Intuïtieve ontwikkeling: bewust van het onbewuste

Al vanaf de tijd van de verlichting speelt onze ratio een belangrijke rol in de maatschappij. De ratio - ons bewuste denkvermogen - onderscheidt ons immers van alle andere diersoorten. Die gedachte heeft jarenlang de boventoon gevoerd. Daarmee werd ons onbewuste vaak volledig genegeerd. Sterker nog: reageren vanuit je gevoel, je intuïtie volgen en een knoop doorhakken omdat het ‘goed voelt’ is absoluut niet geaccepteerd. Toch komt daar de laatste jaren verandering in. Intuïtieve ontwikkeling, terugkeren naar je diepste innerlijk en luisteren naar je gevoel wordt weer belangrijker.

Door meditatie kun je dat diepste gevoel bereiken. Maar intuïtieve ontwikkeling kan ook zonder meditatie: door te luisteren naar je omgeving, door je zintuigen te gebruiken en vooral door bewust te zijn van het onbewuste. Ab Dijksterhuis beschrijft in zijn boek ‘het slimme onbewuste, denken met gevoel’ hoe groot de invloed van ons onbewuste is op ons handelen. Het bewustzijn van die invloed kan al bijdragen aan intuïtieve ontwikkeling.

Intuïtieve ontwikkeling door bewust denkendoen

Een belangrijke theorie van Dijksterhuis is het feit dat mensen ziendoen en denkendoen. Ziendoen wil zeggen dat het handelen (doen) van een mens beïnvloedt wordt door visuele prikkels. Fanatieke wielrenfans bijvoorbeeld zitten met gekromde rug voor de tv als de wielrenners de laatste sprint voor de finish trekken. Ze zien de wielrenners voorover buigen en doen automatisch zelf mee. Ziendoen is ook duidelijk te zien bij moeders die hun kind voeren. De moeder spert dan vaak zelf de mond wijd open.

Onderzoekers dachten eerst dat de moeders dat deden in de hoop dat het kind dat dan na zou doen. Maar nader onderzoek wees uit dat het andersom was: het kind opende eerste de mond, in reactie daarop opende de moeder de mond. De moeder zag het gedrag van het kind en ging dat gedrag vervolgens imiteren. Een nuttige eigenschap, want het blijkt bijvoorbeeld dat mensen die het gedrag van hun gesprekspartner imiteren aardiger gevonden worden door die gesprekspartner dan mensen die dat niet doen.

Bij denkendoen wordt gedrag gestimuleerd door gedachten in plaats van visuele prikkels. Dat klinkt heel paranormaal, maar komt veel voor. Probeer maar eens een ketting met daaraan een hanger recht te hangen aan een vinger. En denk daarna tien seconden lang dat de hanger naar rechts gaat, zonder bewust de vinger te bewegen. Bij 75% van de mensen beweegt de hanger inderdaad binnen tien seconden naar links. Het denken aan het verplaatsen van die hanger beïnvloedt de vingerbeweging blijkbaar zo dat het echt gebeurt.

Dit denkendoen kan een belangrijke rol spelen bij intuïtieve ontwikkeling. Denken dat je iets kunt bereiken kan ervoor zorgen dat je het echt kunt bereiken. Je bewust zijn van de invloed van het denken op je handelen kan ervoor zorgen dat je dichter bij je eigen ik komt, dat je je eigen gedrag beter begrijpt. Dat alles draagt bij aan intuïtieve ontwikkeling.

Primen

Een ander concept dat volgens Dijksterhuis laat zien hoe groot de rol van ons onbewuste in ons handelen is, is primen. Primen is een techniek om de gedachten van iemand in een bepaalde richting te duwen. In een experiment kregen proefpersonen bijvoorbeeld een testje, zogenaamd om de taalvaardigheid van de proefpersonen te testen. Ze kregen dertig zinnen voorgeschoteld, waarbij de woorden niet in de juiste volgorde stonden. De proefpersonen kregen opdracht daar goed lopende zinnen van te maken. Een deel van de proefpersonen kreeg een test waar veel woorden over agressie en brutaliteit instonden, terwijl een tweede groep juist veel zinnen kreeg over beleefdheid. Bij een derde groep kwamen dergelijke onderwerpen niet voor.

Vervolgens moesten de proefpersonen wachten op iemand die vlak bij tien minuten lang in gesprek was. De onderzoekers hielden bij hoeveel personen van iedere groep het gesprek onderbrak. Van de proefpersonen die geen zinnen over brutaliteit of beleefdheid hadden gekregen, onderbrak 38 procent het gesprek. Van de proefpersonen die geprimed waren met beleefdheid maar 17 procent, terwijl van de groep die geprimed was voor brutaliteit 68 procent het gesprek onderbrak.
Er zijn veel meer van dergelijke primingonderzoeken gedaan. Zo blijkt dat personen die geprimed zijn voor bejaarden langzamer gaan lopen, terwijl personen geprimed voor professor beter scoren op intelligentietests en studenten geprimed voor ouders serieuzer gaan studeren.

Primen en intuïtieve ontwikkeling

Wat heeft dit nu te maken met intuïtieve ontwikkeling? Blijkbaar hebben onze onbewuste gedachten grote invloed op ons doen. Bewustzijn van al die invloeden die onze daden beïnvloeden kan helpen onze intuïtieve ontwikkeling te bevorderen. Bewustzijn maakt immers dat we onszelf beter leren kennen. Bovendien kan het zoeken naar rust, zodat hersenen geprimed worden voor rust, wellicht helpen om die rust ook innerlijk te krijgen en te ervaren. Zo kan ook de moderne wetenschap bijdragen aan intuïtieve ontwikkeling.

In de opleiding Energetisch Coach leer je alles over hoe je contact maakt met het onderbewuste en hoe je daarmee toegang krijgt tot waardevolle inzichten. 

Proefles opleiding Energetisch Coach

Gratis proefles opleiding Energetisch Coach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Leer meer over intuïtie.
  • Ontdek de 7 hoofdchakra's.