Wettelijke Verplichtingen | Sonnevelt Opleidingen

Welke opleiding past bij jou?

Doe de studiekeuzetest!

Wettelijke Verplichtingen

WKKGZ

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ) ingevoerd. De wet moet zorgen voor meer openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen in de (complementaire) zorg. Je kunt onze opleiding volgen om verschillende redenen: omdat je je persoonlijk wilt ontwikkelen, je meer verdieping of bijscholing zoekt passend bij je huidige baan of omdat je een eigen praktijk wilt starten (of al hebt). In het laatste geval ben je zorgverlener en is de WKKGZ voor jou van toepassing.

Volg je bij ons een opleiding die opleidt tot coach, masseur of therapeut en je start daarmee een eigen praktijk dan ben je zorgverlener in de complementaire zorg en moet je voldoen aan de wettelijke eisen van de WKKGZ. De belangrijkste eisen zijn het hebben van een klachtenprocedure en een klachtenfunctionaris. Ook moet je zijn aangesloten bij een door de inspectie van de volksgezondheid beoordeelde geschillencommissie. Door je aan te sluiten bij een beroepsvereniging voldoe je meestal aan de voorwaarden. Vraag dit na bij de beroepsvereniging van je keuze. Meer informatie over beroepsverenigingen.

Als je de opleiding Natuurvoedingsadviseur, Trainer Hormoonfactor, Gewichtsconsulent of Beweegcoach volgt en je in je eigen praktijk uitsluitend adviseert en dus niet coacht, hoef je niet aan de vereisten van de WKKGZ te voldoen.

Kun of wil je (nog) geen lid worden van een beroepsvereniging dan zijn er ook andere opties om aan de eisen van de WKKGZ te voldoen. Zie hiervoor bijvoorbeeld https://nibig.nl/wkkgz en/of https://catcollectief.nl. Deze alternatieven zijn bedoeld om je te informeren. Het betekent in geen geval dat wij deze alternatieven sponsoren of kunnen instaan voor de kwaliteit ervan.

Het is belangrijk jezelf zo goed mogelijk te informeren en de informatie van de Rijksoverheid hierover zorgvuldig door te lezen: De WKKGZ. Om te zien of je inderdaad onder de WKKGZ valt, doe de zelftest.

Proefcliënten: in (de meeste van) onze opleidingen werk je met proefcliënten, meld altijd vooraf aan je proefcliënten dat je nog in opleiding bent en onder supervisie staat van een docent. Je mag nooit geld vragen aan proefcliënten tenzij je al voldoet aan de voorwaarden vanuit de WKKGZ.

AVG

Als je van plan bent om een eigen coachpraktijk te starten, moet je een zorgvuldige administratie voeren. Je krijgt te maken met vaak zeer persoonlijke gegevens van cliënten. Hoe je met deze gegevens moet omgaan is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via deze link vind je meer informatie.

BTW-vrijstelling

Als zorgverlener in de complementaire zorg kun je in aanmerking komen voor BTW-vrijstelling. Je moet hiervoor voldoen aan dezelfde eisen als een zorgverlener in de reguliere zorg. Hoewel dat in de praktijk vaak niet meevalt, kan het de moeite waard zijn om BTW-vrijstelling aan te vragen. Ga naar deze site voor meer informatie: BTW-vrijstelling.

WDBA

Ben je al zzp-er of ben je van plan om dat na het behalen van je Sonnevelt diploma te worden en ga je aan de slag voor een opdrachtgever, dan krijg je te maken met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (WDBA). De wet is bedoeld om te bepalen of er toch geen sprake is van loondienst. Opdrachtnemer en opdrachtgever moeten kunnen aantonen acties te hebben ondernomen om aan de eisen van de wet te voldoen. Informeer jezelf goed via WDBA.

Bekijk de video over onze kwaliteit en de waarde van een Sonnevelt diploma voor meer informatie>>