Wettelijke verplichtingen eigen praktijk

Als je van plan bent om een eigen coachpraktijk te starten, dan krijg je te maken met een aantal wettelijke verplichtingen. Hieronder sommen we ze op:

Zo moet je een zorgvuldige administratie voeren. Je krijgt te maken met vaak zeer persoonlijke gegevens van cliënten. Hoe je met deze gegevens moet omgaan is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hier meer informatie over de AVG.

Als zorgverlener in de complementaire zorg kun je in aanmerking komen voor BTW-vrijstelling. Je moet hiervoor voldoen aan dezelfde eisen als een zorgverlener in de reguliere zorg. Hoewel dat in de praktijk vaak niet meevalt, kan het de moeite waard zijn om BTW-vrijstelling aan te vragen. Ga naar deze site voor meer informatie: BTW-vrijstelling.

Ben je al zzp-er of ben je van plan om dat na het behalen van je Sonnevelt diploma te worden en ga je aan de slag voor een opdrachtgever, dan krijg je te maken met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (WDBA). De wet is bedoeld om te bepalen of er toch geen sprake is van loondienst. Opdrachtnemer en opdrachtgever moeten kunnen aantonen acties te hebben ondernomen om aan de eisen van de wet te voldoen. Informeer jezelf goed via WDBA.

Als je als zorgverlener werkt of gaat werken, ben je gehouden aan de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ). Deze wet is sinds 1 januari 2017 van kracht en is bedoeld om te zorgen voor meer openheid en het bespreken van ongewenste gebeurtenissen in de (complementaire) zorg. De belangrijkste eisen van de WKKGZ zijn het hebben van een klachtenprocedure en een klachtenfunctionaris. Ook moet je zijn aangesloten bij een door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beoordeelde geschillencommissie (door je aan te sluiten bij een beroepsvereniging voldoe je meestal aan de voorwaarden). Het is belangrijk zelf goed te informeren of de WKKGZ voor jou van toepassing is en wat je hiervoor moet regelen. Voor meer informatie verwijzen we naar de informatie van de Rijksoverheid. Om te zien of je inderdaad onder de WKKGZ valt, kun je de zelftest doen.

NB: In (de meeste van) onze opleidingen werk je met proefcliënten. Meld altijd vooraf aan je proefcliënt(en) dat je nog in opleiding bent en zodoende nog niet voldoet aan de voorwaarden van de WKKGZ maar opereert onder supervisie van een docent. Je mag nooit geld vragen aan proefcliënten, tenzij je al voldoet aan de voorwaarden vanuit de WKKGZ.

Als je valt onder de WKKGZ, dan is, per 1 januari 2022, ook de WTZA op jouw dienstverlening van toepassing. In de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA) zijn de toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders vastgelegd, waaronder een meldplicht. Hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder.

Informeer jezelf over deze wet bijvoorbeeld via de websites van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Kamer van Koophandel.