De 11 kerncompetenties van een coach

Professioneel coachen is een vak. Dat vereist niet alleen kennis en zelfinzicht, maar ook specifieke vaardigheden. Maar over welke competenties moet je als professionele coach beschikken om je werk goed te kunnen doen? De International Coach Federation (ICF), de grootste wereldwijde beroepsvereniging voor beroepscoaches, ontwikkelde 11 kerncompetenties voor coaches om hun coachingpraktijk effectief uit te voeren.

De 11 kerncompetenties van een coach

Coaching is een creatief proces waarbij de coachee als partner wordt geïnspireerd en uitgedaagd om zijn of haar persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren. Om dat waar te kunnen maken, zijn volgens het ICF 11 competenties van belang om het beroep van coach adequaat uit te oefenen. Hieronder de 11 kerncompetenties in vogelvlucht.

1. Vastleggen basisbeginselen

Zorg dat je voldoet aan ethische richtlijnen en professionele normen en deze correct toepast in elke coaching. Denk aan vertrouwelijk omgaan met informatie en het kennen van de grenzen van de eigen bekwaamheid.

2. Coachingrelatie vormgeven

Weet hoe je duidelijke afspraken maakt met de coachee voorafgaand aan het coachingtraject. Over de aanpak, de duur en de verantwoordelijkheden van zowel coach als coachee. Zo kan de coachee zich een goed beeld vormen voor de start van het coachingtraject en of deze voldoet aan de verwachtingen.

3. Een vertrouwensband opbouwen 

Als coach dien je een veilige en ondersteunende omgeving voor de coachee te kunnen creëren, waarin altijd sprake is van wederzijds respect en vertrouwen.

4. Coaching presence

Bewust aanwezig zijn zonder te domineren en in staat zijn een spontane relatie met de coachee te creëren. Dit door een open, flexibele en zelfverzekerde stijl te hanteren.

5. Actief luisteren

Dit betekent dat je als coach kunt focussen op je coachee. Daarbij weet je als coach zowel de verbale communicatie als non-verbale signalen op te pikken en je kunt die vervolgens duiden in de context van de hulpvraag van de coachee.

6. Effectieve vragen stellen 

Als coach weet je vragen te stellen die informatie opleveren, aanzetten tot nadenken en nieuwe inzichten opleveren die de coachee vooruithelpen.

7. Direct en helder communiceren

Als coach stem je je taalgebruik af op de coachee. Je gebruikt waar nodig metaforen en analogieën om de coachee inzichten te verschaffen. Ofwel: draai niet om de hete brij heen, maar communiceer helder en effectief voor een zo groot mogelijk positief effect voor de coachee. 

8. Bewustzijn creëren

Als coach moet je in staat zijn om meerdere informatiebronnen te integreren en te evalueren, zodat het bewustzijn van de coachee wordt vergroot. Maar ook aanzetten tot actie om afgesproken doelen te behalen. Hierbij kijk je verder dan het directe doel. Je helpt de coachee op onderzoek te gaan en te ontdekken om zo zijn perspectief te vergroten en te groeien. 

9. Acties bedenken

Creëer samen met de coachee mogelijkheden om te blijven leren en nieuwe acties te bedenken die de afgesproken resultaten opleveren. Niet alleen in de coaching, maar ook in het persoonlijke en professionele leven.

10. Doelstellingen en plannen formuleren

Als coach dien je ook over de competentie te beschikken om samen met de coachee een effectief coachingplan te ontwikkelen en de voortgang te bewaken.

11. Bevorderen van de procesvoortgang en de verantwoordelijkheden 

Tenslotte is het zaak om te beschikken over de vaardigheid om gefocust te blijven op wat belangrijk is voor de coachee. En ook: de verantwoordelijkheid bij de coachee laten om in actie te komen zonder deze aan z’n lot over te laten. 

Wil jij aan de slag als coach? Bekijk dan ons uitgebreide aanbod aan opleidingen.

Proefles opleiding Basis Coach

Gratis proefles opleiding Basis Coach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Principes van de Basis Coach.
  • Inleiding op gedragspatronen.