Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Keurmerken en Registraties

SNRO

Sonnevelt is als instituut geaccrediteerd door de SNRO, dit heet een systeemaccreditatie. Een SNRO-systeemaccreditatie monitort onze structurele kwaliteitsprocessen en geeft studenten, beroepsverenigingen en verzekeraars zekerheid over de kwaliteit en het niveau van onze opleidingen en onze na- en bijscholing. De SNRO houdt toezicht op:

  1. Onze visie op onderwijs en hoe wij deze realiseren.
  2. Het HBO-niveau van ons onderwijs.
  3. Hoe wij structureel onze kwaliteit verbeteren.

Opleidingen worden afgerond met een diploma waarop de SNRO-accreditatie is vermeld. Lees meer over accreditaties.

SNRO systeemaccreditatie

NRTO

Sonnevelt is in het bezit van het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning van kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt en geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor Sonnevelt. Bekijk de animatie.

Wij conformeren ons aan de aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode. Ook is Sonnevelt via de NRTO aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een student een klacht heeft. Komen we daar samen niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan deze onafhankelijke geschillencommissie.

Video NRTO

CRKBO - registratie

Sonnevelt is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register zijn onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Door deze registratie kunnen wij onze opleidingen zonder btw aanbieden. Meer informatie over BTW-vrijstelling vind je onder Wettelijke Verplichtingen.

Bekijk de video over onze kwaliteit en de waarde van een Sonnevelt diploma voor meer informatie>>