Vitaliteitsprogramma voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met een vitaliteitsprogramma dat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevordert. Verwonderlijk is dat niet. Werk maken van vitaliteit draagt bij aan fysiek fitte en mentaal gezonde medewerkers die met passie en plezier werken tot hun pensioen. Over het belang van een vitaliteitsprogramma, de voordelen ervan en tips om medewerkers gezond, vitaal en duurzaam aan het werk te houden.

 

Waarom een vitaliteitsprogramma voor duurzaam inzetbare medewerkers?

Onder andere vanwege de krimpende beroepsbevolking, vergrijzing en hogere pensioenleeftijd groeit de vraag naar vitaliteitsprogramma’s die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wil je dat je bedrijf toekomstproof is? Dan zet je een leven lang gezond werken hoog op de agenda en ga je aan de slag met vitaliteit. Investeren in vitaliteit zorgt ervoor dat medewerkers zowel nu als in de toekomst gezonder, vitaler, productiever en gemotiveerder aan het werk zijn én blijven.

Wat houdt een vitaliteitsprogramma zoal in?

Werk maken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan voor bedrijven best lastig zijn. Gebruikmaken van een speciaal vitaliteitsprogramma biedt dan uitkomst.

Een vitaliteitsprogramma reikt onder andere kennis en handvatten aan om met vitaliteit – mentaal en fysiek – aan de slag te gaan. En dat gaat verder dan het advies om fruit aan te bieden en bedrijfsfitness mogelijk te maken. Ook de bewustwording van medewerkers vergroten en aanzetten tot gedragsverandering zijn onderdeel van dergelijke programma’s.

Bijdragen aan duurzaam inzetbare medewerkers doe je onder meer door zowel de fysieke als mentale gezondheid van medewerkers te verhogen, zodat zij zich fitter en vitaler voelen. Daarbij is er aandacht voor gezonde voeding, stoppen met roken en dagelijks voldoende bewegen. Maar ook hoe je stress de baas blijft, werkdruk herkent, werkplezier vergroot, duurzaam presteert, je kennis en vaardigheden op peil houdt of verbetert enzovoort.

Wat zijn de voordelen van een vitaliteitsprogramma?

Bedrijven die werk maken van duurzame inzetbaarheid plukken daar zeker de vruchten van. Organisaties die er de afgelopen jaren ervaring mee hebben opgedaan noemen de onderstaande voordelen, namelijk: 

 • Betere werkprestaties.
 • Minder ziekteverzuim.
 • Meer energie en plezier in het werk.
 • Minder personeelsverloop.
 • Toename productiviteit.
 • Grotere flexibiliteit medewerkers.
 • En tot slot: meer tevreden klanten én groei.

Kortom, maak je werk van vitaliteit en dus duurzaam werken? Dan hebben zowel medewerkers als werkgevers daar profijt van. 

Tips voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Hieronder een aantal manieren die bijdragen aan vitale medewerkers voor nu en de toekomst.

 • Maak duurzaam werken en het belang van vitaliteit bespreekbaar. Reik informatie aan over leefstijl en gezondheid, praat erover en biedt op een laagdrempelige manier hulpmiddelen aan.
 • Betrek medewerkers bij vitaliteit door ze mee te laten denken. Laat ze met ideeën komen, betrek ze bij ontwikkelingen in het bedrijf en geef ze verantwoordelijkheden. Dat verhoogt de motivatie.
 • Focus niet alleen op lichamelijke fitheid, maar heb eveneens oog voor het geestelijk welzijn van de medewerkers. Organiseer eens een workshop mindfulness, een cursus stressreductie of timemanagement.
 • Bied eveneens voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing. Van kennis en vaardigheden up-to-date houden via cursussen, training on the job door collega’s en stagemogelijkheden aanbieden op andere afdelingen tot jobrotation en detachering.
 • Besteed tot slot ook aandacht aan de werkcultuur. Geef positieve feedback en creëer een fijne werksfeer. Ga onder andere roddelen en pesten op de werkvloer tegen en bevorder goede collegiale relaties. Plezier hebben in je werk draagt ook bij aan duurzaam inzetbaar zijn.

Sonnevelt heeft als opleider ruim 25 jaar ervaring met vitaliteit. Het programma Totaal Vitaal© helpt bedrijven en hun medewerkers op een inspirerende en duurzame manier te veranderen. Ook leiden wij Vitaliteitsadviseurs op die directie en management binnen bedrijven kunnen adviseren en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een vitalere werkomgeving.

Proefles opleiding Vitaliteitsadviseur

Gratis proefles opleiding Vitaliteitsadviseur

 • Inkijkje in de lesmap.
 • Ontdek de scorecard duurzame inzetbaarheid.
 • Belang van draagvlak bij leidinggevenden.