betekent vitaal leven voor jou?

Vitaal leven betekent voor mij leven vanuit mijn passie, mijn talenten en daar richting aan te geven door te doen waar bij mij 'de lamp van aan gaat.' Dat wat zo bij mijn kern hoort laten stralen.

Waarom past Sonnevelt bij jou?

Sonnevelt Opleidingen past als een warme jas omdat deze alle mensen op een persoonlijke wijze respectvol en zorgvuldig wil uitdagen om hun talenten en kwaliteiten volledig tot hun recht te laten komen. Wil je “SPOENCKEN?” Wees welkom!

Mijn achtergrond

Mijn opleidingen tot maatschappelijk werker, therapeut, trainer en coach brachten mij uiteindelijk tot mijn huidige job van international NLP-trainer. Binnen mijn opleiding hiertoe heb ik Pippi Langkous bestudeerd en gemodelleerd, zodat ik haar “state of mind” kan overdragen.

Mijn vakgebied

Mijn vakgebied is een combinatie van doceren, trainen en coachen, waarbij de visie en uitgangspunten van NLP  de rode draad vormen. Dit doe ik als freelancer. Mijn werkwijze: lichtheid in diepgang.