Beroepsverenigingen | Sonnevelt Opleidingen

Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen behartigen de belangen van leden. Een beroepsvereniging zorgt voor meer bekendheid van een bepaald beroep, beoordeelt de kwaliteit van een opleiding, onderhoudt contacten met verzekeraars, zorgt voor nascholing etc. In het complementaire zorgveld zijn veel verschillende beroepsverenigingen en kan het lastig zijn om een passende vereniging te vinden. Als je van plan bent om met je diploma van Sonnevelt een eigen praktijk te beginnen, is het verstandig om voordat je je diploma hebt behaald al informatie in te winnen over de eisen van de beroepsvereniging van je keuze. Als het voor jou belangrijk is dat je cliënten in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding, let dan bij je keuze vooral op de contacten die een beroepsvereniging heeft met verzekeraars.

Waar je ook op moet letten is of je beroepsvereniging bij een door de inspectie van de volksgezondheid beoordeelde geschillencommissie is aangesloten. Deze eis komt voort uit de Wet Kwaliteit Klacht Geschillen Zorg (WKKGZ). Meer informatie over WKKGZ.

Lidmaatschap heeft meerdere voordelen:

  • Cliënten hebben de mogelijkheid om de kosten geheel of gedeeltelijk terug te vragen van hun ziektekostenverzekeraar, afhankelijk van hun polis. Vergoedingen worden alleen verstrekt uit de aanvullende ziektekostenverzekering.
  • Collectieve ziektekostenverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aansluiting geschillencommissie (wettelijk verplicht). 
  • Na- en bijscholingsaanbod.
  • Contact met vakgenoten.

Veel beroepsverenigingen stellen aanvullende eisen:

  • Bij het merendeel van de beroepsverenigingen is een diploma Medische en/of Psychosociale Basiskennis vereist om lid te kunnen worden.
  • Daarnaast stellen beroepsverenigingen eisen aan het aantal studiepunten (EC's) dat je hebt behaald en moet je jaarlijks een vast aantal studiepunten aan bijscholing volgen.

​​Lid worden is geen verplichting. Misschien volg je bij ons je opleiding uit persoonlijke interesse of voor je eigen ontwikkeling, dan is aansluiten bij een beroepsvereniging niet op jou van toepassing. Ook staat het je altijd vrij om mensen te begeleiden, oftewel je beroep uit te oefenen, zonder dat je bent aangesloten bij een beroepsvereniging. Let er wel op dat je aan de eisen van de WKKGZ voldoet. Meer informatie over WKKGZ.

Beroepsverenigingen

Hieronder zie je de verschillende logo’s van beroepsverenigingen. Als je op een logo klikt, verschijnt een lijst met onze opleidingen die door die vereniging worden erkend. Als je op de link onder het logo klikt, kom je direct op de website van de vereniging.