Docent

Rolien Dijksterhuis

“Jongeren boeien me, omdat ze zo de twee kanten van het leven laten zien, het kind zijn en de (groei naar) volwassenheid. ”

Liefde voor mensen

Jongeren hebben mijn hart. Ooit ben ik begonnen als docent natuurkunde en scheikunde, maar al snel kwam ik erachter dat het menselijke aspect van lesgeven voor mij belangrijker is dan de inhoud. Ik geniet van het contact met jongeren, de diepe gesprekken die we samen kunnen voeren. Jongeren boeien me, omdat ze zo de twee kanten van het leven laten zien, het kind zijn en de (groei naar) volwassenheid. Een balans die continu heen en weer gaat en dat is waar ik er voor ze wil zijn. Ik wil ze helpen om volwassen te worden en daarmee ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Dit doe ik door te spiegelen en door te vragen. Met mijn vriendelijke directheid mag ik vaak aanraken wat verborgen is en door mijn liefde voor mensen, mag ik jongeren meenemen op een pad die ze soms best eng en spannend vinden.

Op zijnsniveau durven leven

Vitaal leven betekent voor mij dat je jezelf zo leert kennen en waarderen dat je op zijnsniveau je leven durft te leven. Dat je weet waar je goed in bent, maar ook waar je zwakheden liggen en dat je daarin mild en liefdevol naar jezelf durft te zijn. Mijns inziens boor je daarmee een kracht bij jezelf aan die verder gaat dan zelfkennis, het gaat over jouw grond en jouw plek in deze wereld. Als je deze daadwerkelijk durft in te nemen kom je tot doel.

Grote rol voor bewustwordingsproces

Als ik kijk naar hoe Sonnevelt werkt, dan zie ik een organisatie die oog heeft voor zijn medewerkers, maar ook voor de mensen die via hen een opleiding volgen. Binnen de opleidingen gaat het verder dan het aanleren van theorieën en vaardigheden. Door als belangrijk aspect mee te nemen dat ieder mens zich vanuit zijn eigen ik mag ontwikkelen en dat het bewustwordingsproces een grote rol krijgt binnen de opleidingen, pas ik goed  bij Sonnevelt. Mijn insteek is altijd dat mensen eerst zichzelf in beeld mogen gaan krijgen en aan de slag mogen met wie zij zijn en hoe zich dat verhoudt in de relatie met een ander.

Mijn achtergrond en vakgebied

Zoals al gezegd ben ik ooit begonnen als docent in het VO. Met heel veel plezier geeft ik daar nog steeds af en toe op interimbasis les.  In 2008 ben ik begonnen aan de opleiding tot synergetisch registertrainer en coach. Een opleiding die zich vooral richt op het onderwijs. Daarmee heb ik geleerd om vanuit contextueel en systemisch oogpunt naar jongeren en volwassenen te kijken en hen van daaruit te begeleiden.

Nu heb ik al een heel aantal jaren mijn eigen Bureau Lumen CT. Ik focus me hierbij vooral op het onderwijs. Ik begeleid jongeren aan huis die op enig moment in hun leven vastlopen, maar ben ook actief op scholen als trainer/coach voor docenten omtrent persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, mentoraat, verbindende communicatie etc.

Publicaties

  • Dijksterhuis R. en Kollen T. (2018) Onderwijsvuur – met energie en plezier voor de klas , Onderwijs van Nu
  • Dijksterhuis R. en Terpstra K. (2020) De zeven kwaliteiten van de meesterlijke docent - Hoe je leerlingen met plezier aan het werk krijgt , Onderwijs van Nu