Wat is positieve psychologie?

Positieve psychologie is kort gezegd een op wetenschap gebaseerde psychologiestroming die zich richt op wat je gelukkig maakt. Het wordt dan ook wel gelukswetenschap genoemd. Het streeft er namelijk naar je welbevinden te versterken en veerkracht te vergroten. Over onder andere de oorsprong van de positieve psychologie, de gezondheidseffecten en hoe je het toepast.

Proefles opleiding Mental Coach

Gratis proefles opleiding Mental Coach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Het Mental Coach Model/lemniscaat.
  • Inleiding bewegen en tegenbewegen.

Er is geen proefles beschikbaar voor de gekoppelde opleiding.

Wat is positieve psychologie nu precies?

Google je op ‘wat is positieve psychologie’ dan blijkt dat dit nog een vrij nieuwe stroming binnen de psychologie is. Het is ontstaan rond 2000 en grondlegger ervan is de Amerikaanse psycholoog Michel Seligman.

In tegenstelling tot de traditionele psychologie focust de positieve psychologie zich op het positieve in je leven. De zogenaamde sterke punten dus. Denk aan prettige emoties, positieve ervaringen, goede eigenschappen, fijne gedachten en gevoelens die je leven de moeite waard maken. Dit bevordert je welzijn en vergroot je veerkracht; het laat je floreren en maakt je gelukkig(er).

Overigens betekent het niet dat je geen verdriet meer mag hebben of geen moeilijkheden kunt ervaren. Dat klinkt te simplistisch. De gedachte van de positieve psychologie is dat wanneer je je richt op de positieve zaken in je leven je beter in staat bent te dealen met tegenslag, pijn en verdriet. Dat klinkt op zich ook logisch, want positieve gedachten leiden tot positieve emoties en die voelen nu eenmaal fijner dan negatieve.

Oorsprong positieve psychologie

De inspiratiebron van Seligman voor de nieuwe psychologiestroming was zijn 5-jarige dochter Nikki, zo vertelde hij ooit in een interview.

Het was 1997. Seligman was in de tuin onkruid aan het wieden. Zijn dochtertje gooide het aangeharkte groen telkens spelenderwijs in de lucht. Hij raakte daardoor geïrriteerd. Toen hij Nikki erop aansprak antwoorde zij iets in de trant van: “Papa, weet je nog dat ik zoveel zeurde? Toen ik vijf werd, besloot ik dat niet meer te doen. Dat was best moeilijk. Maar als ik dat kan, dan kun jij ook stoppen met mopperen.”

Die opmerking was een eyeopener voor Seligman. Hij besefte niet alleen dat hij een enorme mopperkont was. Ook realiseerde hij zich dat de ‘traditionele’ psychologie een chagrijnige wetenschap is. Die legt de nadruk op het negatieve ofwel wat fout gaat en mensen dwarszit als angsten, depressies, trauma's, afwijkingen enzovoort. Sindsdien is er veel veranderd. De zogenaamde gelukswetenschap heeft inmiddels een eigen plek binnen de psychologie veroverd.

Effecten positieve psychologie op je gezondheid

De afgelopen decennia groeide de belangstelling voor de positieve psychologie. Diverse studies laten inmiddels zien dat streven naar geluk een grote invloed heeft op je welzijn. Het heeft namelijk een positief effect op je gezondheid, relaties, werk en draagt bij aan een langer leven.

Pas je de gelukswetenschap toe in je dagelijkse leven? Dan zijn er diverse bewezen voordelen. Zo neemt onder andere je veerkracht toe, je verhoogt je productiviteit op je werk en je verzuimt minder. Verder verklein je de kans op het ontwikkelen van psychische stoornissen en ook lichamelijk ben je vitaler.

Oefening positieve psychologie

Een bekende oefening van positieve psychologen:

Schrijf dagelijks aan het einde van je dag drie dingen op waar je blij, tevreden en/of dankbaar voor bent en ook waarom. Doe je deze oefening een tijdje? Dan krijg je meer aandacht voor de positieve gebeurtenissen in je leven en ga je bovendien stukken beter in je vel zitten.

In de cursus Coachen op positief denken wordt gebruik gemaakt van actueel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van positieve psychologie en positieve gezondheid. Je leert mensen te laten ontdekken wat geluk voor hen betekent en wat ze kunnen doen om zich gelukkiger te voelen.