Beroepsverenigingen | Sonnevelt Opleidingen

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen behartigen de belangen van leden. Een beroepsvereniging zorgt voor meer bekendheid van een bepaald beroep, beoordeelt de kwaliteit van een opleiding en onderhoudt contacten met verzekeraars. In het complementaire zorgveld zijn veel verschillende beroepsverenigingen en kan het lastig zijn om een passende vereniging te vinden. Beroepsverenigingen eisen steeds vaker een diploma dat door de SNRO is erkend. Door onze systeemaccreditatie voldoe je als student altijd aan deze basiseis. Als je van plan bent om met je diploma van Sonnevelt een eigen praktijk te beginnen, informeer dan bij de beroepsvereniging van je keuze naar eventuele aanvullende eisen. Als het voor jou belangrijk is dat je cliënten in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding, let dan bij je keuze vooral op de contacten die een beroepsvereniging heeft met verzekeraars.

Waar je ook op moet letten is of je beroepsvereniging bij een door de inspectie van de volksgezondheid beoordeelde geschillencommissie is aangesloten. Deze eis komt voort uit de Wet Kwaliteit Klacht Geschillen Zorg (WKKGZ). Meer informatie over WKKGZ.

Lidmaatschap heeft meerdere voordelen:

 • Cliënten hebben de mogelijkheid om de kosten geheel of gedeeltelijk terug te vragen van hun ziektekostenverzekeraar, afhankelijk van hun polis. Vergoedingen worden alleen verstrekt uit de aanvullende ziektekostenverzekering.
 • Collectieve ziektekostenverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aansluiting geschillencommissie (wettelijk verplicht). 
 • Na- en bijscholingsaanbod.
 • Contact met vakgenoten.

Veel beroepsverenigingen stellen aanvullende eisen:

 • Bij een aantal beroepsverenigingen is een diploma Medische en/of Psychosociale Basiskennis vereist om lid te kunnen worden.
 • Daarnaast stellen beroepsverenigingen eisen aan het aantal studiepunten (EC's) dat je hebt behaald en moet je jaarlijks een vast aantal studiepunten aan bijscholing volgen.

​​Lid worden is geen verplichting. Misschien volg je bij ons je opleiding uit persoonlijke interesse of voor je eigen ontwikkeling, dan is aansluiten bij een beroepsvereniging niet op jou van toepassing. Ook staat het je altijd vrij om mensen te begeleiden, oftewel je beroep uit te oefenen, zonder dat je bent aangesloten bij een beroepsvereniging. Let er wel op dat je aan de eisen van de WKKGZ voldoet. Kun of wil je (nog) geen lid worden van een beroepsvereniging dan zijn er ook andere opties om aan de eisen van de WKKGZ te voldoen. Zie bijvoorbeeld https://nibig.nl/wkkgz. Dit alternatief is bedoeld om je te informeren. Het betekent in geen geval dat wij dit alternatief sponsoren of kunnen instaan voor de kwaliteit ervan.

Geaccrediteerde opleidingen

 • Basis Coach: SNRO
 • Energetisch Therapeut: SNRO, VIV, BATC (deelaccreditatie)
 • Gelukscoach: SNRO
 • Jongerencoach: SNRO, BATC (deelaccreditatie)
 • Kindercoach: SNRO, Adiona, BATC (deelaccreditatie)
 • Leefstijlcoach: SNRO, BLCN
 • Levenscoach: SNRO, VIV, BATC (deelaccreditatie)
 • Mental Coach: SNRO, BGN, BATC (deelaccreditatie)
 • Relatiecoach: SNRO, BATC (deelaccreditatie)
 • Seniorencoach: SNRO, BATC (deelaccreditatie)
 • Stervensbegeleider: SNRO, V&VN
 • Stress- en Burn-out Coach:SNRO,  BATC (deelaccreditatie)
 • Beweegcoach: SNRO
 • Je Lichaam als Kompas: SNRO
 • Gewichtsconsulent: SNRO, BGN, BATC (deelaccreditatie)
 • Natuurvoedingsadviseur: SNRO, BATC (deelaccreditatie)
 • Trainer Hormoonfactor: SNRO, NWP, MBOG (12 punten), KNOV (16 punten), BATC (deelaccreditatie)

Lees meer over de SNRO  

Webinar

Hoe zit dat nou precies met beroepsverenigingen, accreditaties en vergoedingen? Voor veel mensen is dit niet duidelijk. Onze kwaliteitsmanager Louise Verbeek legt het uit in dit webinar.