Onderwijs in Nederland | Sonnevelt Opleidingen

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Onderwijs in Nederland

Onderwijs in Nederland bestaat uit initieel en post-initieel onderwijs:

  • Initieel onderwijs wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs. In de praktijk is dit al het onderwijs dat je volgt zolang de leerplichtwet van toepassing is en daarna voor het onderwijs aan een HBO-instelling of een Universiteit. De leerplichtwet geldt voor ieder kind tot en met het 18e levensjaar. Het Ministerie van Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het initiële onderwijs. Dit toezicht wordt in opdracht van het ministerie uitgevoerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Initieel onderwijs is dan NVAO-geaccrediteerd. 
  • Post-initieel onderwijs is onderwijs voor volwassenen dat niet wordt gesubsidieerd en waar het Ministerie van Onderwijs geen toezicht op houdt. De kwaliteit van post-initieel onderwijs in het complementaire zorgveld wordt gewaarborgd door de Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) die dezelfde normen als de NVAO hanteert. Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) toetst alleen de opleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis. Beroepsverenigingen beoordelen vooral de inhoud van opleidingen die opleiden tot het beroep waar de vereniging de belangen van behartigt. Meer informatie over accreditaties.