Wat doet een vitaliteitsadviseur?

Werk maken van vitaliteit binnen een bedrijf of organisatie wordt steeds belangrijker. Vitale medewerkers zijn duurzaam inzetbaar en op de lange termijn productief en gelukkig. Daarbij komt dat vitaliteit nastreven als organisatie meer behelst dan elke dag een verse mand met fruit neerzetten en een gratis sportabonnement aanbieden aan de medewerkers. Over wat vitaliteit is, het belang ervan en antwoord op: wat doet een vitaliteitsadviseur.

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit gaat over levenskracht hebben en is afgeleid van het Latijnse woord ‘vita’. Het betekent dat je energie hebt om te leven. Je voelt je fit, bruist en sprankelt. Dat betreft niet alleen je fysieke welzijn, maar ook mentaal, sociaal en spiritueel voel je je goed. Ofwel je bent in balans en zit lekker en gezond in je vel.

Inmiddels heeft investeren in die vitaliteit een enorme vlucht genomen. Steeds vaker nemen werkgevers een vitaliteitsadviseur in de arm om vitaliteitsprogramma’s te starten. Een gezonde levensstijl loont. Dat geldt niet alleen op het werk, maar ook in de vrije tijd. 

Waarom inzetten op vitaliteit?

Voor werkgevers zijn er allerlei redenen waarom werk maken van vitaliteit relevant is. Ongezond leven is vaak een voorbode voor hoger verzuim en lagere productiviteit, maar ook: bedrijven zijn meer en meer verantwoordelijk voor de kosten van verzuim. Verder spelen ook de vergrijzing van het aantal werkenden, de stijging van de pensioenleeftijd evenals de toename van concurrentie door globalisering een rol. Om daar goed mee om te gaan is het zaak te zorgen voor vitale medewerkers.

Wat zijn de voordelen van vitale medewerkers?

Er is de afgelopen decennia al flink wat onderzoek gedaan naar wat de winst is van vitale medewerkers. Zo blijkt onder meer dat werk maken van vitaliteit ertoe bijdraagt dat medewerkers energieker, gemotiveerder, creatiever, productiever en ook veerkrachtiger zijn. En uiteraard profiteert een organisatie daarvan. Het floreert. Niet alleen is het aantrekkelijk om voor een vitale organisatie te werken, ook is zo’n onderneming in staat de toenemende concurrentie het hoofd te bieden. Door een vitaliteitsdeskundige in de arm nemen kan vitaliteit binnen een organisatie vorm krijgen. 

Wat doet een vitaliteitsadviseur?

Een vitaliteitsadviseur kun je zien als een specialist op het gebied van vitaliteitsmanagement. Als vitaliteitsadviseur ben je in staat om ondernemingen en organisaties op het niveau van directie en management te adviseren en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een vitalere werkomgeving.

Het werk van een vitaliteitsadviseur is zeer omvangrijk. Je speelt een belangrijke rol in het werkklimaat voor medewerkers. Je kunt adviseren over bijvoorbeeld fysieke belasting, motivatie en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Je weet organisaties en medewerkers in beweging te brengen om blijvend te werken aan vitaliteit.

Vitaliteitsadviseur geeft vitaliteit binnen organisaties vorm

Om een vitale organisatie te realiseren, is een visie nodig. Maar ook beleid dat daarop is afgestemd, met de juiste voorwaarden en daarbij passende activiteiten. Een vitaliteitsadviseur kan organisaties daarin bijstaan en ervoor zorgen dat vitaliteit onderdeel wordt van het DNA van een bedrijf of organisatie.

Dat betekent dat een vitaliteitsadviseur organisaties dus ook kan helpen bij zaken als hoe om te gaan met werkdruk. Een adviseur kan op een procesmatige manier ervoor zorgen dat er beleid wordt gemaakt die aansluit bij de visie en missie van een organisatie. Hij/zij kan helpen inzichtelijk te maken wat investeren in vitaliteit oplevert.

Wil je graag werken aan de duurzame inzetbaarheid binnen een bedrijf of organisatie? Bekijk de opleiding Vitaliteitsadviseur.

Proefles opleiding Vitaliteitsadviseur

Gratis proefles opleiding Vitaliteitsadviseur

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Ontdek de scorecard duurzame inzetbaarheid.
  • Belang van draagvlak bij leidinggevenden.