Keurmerken van Sonnevelt Opleidingen

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Keurmerken

SNRO

Onze opleidingen worden beoordeeld door de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO). De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO combineert specifieke kennis van het veld met know how en ervaring van kwaliteitsborging. Accreditatietrajecten richten zich dan ook niet alleen op beoordeling (‘quality assurance’), maar ook op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit (‘quality enhancement’). SNRO-geaccrediteerde opleidingen worden erkend door alle beroepsverenigingen in de complementaire zorg. Sonnevelt is als instituut geaccrediteerd door de SNRO, dit heet een systeemaccreditatie. Lees meer over accreditaties.

SNRO systeemaccreditatie

NRTO

Sonnevelt is in het bezit van het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning van kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt en geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor Sonnevelt.

Wij conformeren ons aan de aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode. Ook is Sonnevelt via de NRTO aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een student een klacht heeft. Komen we daar samen niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan deze onafhankelijke geschillencommissie.

Video NRTO

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) bestaat o.a. uit een Register Instellingen. Hierin staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) hanteert, wat betreft regels omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleidingen en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

Via het CRKBO kunnen docenten en (complementaire) zorgverleners ook een beoordeling voor BTW-vrijstelling laten doen. Meer informatie over BTW-vrijstelling vind je onder Wettelijke Verplichtingen.