Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Accreditaties

Systeemaccreditatie door SNRO

Het soort opleidingen dat wij als Sonnevelt aanbieden, heet post-initieel beroepsonderwijs. Het toetsen en waarborgen van de kwaliteit van post-initieel beroepsonderwijs wordt uitgevoerd door Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) en door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. Voor haar beoordeling van zowel onderwijs als van de organisatie van opleidingen hanteert de SNRO dezelfde criteria als de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO houdt toezicht op de kwaliteit van onderwijs van Nederlandse en Belgische Hogescholen en Universiteiten​. Het CPION toetst alleen de opleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis. 

Sonnevelt is als instituut geaccrediteerd door de SNRO, dit heet een systeemaccreditatie. Een SNRO systeemaccreditatie monitort  onze structurele kwaliteitsprocessen en geeft studenten, beroepsverenigingen en verzekeraars zekerheid over de kwaliteit en het niveau van onze opleidingen en onze na- en bijscholing.

De SNRO houdt toezicht op:

  1. Onze visie op onderwijs en hoe wij deze realiseren.
  2. Het HBO-niveau van ons onderwijs.
  3. Hoe wij structureel onze kwaliteit verbeteren.

Beroepsverenigingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg eisen steeds vaker een diploma dat door de SNRO is erkend. Door onze systeemaccreditatie voldoe je als student aan deze basiseis, mits je ook een MBO-4 vooropleiding hebt genoten. Studenten die starten met een opleiding (en slagen voor het examen), ontvangen een diploma waarop de SNRO accreditatie is vermeld (geldt vanaf het najaar van 2017).

Opleidingsaccreditaties

Een aantal van onze opleidingen is aanvullend geaccrediteerd door (1 van) de volgende instanties:

  • BGN: Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
  • KABIZ: Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg
  • KNOV: Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
  • BLCN: Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland

Bekijk de video voor meer informatie over onze kwaliteit en de waarde van een Sonnevelt diploma >>