EC- en PE-punten

Het volgen van een opleiding kost jou als student tijd en inspanning. Niet alleen het volgen van de lesdagen maar ook het lezen van de verplichte literatuur en het oefenen in de praktijk en het maken van huiswerkopdrachten. Per opleiding wordt uitgerekend hoeveel tijd je er als student ongeveer aan kwijt bent en hier wordt een aantal scholingspunten aan toegekend. Verschillende onderwijsinstanties, rekenen met verschillende typen scholingspunten.

EC-punten

De studiebelasting van Sonnevelt opleidingen (en nascholingen) wordt uitgedrukt in EC (ookwel genoemd ECTS; European Credit Transfer System). Eén EC staat voor 28 studie-uren. Daarbij gelden zowel de uren dat je een les bijwoont als uren waarin je thuis aan je opleiding werkt. Het aantal EC van een opleiding kan van belang zijn om je te kunnen aansluiten bij een beroepsvereniging en wordt vermeld op je diploma. Daarbij kan het ook zo zijn dat beroepsverenigingen alleen het aantal lesuren meetellen en niét de zelfstudie. Ze maken een onderscheid tussen docentcontacturen (DCU) en zelfstudie-uren (ZSU).

PE-punten

Als je eenmaal aangesloten bent bij een beroepsvereniging, moet je je vakkennis onderhouden. Dit wordt Permanente Educatie genoemd en meestal uitgedrukt in PE-punten (waarbij 1 PE staat voor 1 studie-uur = 60 minuten) maar ook de algemene term ‘scholingspunten’ zie je steeds vaker terug. 

De beroepsvereniging stelt vast hoeveel (na)scholing je moet volgen en hoeveel PE-punten ze toekennen aan aangeboden nascholingen. 

Zowel de opleidingen van Sonnevelt als de nascholingen zijn bij diverse beroepsverenigingen erkend. Je kunt op onze website bij de opleiding die je volgt, zien of dat in jouw geval zo is. Indien de opleiding (of nascholing) die je volgt door jouw beroepsvereniging is erkend, dan kun je deze punten toegekend krijgen. Hiervoor dien je zelf binnen 2 weken na je examen bij onze afdeling Student Support aan te geven dat wij je presentie moeten doorgeven.

NB. Binnen het reguliere onderwijs wordt veelal gerekend met studiebelastingsuren (afgekort SBU). Dat is niet van toepassing op onze opleidingen.