Teamleider en coach binnen de zorg en hulpverlening

Jamie Bex

Werken als stress-, burn-out- en gelukscoach bij een zorgorganisatie

Jamie Bex (43) werkt al sinds 1995 in de zorg en hulpverlening. Vorig jaar besloot zij bij Sonnevelt de opleidingen Stress- en Burn-out Coach en Gelukscoach* te volgen. En met succes. Niet alleen heeft zij inmiddels een goedlopende eigen praktijk, maar ook een vaste baan als teamleider en coach in het maatschappelijk- en welzijnswerk. Binnen die organisatie coacht zij medewerkers onder meer op werkbalans en -geluk, zet in op burn-out preventie en begeleidt verzuim- en vooral hersteltrajecten. Een gesprek met Jamie over haar drijfveren en ervaringen als stress-, burn-out- en gelukscoach binnen de zorg- en hulpverlening. 

Waarom ben je de opleiding Stress en Burn-out Coach gestart?

“Ik werk al 25 jaar in de zorg en hulpverlening, waarvan de laatste jaren als teamcoördinator en coach. Vanuit die rol voer ik veel coachgesprekken met medewerkers die op het werk uit balans zijn geraakt. In die gesprekken neem ik mijn eigen ervaringen mee, want ik ben zelf een aantal keren lange tijd uit de running geweest. Twee keer vanwege een burn-out en één keer door een bore-out. Gelukkig ben ik al een flink aantal jaren helemaal in balans. Maar ik had indertijd graag een coach gehad die even met me was meegelopen en had meegedacht.

Om mijn eigen werkgeluk te volgen en te doen waar ik energie van krijg, besloot ik de opleidingen Stress- en Burn-out Coach en Gelukscoach te doen. Mijn hart ligt bij het in beweging brengen van medewerkers in de zorg en welzijn. Door coachgesprekken te voeren over werkgeluk, hen te begeleiden bij het (her)vinden van de balans, werken aan persoonlijk leiderschap, veerkracht, ontwikkeling en groei.”

Waarom is je keuze op Sonnevelt gevallen?

“Ik kwam Albert Sonnevelt tegen bij de podcasts die ik beluister en ben hem toen gaan volgen. Wat mij opviel is dat hij zaken niet nodeloos ingewikkeld maakt. Het is erg mensgericht wat de informatie goed behapbaar maakt en dat spreekt mij aan.”

Wat hebben de opleidingen je (persoonlijk) gebracht?

“Ik heb goede handvatten gekregen om gestructureerde coachgesprekken te voeren. Bovendien heb ik veel kennis opgedaan. Over onder andere burn-out, hoe je brein werkt en hoe je duurzaam geluk bevordert. Geluk is immers geen knop die je aanzet. Ik ken nu de theorie achter het verhaal.

Zelf heb ik twee keer een burn-out gehad en de opleidingen bevestigen dat ik instinctief goed heb gehandeld. Ik weet wat ik nodig heb om in balans te blijven en ook waar mijn valkuilen liggen. En die bewustwording, dat inzicht in jezelf, is voor mij een stukje preventie. Het is mooi om dat te zien.”

Na het voltooien van je opleidingen bij Sonnevelt ben je binnen de zorg en hulpverlening blijven werken. Daarnaast ben je een eigen praktijk gestart. Is dat een bewuste keuze?

“Ik zou het niet anders willen. De combinatie zorgt dat ik met plezier werk. Mijn werkzaamheden liggen in elkaars verlengde en overlappen elkaar deels. Zo richt ik me in mijn coaching in eerste instantie op medewerkers in de zorg- en hulpverlening. Het is de branche die ik goed ken en waarin ik al jaren werk als coach en teamcoördinator.

Op de werkvloer speelt het in balans houden van het team evenals het vroegtijdig signaleren van een burn- of bore-out bij medewerkers een grote rol. In mijn praktijk voor burn-out (preventie), loopbaan en werkgeluk begeleid ik daarentegen mensen die uit zichzelf bij mij aankloppen voor hulp. Zij zoeken onder andere naar (meer) balans, werkgeluk en willen veerkrachtiger in het leven staan.”

Wat is het grootste verschil tussen coachen vanuit je eigen praktijk en binnen een zorgorganisatie?

“Op de werkvloer ben ik behalve coach ook leidinggevende en daar is de relatie met de medewerkers ook op gebaseerd. Dus je krijgt te maken met wat iemand je wel en niet wil vertellen. Daarnaast heb ik te maken met medewerkers die overbelast (dreigen te) raken, uitvallen en thuis komen te zitten. Zij moeten vervolgens stappen zetten naar herstel, omdat de werkgever wil dat zij weer aan het werk gaan. In die coachgesprekken is werk dus het vertrekpunt. De mensen die in mijn praktijk komen, nemen zelf de lead. Zij kloppen bij mij aan, omdat zij merken dat het niet meer gaat. Zij zijn dus intrinsiek gemotiveerd en willen graag met zichzelf aan de slag. Hier is de cliënt het uitgangspunt en ligt de focus op het persoonlijke proces.”

Waaruit haal je voldoening als coach binnen een zorgorganisatie?

“Ik geloof dat je personeel het grootste goed is van je organisatie. De motor waarop het draait. En daar moet je oog voor hebben. Ik streef naar persoonlijk en laagdrempelig contact zodat je continu lijntjes met de medewerkers hebt. Daardoor is het mogelijk vroegtijdig zaken te signaleren. Bijvoorbeeld of iemand nog werkgeluk ervaart of op weg is naar een burn-out. Dus burn-out preventie en uitval voorkomen spelen een essentiële rol in wat ik doe. Medewerkers begeleiden hun energie te (her)vinden in de dingen die ze doen.”  

En wat maakt je werk als coach binnen een zorgorganisatie soms moeilijk?

“Op mijn werk ben ik onderdeel van een groter geheel. Daar heb ik te maken met onder andere de belangen van de organisatie en ook de wet Poortwachter, die langdurig verzuim moet tegengaan. Dat kan best ingewikkeld zijn.”

Jamie Bex Stress en burn-out coach eigen praktijk

Zou elke organisatie een stress- en burn-out coach moeten overwegen?

“Kijk je naar de zorg en het onderwijs die kennen de meeste uitval, maar worden het minst gefaciliteerd. De medewerkers uit die sectoren komen nu pas bij een coach als het te laat is. Dat is jammer, want preventief valt er nog veel winst te halen. Zo is het belang van voldoende bewegen en gezond eten, het fysieke stuk, goed bekend. Maar aandacht besteden aan het mentale deel blijft achter. Daarnaast is het goed dat medewerkers in de zorg en het onderwijs zelf ook leiderschap nemen. Dus niet in de wachtstand schieten, maar investeren in hoe zij mentaal en fysiek in balans blijven.

En dat vind ik ook het fijne van Sonnevelt. Daar wordt gewerkt met de vitaliteitspiramide. Eigenlijk het kloppende hart van de opleiding. Het gaat uit van hoe je fysiek én mentaal vitaal blijft. Overall is daar echter nog weinig oog voor. Ik hoop dat ik onderdeel mag uitmaken van de beweging die dat in gang zet.”  

En hoe zie je de toekomst? Heb je nog specifiek plannen?

“Ik ga binnenkort een 4-daagse cursus Slaapcoach doen. Dat onderwerp heb ik altijd al interessant gevonden. Wanneer je uit balans bent slaap je slecht en omgekeerd geldt dat ook. Daarnaast wil ik graag trainingen gaan geven op mijn werk en in mijn praktijk. Bijvoorbeeld over werken aan mentaal in balans zijn of een gelukscursus.”

Heb je nog tips?

“Het is voor teamleiders en HR-professionals goed om theoretische kennis op te doen over burn-out, positieve psychologie en werkgeluk. Die kennis kun je inzetten om vroegtijdige signalen van een burn- of bore-out te signaleren. Daardoor ga je veel meer preventief aan de slag. Hoe blijf je in balans? Hoe hou je plezier in je werk en ook: doe je eigenlijk nog wel waar je gelukkig van wordt?”

* De opleiding Gelukscoach wordt niet meer aangeboden. Hiervoor in de plaats hebben we een nieuwe vierdaagse (nascholings)cursus Coachen op positief denken ontwikkeld.