Hoogsensitiviteit en energiebeheer

Het is voor iedereen, maar vooral voor hoogsensitieve mensen, van essentieel belang om hun energiesysteem goed te beheren. Hoogsensitieve mensen zijn vaak niet goed geaard en hebben een transparante en dunne aura. Ze kunnen zich moeilijk afsluiten voor prikkels van buitenaf en pakken veel energie van anderen op, waardoor ze zichzelf gevoelsmatig gemakkelijk verliezen. Met hun grote empatische vermogen zijn het vaak echte helpers, die vergeten om goed voor zichzelf te zorgen. Door bewustwording van de dynamiek van het eigen energiesysteem in relatie met anderen, kunnen ze hun energie beter gaan beheren.

Energetische uitwisseling

In ieder contact is er sprake van uitwisseling. Je geeft energie door aandachtig te luisteren naar de ander en je neemt energie door aandacht voor jouw verhaal te vragen. In het ideale geval is er sprake van balans in de energie uitwisseling, door afwisselend het woord te nemen en te luisteren. Tegelijkertijd vindt er ook een energetische uitwisseling plaats doordat mensen, meestal onbewust, elkaars energieveld aftasten. Dit is een natuurlijk proces in elke ontmoeting.

Energetisch leeglopen

Veel mensen hebben weleens ervaren dat ze ‘leeglopen’ in het contact met andere mensen. In eerste instantie voelen ze zich vitaal maar na een gesprek of samenzijn met anderen kunnen ze zich, zonder aanwijsbare reden, doodmoe voelen.  Er heeft hier een energetische uitwisseling plaatsgevonden waarbij er sprake is van disbalans. Er is letterlijk levensenergie aan je onttrokken door de ander, meestal zonder dat de ander zich daar van bewust is. Als je gezond en goed geaard bent en voldoende veerkracht hebt, dan heb je hier weinig last van of herstel je vrij snel. Hoog sensitieve mensen echter zijn minder goed geaard, hebben een dunne auragrens en een groot inlevingsvermogen en lopen letterlijk leeg door dergelijke ontmoetingen. Dit gaat ten koste van hun vitaliteit.

Bewustwording en versterking

Gelukkig kan degene die levensenergie kwijtraakt en moe achterblijft, er zelf iets aan doen. Als je bereid bent om anders te kijken, dan kun je ook zeggen dat degene die ‘leegloopt’ het laat gebeuren. Op onbewust niveau staat hij namelijk toe dat de ander zijn energie neemt. Herkenning en erkenning van dit proces zijn de eerste stappen naar behoud van energie. Het is een bewustwordingsproces waarin je wordt uitgenodigd om jezelf te versterken.

Voor hoogsensitieve mensen betekent dit dat goed aarden en het beschermen van je auraveld belangrijk is. Daarnaast is het herkennen van en het zorgdragen voor eigen behoeftes van belang. Hierdoor versterk je de persoonlijke kracht en eigenheid waardoor je beter bij jezelf kunt blijven in het contact met de ander.

Hoogsensitiviteit als kwaliteit

Professor Elke van Hoof, stressexpert aan de Vrije Universiteit in Brussel, deed onder bijna drieduizend volwassenen onderzoek naar hoogsensitiviteit. In haar onderzoek omschrijft ze de kwaliteit van hoog sensitiviteit als volgt: 'In organisaties worden hoogsensitieve mensen vaak omschreven als het cement tussen de bakstenen. Het blijken werknemers te zijn die spontaan collega’s helpen en in een constructieve omgeving zijn het toonbeelden van goed burgerschap. De samenleving is gebaat bij hoogsensitieve mensen’.

Ben je hoogsensitief of heb je interesse in een energetische en intuïtieve scholing? Bekijk dan onze Opleiding voor Energetisch Coach. Ook bieden wij de Opleiding Kindercoach HSP aan voor hooggevoelige studenten.

Geschreven door Ria Schoot Uiterkamp, docent Energetisch Coach.

Proefles opleiding Energetisch Coach

Gratis proefles opleiding Energetisch Coach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Leer meer over intuïtie.
  • Ontdek de 7 hoofdchakra's.