Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen behartigen de belangen van leden. Een beroepsvereniging zorgt voor meer bekendheid van een bepaald beroep, beoordeelt de kwaliteit van een opleiding en onderhoudt contacten met verzekeraars. In het complementaire zorgveld zijn veel verschillende beroepsverenigingen en kan het lastig zijn om een passende vereniging te vinden. 

​​Lid worden is geen verplichting, want misschien volg je bij ons je opleiding uit persoonlijke interesse of voor je eigen ontwikkeling, dan is aansluiten bij een beroepsvereniging niet op jou van toepassing. Ook staat het je altijd vrij om mensen te begeleiden, oftewel je beroep uit te oefenen, zonder dat je bent aangesloten bij een beroepsvereniging. 

Voordelen lidmaatschap

Mogelijke voordelen van een lidmaatschap bij een beroepsvereniging zijn:

  • Collectieve ziektekostenverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aansluiting geschillencommissie (WKKGZ; zie ook wettelijke verplichtingen). 
  • Cliënten kunnen de kosten voor begeleiding geheel of gedeeltelijk terugkrijgen van hun ziektekostenverzekeraar. Vergoedingen worden alleen verstrekt uit de aanvullende ziektekostenverzekering.
  • De kosten voor een leefstijlcoach kunnen ook uit de basisverzekering worden vergoed. 
  • Eventuele vrijstelling van het betalen van btw over je diensten.
  • Na- en bijscholingsaanbod.
  • Contact met vakgenoten.
Vraag bij jouw beroepsvereniging na wat zij bieden. 

Voorwaarden voor lidmaatschap

Beroepsverenigingen eisen steeds vaker een diploma dat door de SNRO is erkend. Door onze systeemaccreditatie voldoe je als student altijd aan deze basiseis, mits je ook een MBO-4 vooropleiding hebt genoten. Naast de SNRO accreditatie vragen sommige beroepsverenigingen ook om aanvullende accreditaties.

Veel beroepsverenigingen stellen aanvullende eisen mbt:

Als het voor jou belangrijk is dat je cliënten in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding, let dan bij je keuze vooral op de contacten die een beroepsvereniging heeft met verzekeraars. Waar je ook op moet letten is of je beroepsvereniging bij een door de inspectie van de volksgezondheid beoordeelde geschillencommissie is aangesloten. Deze eis komt voort uit de Wet Kwaliteit Klacht Geschillen Zorg (WKKGZ). Meer informatie over WKKGZ.

Kun of wil je (nog) geen lid worden van een beroepsvereniging maar wil je wel cliënten begeleiden, dan zijn er ook andere opties om aan de eisen van de WKKGZ te voldoen. Zie bijvoorbeeld https://nibig.nl/wkkgz. Dit alternatief is bedoeld om je te informeren. Het betekent in geen geval dat wij dit alternatief sponsoren of kunnen instaan voor de kwaliteit ervan.

Accrediterende instanties

De opleidingen van Sonnevelt zijn geaccrediteerd door 4 accrediterende instanties. Deze accreditaties zorgen ervoor dat je je bij veel beroepsverenigingen kunt aansluiten. Kijk bij de opleiding van je keuze wat je mogelijkheden zijn.

Bekijk de video over onze kwaliteit en de waarde van een Sonnevelt diploma voor meer informatie>>