Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen behartigen de belangen van leden. Een beroepsvereniging zorgt voor meer bekendheid van een bepaald beroep, geeft richtlijnen voor de kwaliteit van een bepaald beroep of beroepsgroep en onderhoudt contacten met verzekeraars. In het complementaire zorgveld zijn veel verschillende beroepsverenigingen en is het soms lastig om een passende vereniging te vinden. Beroepsverenigingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg eisen steeds vaker een diploma dat door de SNRO is erkend. Door onze systeemaccreditatie voldoe je als student aan deze basiseis.

Koepels van beroepsverenigingen

De meeste beroepsverenigingen zijn aangesloten bij een koepel van beroepsverenigingen. Op de websites van de koepels vind je de lijsten van de bij hen aangesloten beroepsverenigingen:

 • NIBIG – Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg
 • RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
 • NVAZ – Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders
 • NAP – Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
 • KAB – Koepel Alternatieve Behandelwijzen

Mogelijke voordelen lidmaatschap                         

 • Na- en bijscholingsaanbod.
 • Contact met vakgenoten.
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering en/of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een geschillencommissie (dit is verplicht in het kader van de WKKGZ). 
 • Cliënten kunnen de kosten voor begeleiding geheel of gedeeltelijk terugkrijgen van hun ziektekostenverzekeraar. Vergoedingen worden alleen verstrekt uit de aanvullende ziektekostenverzekering. NB: De kosten voor een leefstijlcoach kunnen ook uit de basisverzekering worden vergoed.
 • Eventuele vrijstelling van het betalen van btw over je diensten.

Vraag bij jouw beroepsvereniging na wat zij bieden.

Aanvullende eisen voor lidmaatschap beroepsvereniging

Veel beroepsverenigingen stellen aanvullende eisen m.b.t.:

Als je van plan bent om je aan te sluiten bij een beroepsvereniging informeer dan bij de beroepsvereniging van je keuze naar de eventuele aanvullende eisen die zij aan jou stellen om lid te mogen worden. 

Als het voor jou belangrijk is dat je cliënten in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding, let dan bij je keuze vooral op de contacten die een beroepsvereniging heeft met verzekeraars. En weet dat je voor vergoeding als coach meestal in het bezit moet zijn van een diploma Medische Basiskennis of PsychoSociale basiskennis.

Waar je ook op moet letten, is of de beroepsvereniging van jouw keuze bij een door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beoordeelde geschillencommissie is aangesloten. Deze eis komt voort uit de Wet Kwaliteit Klacht Geschillen Zorg (WKKGZ). De wet is sinds 1 januari 2017 van kracht en is bedoeld om te zorgen voor meer openheid en het bespreken van ongewenste gebeurtenissen in de (complementaire) zorg. Zie ook Wettelijke verplichtingen.

Lid worden is geen verplichting

Misschien volg je bij ons je opleiding uit persoonlijke interesse of voor je eigen ontwikkeling, dan is aansluiten bij een beroepsvereniging niet op jou van toepassing. Ook staat het je altijd vrij om mensen te begeleiden, oftewel je beroep uit te oefenen, zonder dat je bent aangesloten bij een beroepsvereniging. Zorg er wel voor dat je zeker weet of je aan de eisen van de WKKGZ moet voldoen, zie ook Wettelijke verplichtingen.

Accrediterende instanties

De opleidingen van Sonnevelt zijn geaccrediteerd door 4 accrediterende instanties. Deze accreditaties zorgen ervoor dat je je bij veel beroepsverenigingen kunt aansluiten. Kijk bij de opleiding van je keuze wat je mogelijkheden zijn.

Bekijk de video over onze kwaliteit en de waarde van een Sonnevelt diploma voor meer informatie>>