Werken met jongeren en jeugd met gedragsproblemen

Steeds vaker hoor en lees je over jongeren en jeugd met gedragsproblemen. Zij gedragen zich agressief, spijbelen, pesten, blowen, stelen enzovoort. Of: trekken zich juist terug. Mijden sociale contacten. Zijn angstig en/of kampen met een depressie. Wordt er niet ingegrepen? De kans bestaat dan dat jongeren zich minderwaardig gaan voelen en zelfs ontsporen. Bijvoorbeeld vroegtijdig school verlaten, te lage opleiding volgen, geen baan vinden of misschien wel in de criminaliteit belanden. Vroegtijdige begeleiding kan heel veel leed voorkomen. Als jongerencoach kun je daar een belangrijke rol in spelen. Door probleemjongeren te helpen, steunen en te stimuleren naar een positieve toekomst.

Proefles opleiding Jongerencoach

Gratis proefles opleiding Jongerencoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Lees meer over coaching en jongeren.
  • Ontdek de 4 niveaus van zingeving.

Jongeren en jeugd met gedragsproblemen

Dat jeugd probleemgedrag vertoont, kan allerlei oorzaken hebben. Zo kunnen er bijvoorbeeld strubbelingen thuis zijn, zoals een echtscheiding, mishandeling, een verslaafde ouder of een ernstig ziek familielid. Ook in aanraking komen met politie of loverboy kan een reden zijn. Of verkeerde vrienden hebben, drank- of drugsgebruik door jongeren, gepest worden op school enzovoort. Allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat jongeren niet meer lekker in hun vel zitten. Het gevolg daarvan kan zijn dat jongeren zich anders gaan gedragen. Stoer doen, agressief worden, regels aan hun laars lappen, spijbelen van school, in hun schulp kruipen, depressief worden en dergelijke. Kortom, ze vertonen gedragsproblemen. Wordt er niet tijdig hulp en/of begeleiding aangeboden? Dan kunnen jongeren uiteindelijk flink ontsporen met alle gevolgen – persoonlijk en maatschappelijk – van dien.

Werken met probleemjongeren

Wil je graag jeugd met probleemgedrag ondersteunen? Begeleiden? Motiveren? Activeren? Dan spreekt het voor zich dat je een stevige persoonlijkheid bent en je eveneens goed kunt inleven in de wereld van de probleemjeugd. Je begrijpt dus waarom jongeren tegendraads, boos, gefrustreerd en opstandig zijn of juist sociale contacten mijden. Ook kun je goed luisteren, ben je stressbestendig en sta je communicatief je ‘mannetje’. Je weet hoe je probleemjongeren moet aanspreken zonder dat het betuttelend overkomt. Welke adviezen zij nodig hebben en hoe je hun in beweging krijgt. En natuurlijk is het relevant dat er onderling een klik is. Want, ontbreekt die? Dan wordt werken met probleemjongeren als jongerencoach lastig.

Begeleiden van jeugd met probleemgedrag

Als jongerencoach zijn er allerlei manieren waarop je probleemjeugd kunt begeleiden. Zo kun je door te luisteren en te praten jeugd helpen hun gedachten te ordenen en zicht op knelpunten te krijgen. Vervolgens kun doe-activiteiten ontplooien en trainingen aanbieden. Bijvoorbeeld omgaan met je agressie of de weerbaarheid verhogen. Of samen hulp zoeken bij verslavings- of geldproblemen. Ook ritme en structuur aanbrengen in de dag, de schoolopleiding hervatten, hoe passend werk vinden, sociale contacten opbouwen et cetera. Allemaal zaken waar je als jongerencoach probleemjeugd bij kunt helpen. Je begeleiding stem je altijd af op de wensen en behoeften van de jongeren. Je streven? De jongeren met gedragsproblemen weer op koers krijgen zodat zij weer toekomstperspectief hebben plus vertrouwen in zichzelf en de maatschappij.

Opleiding werken met probleemjeugd

Is het je ambitie te werken met jongeren met gedragsproblemen? Dan moet je in ieder geval sterk in je schoenen staan. Want, probleemjongeren begeleiden is pittig en verantwoordelijk werk. Ook moet je tijd investeren in het aanleren van de juiste vaardigheden en kennis die je helpen voorkomen dat probleemjeugd ontspoort.

Met een opleiding tot jongerencoach bij Sonnevelt krijg je het juiste gereedschap aangereikt om jongeren met gedragsproblemen op koers te houden. Je leert zowel hoe je preventief als curatief advies geeft. Dat kun je als zelfstandige coach doen, maar ook toepassen in je huidige werk.

Meer informatie over gedragsproblemen

Meer informatie over het begeleiden van jongeren

Heb je interesse in werken met jongeren en jeugd met gedragsproblemen? Bekijk dan onze Opleiding tot Jongerencoach