Doelen formuleren doe je zo!

Doelen formuleren

Iedereen stelt zichzelf doelen. Het stellen van een doel gebeurt altijd vanuit een zekere ambitie om de huidige situatie te veranderen. Het stellen van een doel is makkelijk, maar voor veel mensen is het realiseren daarvan juist moeilijk; ze weten niet precies welke stappen ze moeten zetten om hun doel te bereiken. Ga maar eens na hoeveel mensen jaarlijks voortijdig hun Nieuwjaarsvoornemens weer hebben laten varen.

Het formuleren van doelen, waar gaat het mis?

Wanneer je jezelf iets ten doel stelt, is het belangrijk het doel correct te formuleren. Vaak gaat het reeds mis bij het formuleren van een doel. Veel mensen zijn geneigd vaag en vrijblijvend hun doelen te stellen. Om met een beeldspraak een voorbeeld te geven: ze wijzen in een richting in plaats van naar een concreet doel. Bovendien ‘dwingen’ ze zichzelf niet genoeg hun doel te bereiken. Ze geven zichzelf teveel ruimte om te falen.

Doelen formuleren door middel van het SMART-model

Succesvol doelen stellen doe je met het SMART-model. Smart staat voor 

  • specifiek  
  • meetbaar
  • acceptabel
  • realistisch/relevant
  • tijdgebonden

Een smart-doelstelling is richtinggevend. Het geeft exact aan wat je wilt bereiken en het stuurt je gedrag. Je weet precies wanneer je welke resultaten moet bereiken. Door smart-doelen te formuleren, is de kans veel groter dat je je doelen realiseert.

Specifiek: formuleer je doel specifiek. Zorg dat het waarneembaar is wanneer je het hebt bereikt. Stel jezelf vragen als: wat wil ik bereiken? Waarom wil ik dit bereiken? Wie is erbij betrokken? Wanneer gebeurt het?
Meetbaar: hoe weet je het wanneer je je doel hebt bereikt? Zorg er voor dat je altijd een meetbaar resultaat formuleert. Een smart-doel moet je kunnen zien, voelen, ruiken, horen of voelen.
Acceptabel: zorg dat er draagvlak is voor het gestelde doel, met andere woorden is het gestelde doel conform je normen en waarden? Of in organisatieverband, is het volgens het beleid? Het is belangrijk écht achter het gestelde doel te staan, anders zal het doel niet worden gehaald.
Realistisch/relevant: is het doel haalbaar? Zorg dat het doel bereikbaar is, maar zorg ook dat het niet té makkelijk haalbaar is, want dan vormt het geen uitdaging.
Tijdgebonden: Zorg dat er een deadline is waarop het resultaat behaald/gerealiseerd moet zijn. Zorg ook hierbij dat die deadline realistisch is.

Goed geformuleerde voorbeelden van gestelde doelen:

·         Ik ga (in plaats van ‘wil’) van 1 januari tot 31 december niet roken en ga het daarna volhouden, omdat ik dat besluit!

·         Over twee jaar wil ik leidinggevende zijn op de afdeling Verkoop

Verkeerd geformuleerde voorbeelden van doelstellingen:

·         Ik wil een leuke baan (niet meetbaar, niet tijdgebonden, niet specifiek)

·         Ik wil gezond worden (niet meetbaar, niet tijdgebonden, niet specifiek)

Wanneer je jezelf doelen stelt, kun je jezelf een handje helpen door smart-goals te stellen. Met een realistisch, meetbaar doel is het makkelijker je doelen te bereiken en je ambities na te streven. 

Als je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling of een carrièreswitch overweegt, bekijk dan onze opleidingenoverzicht.

Reactie toevoegen

CAPTCHA
De volgende vraag wordt gesteld om geautomatiseerde inzendingen te voorkomen.