Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Onderwijs in Nederland

Onderwijs in Nederland bestaat uit initieel en post-initieel onderwijs. 

  • Initieel onderwijs wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs. In de praktijk is dit al het onderwijs dat je volgt vanaf het moment dat je leerplichtig bent tot het moment dat je de arbeidsmarkt opgaat. Het ministerie van Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het initiële onderwijs. Dit toezicht wordt in opdracht van het ministerie uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Initieel onderwijs is dan NVAO-geaccrediteerd. 
  • Het onderwijs dat later kan worden gevolgd als uitbreiding hierop wordt post-initieel onderwijs genoemd. Post-initieel onderwijs is onderwijs voor volwassenen dat niet wordt gesubsidieerd en waar het ministerie van Onderwijs geen toezicht op houdt. 
Het soort opleidingen dat Sonnevelt aanbiedt, valt onder post-initieel beroepsonderwijs. Het toetsen en waarborgen van de kwaliteit van post-initieel beroepsonderwijs in de complementaire zorg wordt uitgevoerd door Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO). 

Meer informatie over accreditaties.